Somogyi Hírlap, 1999. május (10. évfolyam, 101-124. szám)

ujímJJijJs] Szezonindító klíma akció 1999 márc.29-től-ápr. 30-ig! 0 -itfiBimift, Vilii' I Ml : ÚJcLvif: :I|H:I3T M-.Yr. 288 000 Ft+ÁFA AKCIÓS áron beszerzéssel együtt! OPEL O MOLNÁR Kft. Kaposvár, Füredi u. 153. Tel.: 82/422-227 LOTTÓ r 14 ■ 20 45 57 72 M IÓKER: 057108 rím 3 7 14 19 20 44 L J PÓTSZÁM:33 Motoros karambol Alkarcsontja tört teg­nap annak a motoros­nak, aki Kaposmérö- ben egy személygép­kocsival ütközött. A szerencsétlenül járt motorost súlyos sérü­léssel szállították a me­gyei kórházba. A ka­posvári Füredi úton egy idős kerékpáros férfit gázolt el az autó. Felhőszakadás Hat szőlősgyöröki la­kást és melléképületet öntött el a víz tegnap. A felhőszakadás nyo­mait a balatonboglári és a marcali tűzoltók szivattyúzták ki. Megmártóztak A május 1-jei nyárias jó időt kihasználva teg­nap néhányan meg­mártóztak a Balaton friss vízében. A bátor fürdőzők a széplaki parton tűntek föl. Sör, virsli, pörkölt és tömeg jellemezte a ka­posvári majálist teg­nap a Cseri parkban. Az első igazi nyárias hétvégén a kirándulás, a szórakozási lehető­ség vonzotta a szabad­ba a családokat. S persze kitelepültek a pártok is, s időszerű politikai kérdésekről fejtették ki, beszélge­tés során véleményü­ket. A pártsátrak kör­nyékéről nem hiány­zott a harapni való sem. szocialista párt például jó ízű pörkölt­tel kínálta az arra já­rókat. Fogyott is ren­desen. Másutt sült ha­lat, virslit, illetve sült oldalast kínáltak. A munkáspárt pedig alá­írást gyűjtött. Megbízólevél Ünnepi állománygyűlé­sen vette át megbízóleve­lét dr. Kustra József rend­őr-alezredes, az új megbí­zott megyei rendőr-főka­pitány. A dokumentumot dr. Ferenczi László dan­dártábornok, bűnügyi igazgató adta át, s egyút­tal megköszönte dr. Dégi Endre ezredes, eddigi megbízott főkapitány ki­magasló és lelkiismeretes munkáját. Előrejelzés Somogy megye térségére 35 km ló Készítette: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGALAT Média Kapcsolatok Osztálya Várható időjárás vasárnap estig: Kicsit változéko­nyabb lesz, de még meleg marad időjárásunk. A napsütést már többször zavarják a gomolyfelhők, és zápor, zivatar is várható. A hőmér­séklet csúcsértéke azonban még így is közel öt fokkal meghaladja a má­jus elején meg­szokottértéket. Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 díja: 120 Ft/perc Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 dija: 120 Ft/perc Balatoni élöszavas tájékoztatás: 06-90-490-015 dija: 240 Ft/perc Speciális élőszavas tájékoztatás: 06-90-504-001 díja: 240 Ft/perc Dávid Ibolya igazságügy miniszter szerint a magyar jogásztársadal­mat az európai jogharmonizáció foglalkoztatja leginkább. Ez az, ami egy közös cél érdekében egy­ségessé teszi a magyar jogászsá- got. Brüsszel - mondta Dávid Ibo­lya - nincs is olyan messze Ka­posvártól. A feladat, amelyet meg kell oldani nagy. Megszerezni az Európai Unió jogának ismeret- anyagát, képzéseket kell szervez­ni, nyelvi, nemzetközi jogismere­teket szerezni, hogy az ügyvéd­ség ne szoruljon országhatárok közé. A miniszterasszony előadására az adott alkalmat, hogy alapításá­nak 75 éves jubileumát ünnepli a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara, amelyet „az ügyvédség erkölcsi tekintélyének és anyag jobblé­tének helyreállításáért” hoztak létre. Az ünnepi közgyűlésen, amelyen részt vett Szita Károly Kaposvár polgármestere és dr. Ujkéry Csaba, a megyei bíróság elnöke is, dr. Fekete László kama­rai elnök azt hangsúlyozta, hogy a somogyi ügyvédség mindig hal­latta hangját, országos fórumo­kon próbált megoldást keresni a testület gondjaira. FOTÓ: LANG RÓBERT Ugyvedemlekezes 977141901700299018

Next

/
Thumbnails
Contents