Somogyi Hírlap, 1999. november (10. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

**%5iP* s>« Órás ajándék helyett ÓRIÁS meglepetésözön vár előfizetőinkre az ezredforduló és a SOMOGYI HÍRLAP 10 éves évfordulója alkalmából! Ebből Ön sem maradhat ki. Ha szeretne előfizetni, telefonáljon: 82/423-213 X. évfolyam, 254. szám Ára: 43 Ft, előfizetve: 33 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1999. november 1., hétfő Megyei körkép Diákcserék pályázati pénzből 3-4. oldal Fonyódi Tükör Kismama­klub a bölcsiben 7-8. oldal Krónika Jelmezes szellem­riasztó 14. oldal Nagyüzem a szárítókban Érdeklődnek a befektetők Nagyatádnak vannak olyan értékei, amelyek felkelthe­tik a befektetők érdeklődé­sét — állította Ormai István polgármester, aki héten az egyik legjelentősebb hazai pénzügyi és befektetési ta­nácsadó cég képviselőjével tárgyalt a városban. Nagyatád Tavasszal, az újabb balkáni konfliktus hírére megtorpant a tőke érdeklődése Magyaror­szág iránt, azóta viszont a hí­rekkel ellentétben ismét von­zóak a hazai befektetési lehe­tőségek. Kiajánlani azonban csak olyasmit lehet, amit gazdaságossági számítások is alátámasztanak — mondta kérdésünkre dr. Máthéné Mé­száros Mariann, a Hungavent tanácsadója. A befektetők el­várják, hogy alaposan kidol­gozott koncepciókat tegye­nek eléjük, s az sem árt, ha azokat nemzetközileg elis­mert szaktekintélyek erősítik meg. Nagyatád kincse a gyógyvíz. Ma még nehéz lenne megmondani, hogy pontosan mire lennének ve­vők a külföldi befektetők, de akár szállodák, nyaralótele­pek is számításba jöhetnek. A város hátránya, hogy a közle­kedési lehetőségek nem a leg­jobbak. Ugyanakkor van egy csodálatos főtere, amit úgy kell megőrizni, ahogy van. Ennek kapcsán jegyezte meg a szaktanácsadó, hogy né­mely önkormányzatok elkó­tyavetyélik az ingatlanjaikat, s jóval áron alul adják el őket, hogy pénzhez juthassanak. Szerinte tudni kell kivárni. Az uniós csatlakozás ismét felér­tékeli a magyarországi lehe­tőségeket. Nagy Jenő Javában tart a szárítási szezon, a dél-somogyi szö­vetkezetekben tegnap is dolgoztak. Somogybán csaknem 100 berendezés működik, ezek többsége 10-15 éves. DÉL-SOMOGY Magyaratádon naponta 30 va­gon kukoricát szárít az a beren­dezés, amit négy éve állítottak munkába. A saját termesztésű kukoricán kívül környékbeli vállalkozók terménye is ide ke­rül. Baksa Sándor, a Barátság szövetkezet elnöke tegnap el­mondta: a bérmunka szolgál­tatásból származó bevétel 60 millió forint, aminek nagy ré­szét a kukorica betakarítása és szárítás adja. Hektáronként mintegy 34-36 ezer forintért vállalják. A 20-21 százalék víz­tartalmú kukoricából 6-7 szá­zaléknyit vonnak el. Az igali Aranykalász szö­vetkezet gyorsösszegzése sze­rint egy százaléknyi nedves­ségtartalom-csökkenés má­zsánként 250-300 forintba ke­rül. A tartályos gázról működő szárítónak ez a harmadik sze­zonja, eddig hatezer tonna kukoricával végzett. Idén egyébként több mint 20 millió forintba kerül a szárítás, ám hasonlóan a környékbeli szö­vetkezetekhez, bérmunkát is vállalnak. Ezzel csökken az üzemeltetési költség és gazda­ságosabb lesz a feldolgozás. Nagy György elnök azzal szá­molt: időben végeznek a beta­karítással is. A 850 hektárnyi területből 590 hektáron már befejezték a munkát. A szárítás egyre többe kerül, mégis elengedhetetlen. A lá­bon álló kukorica előbb-utóbb veszít víztartalmából, ám egyetlen vállalkozó sem en­gedheti meg azt a luxust, hogy így takarékoskodjon. Bara­nyai Sándor, a toponári Ka- postáj szövetkezet elnöke azt mondta: a kukorica eladásából származó bevételre minden­hol szükség van. Különösen most, amikor a legtöbb gazda­ságban stratégiai termékké vált. Őrei, Toponár környékén mintegy 900 hektáron termel­ték; a hozam 10 tonnás. Torma Sándor tanácsos, a megyei agrárkamara munka­társa szerint Somogybán 96 ezer hektáron termesztenek kukoricát, ennek 70 százalé­kát már betakarították. A ter­ményt folyamatosan viszik a szárítókba, de szerencsére a nedvességtartalom nem kiug­róan magas. Távirati stílusban Kényelmesebb lesz a kezelés A hónap végére tető alá kerül a csokonyavisontai termálfürdőben az az új épület, amelyben orvosi rendelő, kezelő helyiség és néhány ven­dégszoba is helyet kap. A mintegy húszmillió forintos be­ruházás révén duplájára nő majd a terület, ahol a fizioterá- piás kezeléseket végzik, így több beteget és kényelmesebb körülmények között tudnak ellátni. Mától hétfőnként zárva lesz a visontai fürdő, ahol a kellemes őszi időben még naponta száz-százötvenen mártóznak meg a meleg gyógyvízben. A medencék egész éven át üzemelnek, a ha­zai vendégek mellett sok a német nyelvterületről érkező és a horvát gyógyulni vágy ó.(ié) Ifjúsági találkozó Nyolcvan résztvevője volt a hét végén Kaposmérőben annak a református ifjúsági találkozónak, amelyet a helyi lelkészházaspár szervezett. A megye mint­egy tíz településéről érkező fiatalok az élet fontos dolgairól elmélkedtek a reformáció napján. A 250 felnőtt hívőt szám­láló mérői gyülekezet meghívta a dunántúli egyházkerület két gimnáziumát - a csurgóit és a pápait is -, hogy segítsék az iskolaválasztás előtt álló fiatalokat. Csurgóról húszán utaztak a találkozóra, ahol a kispesti Harangszó együttes tartott koncertet, (ié) Kínai delegáció Somogybán Song Zhaosu vezetésével tegnap megérkezett Kaposvárra az kínai delegáció, melyet a megyei közgyűlés elnöke hívott meg. Ma kezdik meg a tárgyalásokat a két megye gazdasági kapcsolatainak meg­szilárdításáról, s a fejlesztés újabb lehetőségeiről. Várha­tóan jövő áprilisban készül el az a kereskedelmi központ, melyet dr. Gyenesei István és dr. Torgyán József nyit majd meg. A mostani találkozón szó lesz a somogyi gyógytu- rizmusról és a diákcsere kapcsolatokról, majd a kínai ven­dégek ellátogatnak a Sió-Eckes gyümölcsfeldolgozó üzembe is .(ié) Rákapcsoltak a kedvezményre A marcali önkormány­zat az elmúlt nyolc hónapban egyenként 40 ezer forint kedvezményt adott azoknak, akik csatlakoztak a szenny­vízhálózathoz. A lehetőséggel több mint 200 háztartás tu­lajdonosa élt. A kedvezménnyel az volt a cél, hogy az év végéig a 4500 marcali lakás legalább 70 százaléka csatla­kozzon a városban amúgy évek óta teljes csatorna háló­zathoz. (fe) Elrepült a szezon A balatoni hajóforgalom után mától a légiforgalom is megszűnik. Tegnap óta nem indít és fogad gépe­ket a kiliti reptér. A sze­zonban 760 repülő landolt a kifutópályán, ami mint­egy 12 százalékos forga­lomnövekedést jelent az előző évhez képest. A munka persze nem áll le, sőt most kezdődik: az utolsó landolás után azonnal megkezdődnek a karbantartási munkák. Előrejelzés Somogy megye térségére 25 km ló ORSZÁGOS Készítette: METEOROLÓGIAI SZOLGALAT Média Kapcsolatok Osztálya Várható időjárás hétfő estig: A reggeli órákban még párás lesz a levegő, sőt néhol köd várható. A párásság azonban nem lesz tartós, a napsütés hatására legkésőbb a déli órákra kitisztul a levegő. Azután csak néha lehet felhős, esőre sehol sem kell számí­tani. Enyhe marad az idő. Országos előrejelzés (5 napos): Orvosmeteorológia: Országos előrejelzés 30 napra:: Speciális élőszavas tájékoztatás: 06-90-304-631 dija: 120 Ft/perc 06-90-304-612 díja: 120 Ft/perc 06-90-304-628 díja: 120 Ft/perc 06-90-504-001 díja: 240 Ft/perc Pontgazdag labdarúgó-hétvége Jó hétvégét tudhatnak maguk mögött a somogyi NB-s labdarúgó-csapatok. Megyei körkép A profi ligában a Siófok FC — majd egy órán át tíz emberrel játszva — magabiz­tosan győzte le 2-0-ra a Nagykanizsai FC csapatát. (Csak zárójelben: az idei bajnoki szezonban még soha nem ju­tott tovább egy gólnál a Balaton-parti együttes...) Az NB I-ben a Kaposvári Rákóczi FC Békéscsabáról térhetett haza értékes ponttal. Jól ment az ala­csonyabb osztályokban is. Az NB II-ben a Marcali VSE öt góllal tömte ki a Buda­fokot, míg a Balatonlelle a második he­lyen álló Veszprémtől rabolt pontot, az NB III-ban pedig a Kaposfüredi Vállal­kozók SC és a Nagyatád FC is nyerni tudott; egyedül csak az újonc Nagy­berki Körzeti Vállalkozók SE csapata maradt alul Dunaszentgyörgyön. (Sportmagazinunk a 9-11. oldalon) A siófoki együttes tíz emberrel Is elverte a Nagykanizsát fotó: horváth Mónika 9770865912015

Next

/
Thumbnails
Contents