Sarasotai Magyar Hirmondó, 2001 (7. évfolyam, 2-8. szám)

2001-02-01 / 2. szám

a vele való beszélgetést. Nem felejtette el hazáját, s két évvel ezelőtt egyik utolsó jótettként a Kossuth Clubon keresztül 2000 dollárt küldött Kárpátaljára a magyar árvízkárosultak és a magyar iskolák javára. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat. Özvegye Charlotte, nevében adományt adott a Kossuth Club tanulmányi alapjára. Az Új Igazgatóság. A január 18. taggyűlésen abszolút többséggel (80 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás) megválasztották az Igazgatóságot, amelynek új tagjai Barlán Gyöngyi, Borsos Júlia, és Harkay Péter. A gyűlés elnöke Fekete Pál volt, a határozatképesség megállapításánál és a meghatalmazások számlálásánál Zabava Mária és Zabava Ferenc segédkeztek. A taggyűlést követő igazgatósági ülés egyhangú határozata szerint az Igazgatóság munkaköre 2001-ben a következő: Csizinszky Sándor—Elnök, Kisvarsányi Éva—Alelnök/Ügyvezető Igazgató, Vadász Alexa— Alelnök, Kisvarsányi Géza—Pénztáros, Harkay Péter—Helyettes Pénztáros, Szaday Tibor—Helyettes Pénztáros, Csizinszky Ágnes—Jegyző, Hardy Éva—Kereskedelmi Kamara Összekötő, Vegliante Fenyves Kati—Pénzügyi Ellenőr, Borsos Júlia—Műsor Felelős, Vegliante József—Sajtó és Média Felelős/Adóügyi Ellenőr, és Barlán Gyöngyi—Sajtó Összekötő. Az Igazgatóság köszönetét fejezte ki Szaday Tibornak, hogy több mint tíz évig volt pénztáros. Igazgatósági elismerést kapott vitéz baranchi Tamáska Endre, aki 14 évig volt a Kossuth Klub alelnöke és képzőművésze (többek között a klub címere az ő terve), s aki korára és elfoglaltságára hivatkozva lemondott. Az Igazgatóság egyhangúan jóváhagyta, hogy Ferenczy Klára, Szép Márta és v. baranchi Tamáska Endre ezentúl a Kossuth Klub tiszteletbeli Igazgatói lesznek, csatlakozva Fésűs Erzsébet és Radnav Éva tiszteletbeli Igazgatókhoz. Köszönjük eddigi áldozatos munkájukat és reméljük, hogy a jövőben is támogatni fogják kitűzött céljainkat. Bemutatjuk az Igazgatókat. Helyszűke miatt ehhez az 1995-ben megkezdett sorozatunkhoz már régen nem szolgáltattunk újabb adatokat. Most saját szavaival Radnay Éva tiszteletbeli Igazgatót mutatjuk be, aki hosszú évekig mint aktív Igazgató, majd mint nagyvonalú adakozó támogatta a Klub munkáját. Tavaly a Millenniumi Napok sikeréhez $1,500-os adománnyal járult hozzá, amit ezúton nyilvánosan megköszönünk. “Budapesten, Szent István napján születtem, a Mária Terézia gimnáziumban tanultam és a kereskedelmi akadémián érettségiztem. Rövidesen érettségi után férjhez mentem Dr. Radnay Pál orvoshoz, aki a belvárosban nyitott rendelőt amelyben én voltam az asszisztense. A háború évei alatt férjem idó'nkint mint orvos hadnagyr szolgált De Budapest ostromát együtt éltük végig. Amint a nem kívánatos politikai erők kezdték kimutatni a foguk fehérjét, ott hagyva csapot papot, kivándoroltunk. New Yorkba kerültünk, megjártuk Ellis Islandot. Miután onnan kiszabadultunk férjem elkezdett kórházakban dolgozni, én pedig különböző munka lehetőségek után, barátok révén bejutottam a film szakmába és New Yorkban dokumentum filmeket és TV hirdetéseket szerkesztettem. New Yorkban tagja voltam a Fészek Klubnak, a Metropolitan Opera Guildnek, résztvettem az Amerikai Magyar Orvos Egyesület, valamint a Jogász Egyesület évi bál rendezésében. Nyugdíjba menetelünk után Sarasotába jöttünk, ahol a Kossuth Klub és a sarasotai Operaház igazgatósági tagsággal tüntetett ki. ” Radnay Éva 2

Next

/
Thumbnails
Contents