Somogyi Hírlap, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

4 SOMOGYI HÍRLAP AJTÓSVILÁG 1996. január 2., kedd Decemberben harminckét baleset történt mesénkben Veszélyes gyorshajlók, figyelmetlen gyalogosok Nagyterű egyterű az Opeltől 1996-ban az Opel is beveti vadonatúj egyterűjét az euró­pai piacon. A Sintra a Rena­ult Éspace, a a Fiat Ulysse és társai ellenfele lesz. Az igé­nyek szerint akár nyolc ülés­sel is felszerelhető a kocsi. Érdekessége, hogy a hátsó ülésekre tolóajtón keresztül lehet beszállni. Az új egyterű az Opel műszaki fejlesztési központ és a General Motors észak-amerikai fejlesztési szakembereinek közös mun­kájának eredménye. Módosítás a BMW M3-on A német BMW gyár több módosítást végzett népszerű autóján, az M3-on. A legfon­tosabb változtatások a motort érintették. A hengerűrtarta­lom 3201 köbcentiméterre nőtt, változott a maximális forgatónyomaték is: 320-ról 350 Nm-re emelkedett, mi­közben az ehhez tartozó fof- dulatszám 3600/percről 3250/percre csökkent. Sebességtartó automatika A német Hella cég bemutatta sebességtartó automatikájá- nak továbbfejlesztett változa­tát. A berendezésben újdon­ság az infravörös vagy léze­res radar, amely érzékeli mintegy 100-150 méterre a jármű előtt haladókat, és ha szükséges, csökkenti az előre beállított sebességet. Svájcban készült elektromobil Az egyik svájci autógyár fura szerkezetet készített nemré­giben. Az 1,8 méter hosszú1 ságú, 1,3 méter magas, 1,1 méter széles elektromobil parkoláskor összecsukható. A csaknem 180 kilogramm- nyi négykerekűvel harminc kilométert lehet utazni egy nyolc órás feltöltést köve­tően. Az ötletes csiki-csuki megoldás a zsúfolt városi forgalomban előnye a mini járműnek. Mobil levegötisztító Az Egyesült Államokban a levegőtisztaság kérdése min­dig lényeges kérdés. A Ford- tól származik az ötlet, hogy a nagyvárosok szennyezett le­vegőjét az autók tisztítsák. Az ötlet igen egyszerű: az au­tók hűtőjét platinaalapú kata­litikus réteggel vonják be, és az itt áramló nagy mennyi­ségű hűtőlevegő ózon- és szénmonxid szennyeződését széndioxiddá alakítják. Decemberben 32 baleset tör­tént megyénkben:ez csaknem egyharmadával több, mint amennyi egy éve volt. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt négy hétben 6 baleset volt Ka­posvár belterületén. Ugyancsak hatot jegyeztek fel a fonyódi te­rületen, míg hármat Marcali­ban. Az idén decemberben 32 balesetnél jegyzőkönyveztek, szemben a tavalyi 24 helyett. Ez harminchárom százalékkal több, mint az egy évvel ko­rábbi. Az adatokból kiderült az is: 4 halálos, 12 súlyos és 16 könnyű kimenetelű eset volt. A karambolokban öten meghal­A benzin ára januártól 11 fo­rinttal, a gázolajé pedig 9 fo­rinttal növekszik. Az áremelke­dés indokaként az illetékesek az adótartalom növekedését je­lölték meg, ugyanis a termelői ár nem változik. A fogyasztási adó literenként 6 forinttal, az áfa 2.20 forinttal, míg az út­alapba befizetendő összeg 2.60 forinttal növekszik. így a mo­torbenzin és a gázolaj árának mintegy 70 százalékát már a különféle adók és járulékok te­szik ki. A Mol-nál a 91-es ok­tánszámú benzin 111 .90 fo­rintba, a 95-ös 114.90 forintba, míg a 98-as 121.90 forintba ke­rül. Növekszik a gépjármű fele­Egyre többet hallunk arról, hogy lassan megbénul a nagyvárosok forgalma, a ren­geteg autótól már mozdulni sem lehet, állandó probléma a növekvő környezetszennyezés és szinte lehetetlen parkolni. Ennek orvoslására találták ki a Smartot. Több autógyár is kísérletezik az ideális városi jármű kifejleszté­sével, de még egyik sem tűnik alkalmasnak a szériagyártásra. A miniautó terve nem új keletű dolog: már az ötvenes években is rengetegen közlekedtek a kis BMW Isettákkal, Messersch­midt kabinrollerekkel vagy ép­pen a Goggomobilokkal. Ezek a törpék rövidebbek voltak 3 méternél, 10-30 lóerős motorja­tak, tizennyolcán súlyosan megsérültek. Könnyebb sérü­lést huszonheten szenvedtek. A vizsgálatok során kiderült: egyik esetben sem volt ittas az okozó. Megtudtuk azt is, hogy az okok között első helyen szere­pel a gyorshajtás. Decemberben 15 esetben a túlzott sebesség miatt történt baleset: tavaly ha­sonló időszakban kilenc alka­lommal volt emiatt karambol. A korábbi kettő helyett egy baleset történt a helytelen elő­zés miatt. Harmadára esett vissza a kanyarodásból szár- mazá'karambolok aránya. Ösz- szesen nyolc alkalommal tör­tént karambol az elsőbbség jog lősségbiztosítás díja is. Ezért a szolgáltatásért átlagosan az au­tósoknak mintegy 25 százalék­kal kell többet fizetniük. Bizto­sítónként és járműfajtánként azonban az emelés mértéke el­térő. Január elejétől kell Ma­gyarországon először autópá­lya-díjat fizetniük az autósok­nak az Ml-es Győr-Hegyesha- lom szakaszán. 1 A személyautók egyszeri út­használati díja 900 forint lesz, de az autóbuszokért ennek négyszeresét kell majd fizetni. A távolsági autóbuszutazás is drágul, átlagosan 22 százalék­kal. Egy 15 kilométeres útért az eddigi 62 helyett 76 forintöl" ló­ikkal 100 körüli végsebességre gyorsultak. Legígéretesebb mai utódjuk a Smart-koncepció autó, amely a Mercedes és az SMH (a vi­lághírű Swatch órák gyártója) közös munkája. A felmérések szerint a városokban közlekedő autókban átlagosan l,2 ember ül, általában a sofőr maga uta­zik, s csak minden ötödik au­tóra jut utas is. A kis Smart ezért mindössze kétszemélyes, teljes hossza 2,5 méter, széles­sége l ,4 méter. A meghajtást il­letően több elképzelés is léte­zik: a közvetlen befecskende­zésű dízelmotortól az elektro­motorig. A végleges megoldásról ké­sőbb döntenek. S hogy miért van szüksége a tőkeerős SMH „félret 'm«ése” miatt. Úgy tűnik, i;l9icsik a járművezetők hibáztíjibl.t dkalommal a gya- logosofkéioitak bajt. A sze- mélygtld :sivezetők huszon­négy Iztoen karamboloztak, kétszer Le teherautóvezetők okoztak1, ifiesetet. A korábbi kettőről o-omra ugrott a kül­földi okdtk száma. A statisz­tikából tt is kiderül: nem mindegy,J()gy mikor közleke­dünk. Rej,el négy és hét óra között eg-,balesetet jegyeztek fel, míg a i lelőtt folyamán, ha­tot. Tizenki órától délután ha­tig — az feljult négy hét során — 17 £setál tudnák. Az esti órákban hat dicset történt, míg éjszaka minössze kettő. gunk fizetni. A bérlet ára ek­kora távolságra2760-ról 3370 forintra nő, a tarjlóbérlet pedig 330 helyett 401 forintra. So­mogybán a helyibuszokra átla­gosan negyven ss ötven forint lesz a vonaljegy. A vonatjegyeiért januártól 17,5 százalékkal cell átlagosan többet fizetni. E: azt jelenti, hogy Kaposvárié Budapestig az érvényes jegy áa másodosz­tályon 760 forintril 848-ra nő. A helyjegyért 45 telyett 55-öt fizetünk ezentúl. AMÁV vona­lain a tanulók kedvezménye 75 százalékról 70-re isökken. Az árufuvarozás tarifti egyelőre nem változnak. cégnek a Mercedes-lenz segít­ségére? Mert a stuttgartiaknak 50 évnyi tapasztalata van a biz­tonsági fejlesztés terén, s egy ilyen apró járműnél különösen fontos szerepet kap ez a szem­pont. Az eredmény: A Smtrt mo­dellel több mint harminc számí­tógépes szimulációs ütközést és 10 igazi crash-tesztet végeztek. A mérések során karosszériája merevebbnek bizonyult a mai 3,5 méter körüli sorozatgyár­tású autókénál. A fejlesztést vezető mérnö­kök bizakodóak, még a; ezred­forduló előtt szeretnék ezzel a kocsival „forradalmastani a városi közlekedést”, vagyis be­vetni a Smartot. Sebestyén Kálmán Benzináremelés,, dráguló biztosítás, autópábadíj Drágábban közlekedünk A közlekedés forradalma Több ezren zöldkártya nélkül közlekednek „Feledékeny” autósok Lehangoló a somogyi jár­művek állapota. Az ellenőr­zésen bemutatott autók egyharmada csak javítás után kapta meg az áhított környezetvédelmi igazoló­kártyát. Kalmár László, a megyei köz­lekedési felügyelet igazgató- helyettese elmondta: a somo­gyi műhelyekben 1995-ben 66 455 járművet mutattak be. Ezek közül 54 317 benzines volt, 12 138 dízelüzemű. A vizsgálatok után kiderült: 43 602 jármű javítás nélkül megkaphatta a zöldkártyát. Ez a bemutatott járművek mint­egy 65 százaléka. Javítások után a maradék több mint 19 ezer járműnek is kiállították az . igazolókártyát. Gyakori hiba volt, hogy a motorvezér­lés elállítódott használat köz­ben. A szakemberek szerint gyakran a gyertyák is meghi- básodtak illetve a kipufogó­rendszer sérült meg. A nagy hibaszázalék a járműállo­mány öregedésével össze­függ: a somogyi autók átlagé­letkora 10 év felett van. Az elmúlt évhez képest csökkent az ellenőrzésen be­mutatott járművek száma. Egy éve több mint 70 ezer járművet vittek el, 1995-ben 66 ezret. Nem kizárt, hogy 2- 3 ezer járművet a szükséges okmányok nélkül vagy lejárt igazolással használnak. Aki így közlekedik, azt várhatóan rövid idő alatt kiszűrik. Csak az idén több száz olyan közúti akciót hajtottak végre, ahol a zöldkártyák meglétére voltak kíváncsiak. Megtudtuk: álta­lában egy évre szóló kártyá­kat adnak ki. Három évre csak azok a tulajdonosok kapnak igazolást, akiknek a járművét szabályozott katalizátorral szerelték fel. Ez többnyire a nyugati típusú autókra és né­hány keleti márkájú kocsira jellemző. A tájékoztatón az is elhangzott: két éve alig 1700 szabályozott katalizátoros au­tót állítottak forgalomba. Ta­valy újabb 2700 jelent meg az utakon, az idén is mintegy 2600 darab. Ezzel a somogyi járműpark mintegy 8 száza­léka tesz eleget a legszigo­rúbb környezetvédelmi kívá­nalmaknak. Az idén 6131 új járművet helyeztek forgalomba. Ezek közül mintegy három és fél ezer személygépkocsi volt. Műszaki vizsgára 35 ezer járművet hoztak el, a közúti akciók során 32 ezret ellen­őriztek. Ez utóbbi során min­den negyedik járműnél vala­milyen hiányosságot tapasz­taltak. A közlekedési felügye­let igazgató-helyettese hang­súlyozta: az ellenőrzéseket az idén tovább folytatják. Cél­juk, hogy a vezetők megfelelő műszaki állapotú járművekkel közlekedjenek. KAPOSVÁRI AUTÓÁRAK Autótípus évjárat ár (ezer Ft) telephely Opel Astra 1.6i 1994 1450 Opel Molnár Opel Kadett 1.3 B 1986 580 Opel Molnár Opel Ascona 1.3 B 1984 340 Opel Molnár Opel Astra 1.4 1994 1282 Mazda Tóth Renault 21 Nevada 1989 735 Mazda Tóth Seat Terra 1.4 D 1993 1190 Mazda Tóth VW Golf 1.4 CL 1993 1480 Karg-center VW Golf Varinat 1.4 CL 1994 1620 Karg-center VW Golf 1.8 TD 1992 1660 Karg-center VW Golf II.1.3B 1984 480 Ági-keresk. Mazda 3231.5B 1984 287 Ági-keresk. Polski Fiat 126 1987 150 Ági-keresk. Fiat Regata 1.5B 1986 358 Ági-keresk. Mitsubishi Lancer 1.5B 1987 599 Autófarm Ford Sierra 1.8 Ghia 1985 450 Autófarm Fiat Panda 0,9B 1982 210 Autófarm Subaru Justy 1.0 B 1986 470 Autófarm Audi 80 1981 279 Autócity Peugeot J 5 1983 650 Aűtócity Zastava 1.1 B 1985 159 Autócity Opel Corsa City 1.2 1994 1290 King-a-Ford Ford Fiesta 1.6 D 1985 470 King-a-Ford Audi 801.6 TD 1983 450 King-a-Ford Trabant 601 1983 79 King-a-Ford Fiat Tipo 1.4 ie 1994 1120 Fiat Budai Fiat Punto 55 S 1994 1200 Fiat Budai Fiat Unó 1.3 D 1987 450 Fiat Budai Toyota Hiace 1991 1260 KOTO Autóház Toyota Hiace 1994 1420 KOTO Autóház Daewoo Espero GLX 1.5 1995 1950 Renault Törekes Citroen AX 1.1 1989 600 Renault Törekes Polski 126 . 1988 160 Renault Törekes Renault 19 Driver 1.4 1994 1400 Renault Törekes Snack család gyártója jól ismert, piacvezető, jó minőségű, és magas reklám támogatással, valamint széles választékkal rendelkező termékei (Skips, Chips, mogyoró és más snack termékek) forgalmazására keres Kaposvárra és vonzáskörzetébe vállalkozókat, akik saját tulajdonú, 1 tonnás, zárt karosszériájú, • kifogástalan állapotú kisteherautóval rendelkeznek. A jelentkezők rendelkezzenek még élelmiszeripari termékek tárolására ■ alkalmas, minimum 30 m2-es raktározási lehetőséggel is. Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát Győri Keksz Kft., Győr 9025 Korányi F. tér 1. szám alá, 1996. január 11-ig juttassa el Szintai Éva Személyügyi Project Koordinátor részére. Vezetőképzés Ausztriában A baleseti statisztikák eéggé rossz képet festenek a ma­gyarországi közlekedési tely- zetről, a magyar vezetaről. Mindez rávilágít a honi eze- tőképzés hiányosságain A fejlesztésre nem jut pénz pe­dig a benzin árában évő adókból nem ártana nébny százalékot erre fordítani, i jó példáért nem kell messire mennünk, az osztrák szm- szédoktól van mit tanulnuk. Az osztrák autóklub, az ÖAMTC Bécstől 30 kilométere lévő Teesdorfban található It- ramodem pályáján éjjel-napal folyik az oktatás. Akár valare- lyik autógyár tesztpályájánál« bediene az oktatócentrum: mi- denféle útburkolatit, kanyarkombinációban próba tehetik vezetői képességüket t idelátogatók. Ha az osztrákok a jogosítvány megszerzése után úgy érzik, nem árt még egy ki- ■ csit tanulni, tapasztalatokat sze­rezni, befizethetnek egy tees- dorfi tanfolyamra, ahol szinte mindenre megtanítják őket. Hogyan kell viselkedni vizes úton, vészfékezéskor, ha előttünk hirtelen akadály tor­nyosul? A pályán az akadályt az úttestből magasra törő vízsuga­rak jelentették, s az első néhány próbánál bizony úgy csúsztunk keresztül rajta, mintha ott sem lenne a „fal”. Vészfékezéskor a kerekek ugyanis megcsúsznak, s hiába kormányozunk, az autó tehetetlenül halad előre. Mit lehet ilyenkor tenni? Az oktató bemutatta: amint meglát­juk az akadályt, ösztönösen tö­vig nyomjuk a fékpedált. Az autó ugyan elkezd csúszni, de rögtön figyeljük, hogy merre ke­rülhetjük ki a veszélyforrást. A fék elengedésével a kerekek új­ból tapadnak, s apró kormány- mozdulattal kikerülhetjük az akadályt. A hangsúly a gyors döntésen és az apró mozdulaton van. Túl nagy kormánymozdulatra is megcsúszik a vízen az autó, s ekkor szinte lehetetlen korri­gálni. Egy másik pályán az első- és a hátsókerék-hajtás közötti kü­lönbségeket lehet gyakorolni, megtudhatjuk, mi történik, ha túl nagy sebességgel érkezünk a kanyarba. A gyakorlati oktatást minden esetben megelőzi1 az el­méleti felkészítés, ahol rajzos ábrákkal szemléltetik a fizika törvényeit, ezáltal könnyebben megérthető az autó viselkedése egyenes úton, kanyarban. <M (O m

Next

/
Thumbnails
Contents