Somogyi Hírlap, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-01 / 152. szám

2 SOMOGYI HÍRLAP VILÁGTÜKÖR 1995. július 1., szombat Izrael és a PFSZ újból tárgyalt Izrael és a PFSZ tegnap ismét tárgyalóasztalhoz ült, hogy megegyezzen az autonómia ki­terjesztéséről szóló megállapo­dás főbb pontjaiban. A titokban folyó tárgyalások célja egy kö­zös nyilatkozat kiadása. A rész­letes megállapodást július első felében írnák alá. Nem állnak szóba Jaszusival A boszniai kormány nem haj­landó szóba állni Akasi Jaszu­sival az ENSZ-főtitkár délszláv ügyekben illetékes különmeg- bízottjával. A bosnyák kor­mány a minap felrótta a világ- szervezetnek, hogy bár Szara­jevót védett övezetnek nyilvá­nította, a gyakorlatban semmit sem tesz ennek megvalósításá­ért. Orosz harckocsik Bulgáriának Oroszország 500 millió dollár értékben fegyvereket ad Bulgá­riának. Egyebek között száz T- 72-es harckocsit, száz BMP-1- es típusú páncélozott szállító járművet és tizenkét Mi-24-es harci helikoptert ad át. Jelcin újabb változást fontolgat Borisz Jelcin elnök bizonyos döntéseket hozott az erőszak­szervezetek lemondott vezetői­nek ügyében. Ezt Szergej Med- vegyev elnöki szóvivő közölte, hozzátéve: Jelcin nem zárja ki, hogy az elkövetkező napokban más állami szervek élén is sze­mélyi változások lesznek. Titkos repülések Grönland felett Az Egyesült Államok katonai repülőgépei 1957 és 1968 kö­zött 11 éven át egy titkos meg­állapodás alapján repülték át Grönlandot atombombákkal a fedélzetükön, noha Dánia a nyilvánosság előtt hivatalosan ezt megtiltotta. A beismerés va­lósággal sokkolta és felkavarta a dán közvéleményt. Túszejtés Guatemalában Négy ENSZ-alkalmazottat és egy segélyszervezet ápolónőjét ejtette túszul tegnap Guatemala északi részében egy fegyveres banda. A túszejtést megelőzően heves összecsapások voltak San Antonio Tzejbeiben a he­lyiek és a Mexikóból majdnem több mint tíz év után hazatérő gutemalaiak között. A fegyve­res banda lázította fel a lakos­ságot a visszatérők ellen. Az ENSZ feladata, hogy ügyelje­nek a menekültek emberi joga­inak érvényesülésére. Pozsonyba érkezett a pápa Michal Kovác szlovák államfő a repülőtéren fogadta II. János Pált fotó: feb/reuters Pénteken, egy órával a déli ha­rangszó előtt szállt le a pozso­nyi repülőtéren II. János Pál pápa különrepülőgépe. A ró­mai katolikus egyház fejét a Szlovák Püspöki Kar, Michal Kovác köztársasági elnök és Vladimír Meciar miniszterel­nök fogadta. Jelen voltak a dip­lomáciai testületek vezetői is. A pápa 1990. évi csehszlová­kiai útján már járt Szlovákiá­ban, az önálló Szlovák Köztár­saságba azonban most látogat el először. Az egyházfő négy­napos látogatása során több vá­rosában szentmisét pontifikái, és Kassán három vértanút szentté avat. II. János Pál a repülőgépből kilépve megáldotta, majd meg­csókolta a földet. Michal Ko­vác szlovák államfő hivatalos köszöntőjének elhangzása után a pápa a repülőtérről a Szent Márton székesegyházba, az egykori koronázótemplomba hajtatott. Délután Nyitrára lá­togatott. A katolikus egyházfő szlo­vákiai látogatásának idején a Miskolci Határőr Igazgatóság a megye határátkelőhelyein fel­készült a gyors átléptetésekre ­közölte az igazgatóság szóvi­vője, Juhász Frigyes. Felhív­ják az utazók figyelmét arra, hogy elindulás előtt győződje­nek meg útlevelük érvényessé­géről. Mivel a kassai pápalátogatás idején a tomyosnémeti közúti nemzetközi határállomáson nagy forgalomra lehet számí­tani, ezért javasolják a magyar állampolgároknak a sátoraljai határátkelőhely, illetve a pácini és a tomanádaskai közúti hatá­rátkelőhelyek igénybevételét is. Ez utóbbiak naponta 8-tól 20 óráig tartanak nyitva. A francia divatdiktátor Moszvában - Pierre Cardint egy másik diktátor sírem­léke előtt, a most megnyílt Maxim étterem szakácsainak társaságában kapta lencsevégre a fotóriporter. fotó: feb/reuters A repedések előre jelezték A szöuli áruház-tragédia A mentés változatlanul nagy erőkkel folyik. Még mindig élő emberek vannak a romok alatt. A szöuli áruház össze­omlása nyomán a hatóságok már az elfogatóparancsok ki­állításánál tartanak.- Már reggel 9-kor érezni lehe­tett, hogy valami történni fog - mondta Kam úr, a dél-koreai Sam Poong áruházkomplexum egyik étteremének tulajdonosa.- Repedezett a mennyezet, furcsa hangok, reccsenések hal­latszottak - ezért határozott úgy, hogy aznapra ki sem nyitja éttermét. így tett néhány más étterem­tulajdonos is, sajnos azonban az áruház vezetői nem hoztak ilyen döntést. Noha valamiféle veszélyt ők is érzékeltek - egy értekezletet is összehívtak -, nem zártak be. A csütörtöki tragédia nyo­mán legalább nyolcvan ember halt meg, és 860-an megsebe­sültek. Gyanítható, hogy so­kan vannak még a romok alatt. A hatóságok azt kutatják, hogy mi okozta az épület ösz- szeomlását. Robbanás, építési hiba, hanyagság? Sam Poong nagyáruház ve­zetői ellen már kiadták az elfo­gatóparancsot, mert az áruház bezárásával a tragédia elkerül­hető lett volna. Greenpeace, a győztes A nagy hírű környezetvédő szervezetről, a Greenpeace- ről ugyancsak sokat hallhat­tunk mostanában: a nyugat­európai közvélemény támo­gatásával meghátrálásra késztette a hatalmas olaj­konszernt, a Shellt, és meg­torpedózni készül a felújított francia kísérleti atomrob­bantásokat is. Közel huszonöt éve annak, hogy a kanadai David McTag- gert megalapította a Green- peace-t, amely kiterjedt nem­zetközi szervezetté nőtt az idők során: közel ezer munka­társa van a világ harminc or­szágában. Az időközben felmerült pénzügyi gondoknak és a belső harcnak alighanem véget vet a Shell fölött aratott fényes győ­zelem, és az, hogy a Green­peace a német Thilo Bode sze­mélyében új, tehetséges „kapi­tányt” kapott. Á 48 éves néhai vállalati menedzser, aki közgazdasági diplomával rendelkezik, a ha­gyományos, nagy nemzetközi feltűnést keltő akciók mellett két új stratégiát állít az előtérbe. Az egyik a technológiai tá­madás. Bode már piacra dobta a „Greenfreeze”-t, azt a hűtő- szekrényt, amely mentes az ózonra ártalmas gázoktól. A Greenpeace most készül a nap­energiát hasznosító leányválla­lat, a „Greenpeace Solar” alapí­tására. A másik stratégia lényege az, hogy a Greenpeace beépül a környezetvédelemmel hadilá­bon álló vegyipari, olaj- és energiamultikba, felvásárolja részvényeik egy részét és köz­gyűléseiket ily módon vitafó­rumokká változtatja. Ferenczy Europress Film a Simpson-sztoriról A Kennedy-merénylet óta aligha volt hasonlóan bonyolult bírósági ügye az Újvilágnak. A statisztikákat imádó amerikaiak szerint 11,2 millió háztartásban mintegy ötvenmillióan nézték meg eddig az O. J. Simpson- sztori című dokumentumjáté­kot, amelyet július 2-án, vasár­nap este negyed kilenctől sugá­roz a nálunk is nézett SAT 1 műholdas tévé. A tv-dokumentumjátékban O. J. Simpson, az amerikaifut- ball egykori fekete csillaga, Chicagóból hazaérve arról érte­sül, hogy brutálisan meggyil­kolták volt feleségét és annak szeretőjét. A tettel őt gyanúsít­ják. Ügyvédjével folytatott be­szélgetései közben emlékezni kezd önnön múltjára. Eddig tart a film. De mi a valóság? Simpsont a fociedzője men­tette ki a szörnyű nyomorból. Húszévesen, 1967-ben már mil­liókat keres a Buffalo egyik sztáijaként. Fiatal feleségét, két gyereke anyját sorozatosan megcsalja. Válás következik - a focitól is. A show-bizniszben próbál szerencsét. A szőke Ni­cole az új asszony, de alig né­hány év eltelte után őt is üti- veri, ahol éri. Újabb válás. Azon a bizonyos éjszakán a szép Nicole-t és annak új barát­ját brutálisan meggyilkolva, vérbe fagyva találják meg a családi villában. Ä rendőrök előtt utolsóként Simpson csukta be maga mögött az ajtót, és a repülőtérre hajtott. Vajon O. J. volt-e a gyilkos? Nagyatád Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet építésügyi igazgatási munkakör betöltésére V Lr2>. M PÁLYÁZATOT HIRDET ^ Marcali, Petőfi S. u. 2. szám alatti 71 m2, illetve 171 m2 (megosztva is) üzlethelyiségek bérleti jogának átadására Kikiáltási ár: 700 000 Ft, illetve 1 000 000 Ft. Ajánlattételi határidő: a pályázati hirdetmény meg­jelenését követő 15 nap. A pályázatkiírás részletes feltételeit a kiíró az érdek­lődőknek személyesen átadja vagy postai úton megküldi. Pályázati feltételek:- magyar állampolgárság,- építészmérnöki, szerkezet-építőmérnöki, magasépítői üzemmérnöki, városgazdasági üzemmérnöki végzettség,- büntetlen előélet. A pályázathoz mellékelni kell:- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,- felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolatát,- szakmai önéletrajzot. A pályázatnál előnyt jelent:- a közigazgatási gyakorlat. A pályázat benyújtásának határideje:- 1995. július 31. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatást a SOMOGYKER Rt. titkársága (7400 Kaposvár, Németh I. fasor 14., telefon: 82/315-957) ad. (87116) Bérezés: a köztisztviselői törvény alapján. A pályázatot Hoffmanné Dr. Németh Ildikó jegyzőnek (Nagyatád, Baross Gábor u. 9.) kell benyújtani. (87045) Mao is szerette a fiatal elvtársnőket A hatalom és a szex Werner Habermehl ham­burgi professzor „Kennedy- szindrómának” nevezi azt a jelenséget, amit ő maga így fogalmazott meg: a hatalom felfokozott életérzést okoz, és felkorbácsolja a szexuális ér­deklődést is. Mit mond Habermehl doktor három nagy hatalmú politikus szexuális életéről? John Fitzgerald Kennedy óriási forgalmat bonyolított le. Apja, az öreg Joe Kennedy egy­szer népes társaságban azt mondta a fiáról: „Ott követtem el a hibát, hogy ifjúkorában nem kasztráltattam.” Ezt állító­lag akkor jelentette ki, amikor tudomást szerzett róla, hogy egyszerre két fiának is viszonya volt a híres szex-bálvánnyal, Marilyn Monroe-\&\, Johnon kívül Robertnek, az igazság­ügy-miniszternek is. A professzor előadásából az is kitűnt, hogy diktátor szerető­jének lenni ugyancsak veszé­lyes. Sztálin megunt hölgyei egyszerűen nyomtalanul eltűn­tek: így járt az Anya nevű szőke gyorsírónő és Marfa, az éjfe­kete grúz szépség. Habermehl tudni véli: Sztálin 1941. június 18-án, négy nappal a háború ki­törése előtt utazott el Marfával a krími dácsába. Ami Maót illeti, Amerikába menekült orvosa nemrég meg­írta, hogy élete végén is mindig három-négy fiatal elvtársnő vette körül a Nagy Kormá­nyost.

Next

/
Thumbnails
Contents