Somogyi Hírlap, 1996. augusztus (7. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-01 / 179. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1996. augusztus 1., csütörtök Borisz Jelcin orosz elnök és Anatolij Csubajsz, az elnöki hi­vatal vezetője szerdán másfél órán át tárgyalt a Moszkva kör­nyéki Barviha szanatóriumban. A megbeszélésen a soron kö­vetkező helyhatósági választá­sokról, és személyi kérdésekről volt szó. Kórházba szállították ked­den a 73 esztendős Jelena Bon- nert, a néhai Andrej Szaharav akadémikus és polgárjogi har­cos özvegyét. Az asszony szív­rohamot kapott. Teodor Melescanu román külügyminiszter szerdán hiva­talos látogatást kezdett Párizs­ban. Elutazása előtt kijelentette: francia tárgyalópartnereitől azt fogja kérni,, hogy erőteljesen támogassák Románia euroat- lanti integrációját. Pokolgép robbant szerdán a Spanyolország északkeleti ré­szén lévő Calatayud települé­sen, egy autókereskedésben. A robbanás következtében két ember megsebesült. Egyelőre senki sem vállalta a felelőssé­get a merényletért, de a hatósá­gok azt gyanítják, hogy hátte­rében a baszk szeparatisták szervezete, az ETA áll. Molotov-koktélt hajítottak kedd éjjel egy düsseldorfi át­meneti szállásra, amelyben Ke- let-Európából bevándorolt né­met nemzetiségű polgárok él­nek. A felrobbant gyújtókeve­rék csak anyagi károkat oko­zott, de mintegy negyven em­bert ki kellett költöztetni az ide­iglenes szállásról. Visszavonta lemondását Ahmed Koréi, a palesztin par­lament elnöke. A politikus, aki fontos szerepet játszott a pa­lesztin-izraeli béketárgyaláso­kon, kedden jelentette be le­mondását, miután összekülön­bözött Jasszer Arafattal. Évente 500 milliárd dollár­nyi illegális úton szerzett pénzt mosnak tisztára a nemzetközi pénzpiacokon - olvasható a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss jelentésében. Az IMF szakértői a pénzmosás ellen egyetlen célravezető eszközt javasolnak: a nemzetközi együttműködés erősítését. Az adófizetők jogai bővül­nek az Egyesült Államokban. Bili Clinton amerikai elnök kedden írta alá azt a törvényt, amely az eddiginek a tízszere­sére, egymillió dollárra emeli az adóhatósággal szembeni kár­térítési igények határát. Erős földrengés rázta meg szerda hajnalban a Fülöp-szige- tek központi szigetét, Luzont. A Richter-skála szerinti 5,8-as erősségű földmozgás jelentős anyagi károkat okozott. A mentésben élenjáró biztonsági őrt gyanúsítják a merénylet elkövetésével Halálos pánik az állomáson 15 ember meghalt és 42 megsérült, amikor a dél- af­rikai Tembisa vasútállomásán ellenőrök próbálták igazoltatni a jegy nélkül utazó, naponta ingázó fekete munkásokat. Még nem sikerült tisztázni, hogy a hivatalos személyekre támadó tömeg, vagy az ellenőrök durva fellépése okozta-e a pánikot, amelynek során agyontaposták a pénztárnál sorban állókat fotó: feb/reuter Újra otthon Kedden 122 bosnyák menekült tért vissza Szarajevóba. Az elmúlt négy évet Macedóniában vészelték át. Az érkezésnél az IFOR segédkezett fotó: feb/reuter Még nem találtak bizonyítékot Megvan a gyanúsítottja annak a robbantásnak, amely egyet­len pillanat alatt megrengette a világot: a 33 éves Richard Je- wellt vádolják azzal, hogy cső­bombát helyezett el az atlantai Centenáriumi olimpiai park­ban. Richard Jewell biztonsági őrként dolgozott a parkban a robbantás éjszakáján. Mosta­náig igazi hősként ünnepelték, mert ő riasztotta a rendőrséget, és oroszlánrészt vállalt a men­tési munkálatokból. Aztán az FBI váratlanul bejelentette: e magáncég szolgálatában álló férfi egyike a gyanúsítottaknak. Jewell azonban váltig hangoz­tatja ártatlanságát. Az eset kí­A gyanúsított fotó: feb sértetiesen hasonlít az 1984-es Los Angeles-i olimpia idején történtekhez. Egy rendőrtiszt akkor is majdnem a mennybe ment, mert hatástalanította a bombát a török csapatot szállító autóbuszon. Azután kiderült: korábban ő maga helyezte el a pokolgépet a járművön. Igazságügyi körökből úgy hírük: Richard Jewell ellen egyelőre nincs bizonyíték ah­hoz, hogy őrizetbe vegyék vagy vádat emeljenek ellene. A Szövetségi Nyomozó Iroda emberei szerda reggel házkutatást tartottak a bizton­sági őr otthonában. A Jewell lakhelyéül szolgáló épületet le­zárták, és a körzetet kiürítet­ték. Ferenczy Europress Eltűnt a lap, oda az Igazság A fizetésből egy üveg vodkára futotta Megszüntették a Lenin által 1912-ben alapított Pravda (Igazság) című lap kiadását - jelentették hírügynökségek Moszkvából. A lap görög tulajdonosai, akik összetűztek a főszerkesztővel, a múlt héten állították le a lap ki­adását, miután nem engedték be őket a Pravda épületébe. A Pravda, mint a Szovjetunió Kommunista Pártjának köz­ponti lapja, a hetvenes években még napi 13 millió példányban jelent meg, de a Szovjetunió összeomlása után súlyos pénz­ügyi válságba került. Az újság megőrizte korábbi arculatát: kommunistabarát maradt, igen élesen bírálta Borisz Jelcint és reformjait. Alekszandr Iljin, a lap szer­kesztője elmondta: a tulajdono­sok nyomást gyakoroltak rá, hogy Jelcin újjáválasztását se­gítendő, a Pravda centrista po­zíciót foglaljon el. A társigaz­gatók kifogásolták, hogy túl sokat isznak a lap újságírói. Iljin erre - a Moscow Ti- mesnak nyilatkozva - azzal vá­gott vissza, hogy aligha lehet mást várni a hírlapíróktól, ha helyzetük évek óta bizonytalan, s a tulajdonosok csak épp annyi fizetést adnak, amely legföljebb egy üveg vodkára elég. Lejár a mélyhűtött embriók szavatossági ideje Ma lesz a tömeggyilkosság? Akármennyire morbid is a hír, mégis igaz: egy új angliai törvény szerint lejár a mély­hűtött embriók szavatossági ideje. Könnyen meglehet, hogy a mai nap, augusztus elseje fekete csü­törtökként vonul be az orvostu­domány történetébe. Egy új an­gol törvény szerint ezen a napon 33 klinikán összesen 3300 mélyhűtött embriót kellene megsemmisíteni, mert 1991. au­gusztus 1. óta vannak ebben az állapotban. A megtermékenyítés kémcsőben történt, a magzatok mérete körülbelül akkora, mint ennek a mondatnak a végén a pont. A sokak szerint élőlénynek számító magzatok megmenté­sére világszerte tiltakozó mozga­lom indult. Már több mint száz olasz nő jelentkezett, közöttük két apáca is, hogy vállalva a be­ültetéssel létrehozott terhessé­get, életet adjon az embrióknak. A Vatikán hivatalos lapja, a L'Osservatore Romano szörnyű tömeggyilkosság előkészületei­ről ír, egyszersmind a nővérek áldozatkészségét is elismeri. Az olaszok az Európai Unióra hivatkoznak, amikor a beavat­kozás indokáról beszélnek. „Mire volna jó a közösség - kérdezik -, ha csak a pénzzel és az őrült marhákkal (értsd: a ker- gemarhakórral) foglalkozna?” Es megoldást is javasolnak: a je­lentkezők fogadják örökbe äz embriókat. Akkor a jog szerint szülőkké válnak, és ezáltal megmenthetik a magzatokat a kivégzéstől. (Gyulay) Keringő vei fizetett korának popsztárja Liszt-mű a padláson Tegnap volt 110 esztendeje, hogy meghalt Liszt Ferenc. Most mégis egy „új” keringő­vei ajándékozta meg híveit. Kettős évfordulója van az idén a nagy magyar romantikus kom­ponistának: 195 esztendeje szü­letett, és tegnap volt halálának 110. évfordulója. Ami azonban jóval nagyobb szenzáció: Angli­ában eleddig ismeretlen művét, egy rövid valcert fedeztek fel. A kottalapok egy padlászugban ta­lált dobozból kerültek elő. A skatulyát generációk örökölték egymástól anélkül, hogy bárki fölnyitotta volna. Liszt 1841-ben nagy koncert­turnét tartott Angliában, csak­nem minden városban föllépett. A keringő is ekkor keletkezhe­tett. A darabot háziasszonyának, Miss Georgia Smythe-nak de­dikálta, hálául a szíveslátásért. A szerző személyéhez kétség sem férhet: a kompozíció bizonyosan eredeti. A kottát a Northumber­land grófságban lévő Alnwick kastélyban fedezte fel Algernon Percy londoni üzletember, aki­nek a nagyanyja Helen, Nor­thumberland grófnője, ükanyja pedig Georgina Smythe volt. A fölfedező azonban csalódott: a londoni kikiáltók „mindössze” egymillió forint körüli összegre tartják a lelet értékét. Äz okot Leslie Howard, Ang­lia legismertebb Liszt-szakértője azzal magyarázza, hogy a zene­szerző a maga idejében ugyan­olyan bálvány volt, mint napja­ink popsztáijai. A rajongást gyakran nem túl értékes hangje­gyekkel hálálta meg. Huszonöt éves az égi Vándor Nyomát a holdpor sok millió esztendőn át őrzi Ma 25 éve ült be James B. Irwin ezredes és társa, David Scott a Rover (Vándor) nevű nyitott holdjárműbe, amelyet a Falcon (Sólyom) leszállóegységben, összecsomagolva vittek magukkal. Közben az Apollo-15 anyaűrhajó Alfred Wordennel a fedélze­tén a Hold körül keringve várta őket. A holdjármű olyan volt, mint egy autó komplett alváza. Két akkumulátorral működött volna, külön-külön az első és hátsó pár kerék meghajtására. Irwinék csak a Holdon vették észre, hogy az egyik akkumulátorban nincs feszültség. Szerencsére a hátsó kerékpár kifogástalanul dolgo­zott, csupán a kormányzás vált nehezebbé. Fantasztikus tájakon haladtak 6-15 kilométeres sebességgel. Kőzetmintákat gyűjtöttek, talaj- fúró próbát végeztek, különféle műszereket telepítettek a sziklás, de holdporral borított útvonalon. Nagyobb sebességgel nem me­hettek, mert a hajtókerekek így is átpörögtek a lisztnél finomabb, évmilliárdok óta lerakodott, sö­tétszürkés színű porban. A megvizsgálandó útvonal tel­jes hossza harmincöt kilométer volt, amelyet gyalogszerrel nem tehettek meg. Hosszabb időt igé­nyelt volna, és űrruhájuk, élet- fenntartó szerelésük akkoriban még kissé nehézkes volt. Testsú­lyuk a földinek csak egyhatodát nyomta. Amikor 1986-ban, bu­dapesti találkozásunkkor azt a „szabványkérdésf ’ tettem föl Ir- winnek, hogy mi volt a legna­gyobb élménye a Holdon, meg­lepő módon ezt válaszolta: ,,A Föld!” Visszatérése után abbahagyta az űrhajózást, és egy amerikai fe­lekezet lelkésze lett. Vagyonából jelentős összegeket áldozott ré­gészeti kutatásokra. Több expe­dícióban maga is részt vett. Bár­hol is járt, mindig a Holdat fi­gyelte, és szeme kikereste a régi leszállóhelyet a hegység tövé­ben. Jim 61 éves korában, 1991- ben szívroham következtében elhunyt. Lábnyomát a holdpor millió évekig megőrzi. Jankovszky János Megjelent az augusztusi Lakáskultúra! Benne: ▲ Városi nyüzsgés, vidéki nyugalom ▲ Nyaraló a pincesoron ▲ Régi villalakás színeváltozása ▲ Mozduló ajtók, fiókok A Milánó fényei A Ehető virágok a kertből A A házigazda: Rost Andrea Ne feledje tehát: Új hónap, új Lakáskultúra! iiAVÓNtA XXX». í V f O l r A K * AUGUSZTUS * /if f '■ Lakáskultúra

Next

/
Thumbnails
Contents