Somogyi Néplap, 1962. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-19 / 219. szám

SOMOGYI NÉPLAP Szerda, 1962. szeptember T*. SPORT 15 kapufát dobott a IC, Honvéd Az f#8 B-te kézilabda-bajnokság ttasámapi fordulójának hatalmas meglepetése, hogy a sereghajtó Székesfehérvár Fölényes győzelmet aratott az egyik bajnokaspiráns, a Pécsi Dózsa ellen. Általában a táb­lását glgő félében tanyázó csapa­todéra fájart a rád, mert legtöbbjük veíeteget szenvedett a kiesés el­kerüléséért küzdőktől. A P. Bá­nyász keserves küzdelemben egy gól különbséggel nyert Komló él­len, dó éz is elég vélt áhhez, hogy 4 pontra növelje előnyét. A kieséstől fenyegetettek cso­portja egyre jobhan leszakad 32 élmezőnytől. A 6. helyezett Győr­től kezdve lefelé még »mindenkit érhet baleset*, közöttük a K. Hon­védet i#. A kaposvári etapati bal- szerencsés körülményéit k;' Ut ka­pott ki Szegeden; az eredmény ko­rántsem tükrözi aí erőviszonyo­dat. Szegedi EAC—K. Honvéd 20:13 ($:é) A mérkőzés *UÓ félideje szőrös küzdelmet heap«. 5s*-ig Kaposvár vezetett, de utána kiállítások ré­vén emberelőnyhöz jutott szeged, S átvette a vezetést. A félidő vé­géit g:6-ra vezettek az égyótemts- tik. A második félidőbén a Játék­vezető teijeeen Indokolatlanul kt- iUItotta a kaposváriak közül Göschít, z az ismét számbéli fö­lénybe került szegediek biztosan nyerték meg a mérkőzést Ehhez a szerencse is hozzájárult, mért a kaposváriak IS alkalommal csak a kapufát találták ed. A K. Honvéd jövő vasárnap, á Székesfehérvár ellen játszik Ka­posváron. További eredmények; H’radó—Tatabánya 12:18, esömöP-váeí Fonó 20;ie, Székesfehérvár—P. Dózsa 30:18, P. Bányász—Komló 11:10, Férfmiha—Qyőr 12:3. A bajnoki táblázat állása: 1. P. Bányász а. Tatabányá 3, piradó 4. P. Dózsa i. Vác б. Győr T- Csömör 8. K. Bbhvéd 9. Férfi ruha 10. Kómlé 11. SZEAC li. Sz.-fehétvár n ia it ii 18 11 ii n 11 8 * 4 395:243 26 - 6 368:252 22- 5 235:217 22 * 6 295:281 22 1 7 314:áÖ2 19 1 8 272:311 15 1 9 242:278 15 3 8 280:897 14 5 8 223:224 13 1 10 348:284 13 1 10 211:313 13- 13 220:987 8 Asztalitenisz NB II. KMTE—SZOMBATHELYI CBBÖ 14:4 A női csapatok találkozóján * szombathelyiek nem állították ko­moly próba elé a KMTE verseny­zőit. A ha2ai csapat végig vezetve biztosan nyert. Különösen örven­detes Gundiné jó játéka. Gy: Vinczéné 4, Szeréczné, Ba­logh, Gundiné 3—3 és a Vihézéné— Szereczné Pár. kJVIlE—SAEKKSFEHÉBVAfU VASAS 14:4 A kitűnő kaposvári férfiéra hát ezúttal is jó formában játszott és biztosan győzött. Óy: dr. Horvath, IVusza 4—4, Kiss 3, Bak 2 és a Klsf- Ivusáa pár. HÍRE Röplabda Az országos röplabda kupa dü- nántűli területi döntő mérkőzéseit Baján rendezték meg, s azon tel­jes sikerrel szerepelt a K. V. Ló* bogó nói együttese. A textiles lá­nyok az AngyalfqcU Textilest 3:2-fe, a Hartsnyágyárt 3:1, a Bajai vörös Lobogót ugyancsak 3;l-ré győzték le. Ezzel a csapat tovább Jütott áz országos elődöntőbe, amelyre jövő vasa map Tatabányán kerül sór. — Szurkolók, figyelem! áfa dél­után 4 órakor a Dózsa-pályán K. Kinizsi—K. Dózsa barátságos lab­darúgó-mérkőzés lesz. (667881 A megyei II, esztálybél jelánt jük. ,, Mind a három állovas győzött *«*»• lobban fokozódik a küz­delem a megyei II. osztályban. A váratlan eredményék mellett en­nek sajnálatos jele, hogy a vasár­napi fordulóban két súlyos sérü­lés' is történt. Kovács I. (Felsőbo- gát) a kulcscsontját, a bühönyeiek kapusa pedig a lábát törte el egy- egy összecsapás alkalmával. Bár szándékosságról egyik esetben sem volt szó, z balesetek mégis figyel­meztetőül kell szolgáljznak. A vezető csapatok mindegyike győzött, így a csoportok é,lén nem változott a helyzet. Nem várt ered­mény Kadarkút nagyarányú győ­zelme Kapolyon. Zamardi tovább­ra is gyengélkedik, Adandón is csak döntetlenre futott erejéből. Az egyes mérkőzésekről az aláb­bi tudósításokat kaptuk: nJtLI CSOPOKT Babócsa—Háromfa S;3 (8:1) Háromfa, 350 néző. V: vránies. A babócsaiak kíméletlen játőkmo- dora következtében a mérkőzés el­durvult. Gyuránt (Babócsa) a já­tékvezető tiszteletlenségért kiállí­totta. G: Szili 3, Faksiea, Takács, Kávás (öngól), ill, Györffy 2, Hor­váth Jók: Pakslca, Szili, 11L Csá­szár, Bálizs, Györffy. ^ q^.n Bőhönye—Gyékénye« 2 dl (li8) Gyékényes, 258 néző. V: Cs^«se4. Bőhönye megérdemelten győzött. A gyékényesiek pepecselő csatár- sara a sole helyzet közül egyet sem tudott kihasználni, sót még egy ii-eat is kihagytak. A böhönyel ka­pus a mérkőzés utolsó percében lábát törte. G: Pap® s Tóth Kiss József Heressnye—Felsőbogát 310 (1:8) Felsőbogát, *88 néző. V: Simon. Jő iramú mérkőzés. A mindvégig jél játszó Heresznye megérdemel­ten győzött. A 48. percben Kovács L (pelsőbogát) eltörte a vállát, Vueskics János K. Honvéd n.—Homokssentgyörgy 910 IS i0) Homoksaentgyörgy, 388 néző. Vt Varja*. A nagyobb tudású Honvéd minden tekintetben felülmúlta el­lenfelét. Ehhez járult még, hogy a mérkőzés elején kapott két gyors gól megzavarta a hazai védelmet, s főleg a gyenge napot kifogó ho- mokszentgyörgyi kapust. Jók: Kepler, Szabó, Laezkovics; UL Ge­lencsér, Nagy. Kővári Imre Berzence—Kutas 5:3 (1:1) Berzeinee, 300 néző. V: Farkas. Az első féllftőt még jól bírta -a ku­taslak megfiatalított csapata, szü­net után azonban a hazai csapat fokozatosan erősített és nagy fö­lényre tett szert. Ekkor a vendé­gek csak 11-esből tudtak szépíteni. G: Novográdecz, Rácz, Gelencsér, Dergez, Kozma, ül. Horváth II. Jók: Novográdecz, Miháldlnecz, Hauptmann, Kovács, a mezőny legjobbja, ill. Szabó, jobbágy, Pol­gár. Tarafás István KOZfP CSOPORT Gölte—K. vasas 3:3 0:0) Gölte, 880 néző. V: Tóth L. A hazaiak már 2:0-ra vezettek, a lel­kesen játszó vendégek azonban ki­harcolták a döntetlent. Az ered­mény Igazságos. Gt Mihalovics, Kardos, Balogh, Uh Ráez 11-esből, Géczl, Varga. Lukács József K. Petőfi—Nagytól« 4il (4 ti) Nagytoldl, 208 néző. V: Kojsárl. A mérkőzés már az első félidőben eldőlt. A második félidőben a nagytoldiak szinte egy kapura ját­szottak, de a csatároknak nem ment a góllövés. G: Tiszagáti 2, Nagy, Antal, ui. Kétszeri. Sárdl Lajos Kadarkút—Kapolyl Honvéd áll (0:1) Kapoly, 180 néző. V: Temasi. Biztató kezdet után a második fél­időben összeroppant a kapolyl csa­pat. Igaz, hogy Kadarkút kezdet­től fogva igen jó formában Ját­szott, b üyen arányt»* 1* rátaól­gált a győzelemre. Q: Füle J, Papp, ill. Kiss. Tab—Mernye 2:1 (1:8) Mernye, 200 néző, V: Tokaji. Az első félidőben Mernye játszott fö­lényben, mégis Puha révén Tah rúgott gólt. Szünet után Juhász Hl. egyenlített, de Puha újabb gólja eldöntötte a mérkőzés sorsát. Pozsonyi Jenő Karád—Somogysárd 1:1 (1:1) Karád, 300 néző. V: Ferenczy. Sportszerű küzdelem. Jórészt a ká- rádi csapat játszott fölényben. A mérkőzés végefelé Spmogysárdnak is több helyzete adódott, de a csa­tároknak nem volt szerencséjük. G: Gál, ill. Balogh. Jók: Szűcs, Babai, Kovács, 111. Vörös, Szú­nyog, Horváth. Mészer János «SZAKI CSOPOKT Siófoki Bányász II.—Balaton- keresztúr 8:1 (8:1) Balatonkeresztúr, 488 néző. V: Nárai. A sérültek miatt tartaléko­sán kiálló balátonkeresztúri csa­pattal szemben nehezen, de meg­érdemelten győzött a siófoki együt­tes. G: Szabó, Schaffer, 111. Végh 11-esből. Horváth Mihály zamárdi-Adánd 8:8 (lil) Adánd, 180 néző. V: Dombrovsz- ky. Jó iramú, sportszerű mérkő­zés. A vendégcsapat technikai fö­lényét az ádándiak lelkesedésük­kel ellensúlyozták. A játék alap­ján a döntetlen igazságos. G: Gu- bányl, Nagy I., 111. Szányel, Eber- har dt. Csuthy Gyula Lengyeltóti—Balatonszemes 8:0 (0:0) Lengyeltóti, 400 néző. V: Kosaras. A védelemre berendezkedett ven­dégcsapat hálóját a lelkesen küzdő lengyeltótiak csak a második fél­időben tudták bevenni. Jó iramú, sportszerű mérkőzésen Lengyeltóti megérdemelten győzött. G: Han­ga!, Kóczlán, Jók: Császár, Nyers, Kóozián, 111. a balatonszemesi vé­delem élén a kapussal, aki a me­zőny legjobbja volt, Dr. Körmendy István Balatoni enyv es—Somogyszentpál 3H (310) Balatonfenyve«, J50 néző. V: Szi­lágyi. A mindvégig erős tramű, ke­mény mérkőzésein a hazai csapat Irányított a védekezésre berendez­kedett semogyszentpálíakkal szem­ben. A vendégek csak « mérkőzés végefelé veszélyeztették a fenyve­siek kapuját. O: Táblán I. 2, Né­meth, 111. Kardos. Jók: Baraakl, Dömyei, ül. Fülöp, Blczó, Berta. ■zabó Ernő Balaton boglár—Balatonberény 3 ti (3:0) Balatcnbeirény. 25« néző. V: Vár­helyi. Az első félidő 20. percéig « hazai csapat Játszott fölényben. Ezután a herényi védelem megin­gása következtében a bogiári csa­pat nyele pere alatt három' gölt lőtt. A második félidőben kiegyen­lített Játék fclyt. Az egyenlítésre a szétessen Játszó herényi csatár­sor erejéből nem futotta. A 60. pereben Véghelylt (Balatonberény) utánrúgásért a Játékvezető kiállí­totta. G: táborfalvi 2, Samu, 1H. Nagy. Mayer Sándor Fonyód—Bslatonújhety 4rt) (8:8) Fonyód, 280 néző. V» Moháért. Fonyód csak tíz emberrel játszott, mert a csapot egyik tagjának az Igazolását a Játékvezető nem ta­lálta rendben. A hazai csapat min­den részéhen Jobb volt ellenfelénél, s emh-rbétránnvrl i« ntzt-s-n győ­zött. G: Pintér 3, Fa-kas. 1 Gimesi L&s/l SZEPTEMBER 19 Időjárás várható időjá- rás Szerda eir tig: felhős idő sok helyen újabb esővel. Szeréja ^lérséksty a Dunántúlon Vühelmina megerősödő ^ szél. A hőmér­séklet keleten tovább csök­ken, .....nyugaton nem változik. Vár­ható legmagasabb hőmérséklet 18 — 17 fok között. , — Kapósvár anyakönyvi hírei. Születés: sélmeezi István fia, Ist­ván; Vámos András leánya, Emí­lia; Szili József Ha, József; Bőr zsöny lmre leánya, Tünde: Fellegi Bálint fia. Bálint; Matyók János leánya, Katalin; Németh Lajos leá­nya, Erzsébet; Nagyfi György leá­nya, Váíérta; Péter József leánya, Mária; Lőrinczi Sándor leánya, Andiig; Vada* József fia, József: Kováéi* István fia, István. Halálo­zás: Balovári János 32, Szvath Jó­zsef 81, Ledinger Istvánná 71, Kiss Alajos 51, VarvSzi Józsefné 64 éves. — Kongresszusi műszakot tartottak vasárnap a Hűtő­ipari Vállalat KISZ-eseí. A fiatalok expöFtiaőrsót csoma- gőltak — Megalakult a megyei ta­nácstagok marcali járási cso­portja. Első tanácskozásukat tegnap tartották. A Marcali járási Tanács államhatalmi munkáját, és a tanácstagok, valamint az állandó bizottsá­gok működését vitatták meg. v KISZ-ESKÜVÖT TAR­TOTTAK TEREBEZDPUSZ- TÁN. Jobbágy János és Majd* Katalin esküvőjét a párt klub­ban rendezték mgg. Magyar siker a brnoi nemzetközi gépíróversenyen A negyedik bmói nemzetkö­zi vásár keletében, nemzetkö­zi gépíróversenyt rendeztek, amelyen egy háromtagú ma gyár csapat is részt vett, A hi­bátlansági versenyt Tóth György né nyerte meg. Máso­dik helyre ugyancsak magyár versenyző, Harangodé Ferenc­ié került. A sebességi csapat- versenyben a magyar együt­tes a második helyen végzett. — Huszonhét fiatal végzett társadalmi munkát vasárnap Mesztegnyőn, Segítettek a termelőszövetkezeteknek a burgonya vagonba rakásánál, emellett pedig egy tánctér építését Is megkezdték, — topás miatt 300 forint pénzbüntetésre bírságolta a mareali járás szabálysér­tési előadója Bíró Perenené Bőhönye, Bem József utca 20. szám alatti lakost, mert cso­koládét akart elvinni fizetés nélkül az önkiszolgáló élelmi­szerboltból. Fűtött országúti Több londoni Utca jég- mentes lese az idei télen, som a gyalogjáróknak, sem 8 gépkocsivezetőknek nem kell tartaniuk a síkos út­test veszedelmeitől. Az ut­cák aszfaltburkolata alá ugyanis villamos fűtőrá* csőt szerelnek, és ily mó­don tartják melegen az út­testet. A há pillanatok alatt elolvad rajta, és a nedvesség is elpárolog. — örsi Ferenc Fekete ven­tilátor című háromfelvonósos drámájával kezdi az új év- adót a Nagyatádi Művelődési Ház színjátszó szakköre. — Üj kertmozi épül Bala- tonföldváron. Kampis Miklós, a Tervező Iroda fiatal mérnö­ke nemrégiben fejezte be a 350 személy befogadására al­kalmas filmszínház tervezé­sét. A kertmosd fedett lesz, jó idő esetén azonban oldalát egyszerűen kinyitják, és így biztosítják a légáramlást.- — Kézkor! település nyo­maira bukkantak An does— Nagytoldipusztán. Bd my töre­dékek és egyéb használati eszközök kerültek elő a föld alól. A leleteket a Rippl-Ró- mai Múzeumba szállították. Hány fűzhányó működik a földön? A legújabb adatok sze­rint földünkön 624 tűzhá­nyó müködik\ legtöbbjük a Csendes-óceán keleti és nyugati yartjfii mentén helyezkedik el. Való,meny­nyi igen erős és állandó tevékenységet fejt ki. Eu­rópa legmagasabb tűzhá­nyója, a 3275 méter magas Etna Szicília szigetén ta­lálható. A világ legfiata­labb tűzhányója S’yugat- Mexikoban van. 1943. feb­ruár 2(hán. keletkezett egy indián szántóföldién. Az utóbbi években 518 méter magas, kúp alakú heggyé nőtt. — A Magyar Honvédelmi Sportszövetség járási elnöksé gének munkájáról tárgyalt a Tahi Járási Párt-Végrehaitó Bizottság. A vb véleménye szerint a járási MHS-elnökség munkája kielégítő, különösén jó a társadalmi munkára tör­ténő mozgósítás. ■**■ Több, mint nyolcezer kö­tet könyvet kölcsönöztek az Eposz Művelődési Háa könyvtárából az év első felé­ben. A múlt év azonos idő­szakához viszonyítva mind az olvasók, mind pedig a köl­csönzött kötetek száma meg* kétszereződött. — A JUDO NEMZETI SPORT JAPÁNBAN. Az ország lakosai közül öt- millióan foglalkoznak ez­zel a sportággal. A verse­nyeken mintegy félmillió cselgánasozó vesz részt. A japán gyerekek már kis korukban megtanulják en­nek a hasznos sportnak a fogásait. Tokióban a ha­talmas, hétemeletes Koko- dan sportcsarnok a japán cselgáncsozák központja. — 800 dolgozó látogatott el az Országos Mezőgazdasági Kiállításra a ságvári Egyetér­tés Tsz-ből. A kétnapos ki­rándulás alkalmával a tsz ve­zetői és legjobb dolgozói meg* látogatták a budapesti 14. sz. AKÖV munkásait. — Két normál táskavetítő* gépet kap a Batimka Sándor Művelődési Ház a SZOT-tól. A gépek segítségével elsősor­ban azokban a mezőgazdasági üzemekben tartanak ismeret- terjesztő előadásokat, ahova a vándormozik nem jutnak el. — Rádió- és tv-bemutatót rendez október 0***8*ig Kapos­váron a Vas-Műszaki Nagyke* reskedelmi Vállalat az Ipar­cikk Kiskereskedelmi Válla­lattal közösen. A bemutatón a készülékeket gyártó üzemek szakemberei felvilágosítást ad­nak a tv-k és a rádiók keze­léséről. — A TÜZEP Berzsenyi utcai teje* Étere parketta érkezett. (06772)-* Országos állat- és kirakodó­vásár lesz szeptember 21-én Cso- konyavisontan. (382a) az őszi esócsidényre i dolgozókat. Jelentkezés (a Városi Tanács munkaerő-hivatalának közveti. tésével) f. hó 21-én, pénteken 10 órakor a vállalatát Kaposvár, Vöröshsdsereg n. 67. szám alatti telephelyén, BAROMFIFELDOLGOZÓ vállalat­______________ ___________(á$779) m ötMHQDés a Bl SZUBUHOZÓS VÖR&S CSILLAG FILMSZÍNHÁZ­LÁZADÁS. 10 éven alul nem ajánlott. Előadások kezdete 5, ?, 9 Órakor. (Szeptember 19-ig.) SZABAD IF JÓSÁG FILMSZÍNHÁZ AZ ÉJSZAKA SZÉPEI. 14 éve« alul nein ajánlott. Előadások kezdete A 6, 8 órakor. (Szeptember 19-ig.) BÁLIM MOZIK MŰSORA Szeptember 19-én: balatonboglae A kapu nyitva marad. balatonfoldvab Darázsfészek. BALATOXLELLB A francia nő és a szeretem. BALATONSZABSZG istenek tanácsa. B.ALATO NFENYVBS Szombat esti tánc. FÖNYGB Térem. Halászlegény frakkban. SIÓFOK Terem: utak és gondok. őszinte írások a ma embereiről, a módéra eleiről Kiadóink a következő hónapok­ban számos olyan néni demokra­tikus és szovjet író regényét, el­beszéléskötetét jelentetik mer, amelyek a mai élet legégetőbb kér­déseit feszegetik, emberi kancso- latokat elemeznek; megismertetik a magyar olvasókat is a szomszédos államok népeinek, irodalmának eredményeivel, problémáival. Még az idén napvilágot lát az Európa Kiadó gondozásában — a Dekameron-sorozatban — a" ma> csehszlovák, elbeszélők kötete. A kötet az első világháborút követő időszak Íróival kezdődik, de ma­gában foglalja a legfiatalabb író­nemzedék neves képviselőinek al­kotásait is. Egy dél-moldvai, boráról neve­zetes városkában játszódik eocén román író A hosszú élet bora cí­mű regénye. A könyv egy 96 esz­tendős löldesúr életéről szól Meg­jelenik a parasztélet nagy romén ábrázolójának, Sadoveanunak Egy vadászat különös következményei című könyve, amely egy kisváros társadalmát rajzolja meg, Milcsakov szovjet író Vész tört a városra című könyvének cselek­ménye spinte büuügyi filmeket fe­lülmúló izgalmassággál pereg. A jövő év első heteiben, hónap­jaiban kiadják Vlagyimov Az igazi ere című könyvét, amely egy kurszki vasérclelőhelyen játszódik. Emmanuil Kazakevics — A csillag és a Tavasz az Oderán című, ha­zánkban is népszerű regények író­ja — Kék füzet című új kisregé­nyének tárgyát a Nagy Októberi Forradalmat közvetlenül megelőző viharos történelmi időszak esemé­nyeiből meríti. Tyendrjakov A múló Idő nyo­mában című regénye egy fiatal pe­dagógus sorsát eleveníti meg. Bát­ran, Őszintén veti papírra egy hi­vatását, életcélját kereső ember mindennapi küzdelmeit, örömeit. Maria pabrowska Falusi lakoda­lom című kötete a mai Lengyelor­szágról ad képet. A címadó elbe­szélés az átalakuló lengyel falut ábrázolja. (MTI) iri könnyűgépkezelői vizsgával rendelkező gépkezelőket vesz 1 a Somogy megyei Tatarozó ói Építő Vállalat. Jelentkezni lehet: Kaposvár, Május 1. utca 52. (66783) A 44. íz Építőipari Vállalat Budapestre fölvesz kubikosokat vegyen munkára, segédmunkásokat és lakatosokat. Tanáesigazolis és munkaruha szükséges. Szállást és napi kétszeri étkezést biztosítónk. Jelentkezés; Budapest, V., Kossuth L. tér 13.15. (3021) Ai ÉM Somogy megyei Áll. Építőipari Vállalat Kaposvár. Nagyatád, Marcali környéki munkahelyeire kőműveseket ssgédmkÉsobat fölvesz. Jelentkezés Kaposváron; Május 1. u. 57. sz. Nagvatédon a főépítés- ij vezetőségen és Marcaliban £ az építkezéseken. % köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik KISS ALAJOS temetésén részt vettek, s részvétükkel fájdalmunkért enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. (4376) __________________________

Next

/
Thumbnails
Contents