Sarasotai Magyar Hirmondó, 2001 (7. évfolyam, 2-8. szám)

2001-02-01 / 2. szám

Üzenet Erdélyből. Nagyváradon 2000. december 14-én kelt a levél, de csak január 19- én érkezett meg a Kossuth Klub címére. A Szent László Római Katholikus gimnázium nevében Tempfli József püspök és Zalder Éva igazgató megköszönték a Klub 2000-ben küldött 2000 dolláros adományát. Levelükben felsorolják tíz tanuló nevét, akik Kossuth ösztöndíjat kaptak, hozzátéve, hogy segitségünk az iskola karbantartásának költségeihez is hozzájárult. A Klub tagjainak áldott Karácsonyt és Isten áldását kívánják önzetlen munkájukra. Isten Hozott! A Kossuth Klub új tagjai Bakcsy Magda, dr. Bene Hona, Czakó Tibor és Czakó Piri, dr. Gera Margit, dr. Hansági Imre, Jordán Emőke, Olson Anthony és Olson Tünde, valamint Portányi János és Portányi Erzsébet. Szeretettel üdvözöljük őket! Köszönjük mindazoknak, akik már megújították 2001-re tagságukat és felülfízetéssel is kifejezték bizalmukat a vezetőség munkája iránt. Ezúton emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a Kossuth Klub évi tagdíja egyéneknek $20, családoknak $30. Új tagokat szívesen látunk és régi tagjainkat szeretettel várjuk vissza! Az 1999-es Karácsonyi Műsor Bevételének Felülvizsgálata. A január 18. taggyűlés után az újonnan megválasztott Igazgatóság felülvizsgálta a több mint egy évvel ezelőtti, 1999. december 9-i karácsonyi műsor elszámolását. Szaday Tibor akkori pénztáros könyvelési adatai és a SunTrust Bank betéti cédulái alapján az Igazgatóság megállapította, hogy a karácsonyi műsor összbevétele $999 volt. Ezt az összeget Szaday Tibor 1999. december 13-án betette a bankszámlánkra. Jelentése szerint ebből $350 csekken befizetett céladomány a Millenniumi Napokra, $180 csekken befizetett tagdíj, és $469 készpénz. A készpénz három forrásból származott: 1. ajtónál befizetett adomány, 2. könyvvásár, és 3. tombola. A készpénzt Szaday Tibor mint “adományt” (belépő, könyvek, tombola) könyvelte el, de elosztásáról nem tudott pontos jelentést tenni. A 2000. januári Hírmondóban a tomboláról ennyi jelent meg: „A Bazárt Mária által rendezett tombola lebonyolításában Békást Júlia, Elthes Baba, és Radnay Éva segédkeztek. ” Az Igazgatóság a kivizsgálás alapján megállapította, hogy az elszámolásban nem történt rendellenesség. Javasolta, hogy a jövőben a készpénzt és annak forrásait írásban a helyszínen rögzítsék, és kívánatosnak tartja, hogy a pénztárnál ketten üljenek. Mivel minden munka önkéntes, ez nem mindig valósítható meg. Az Igazgatóság felhívja tagjaink figyelmét, hogy kérdéseiket és észrevételeiket a Klub működését illetően az amerikai társadalmi szervezetekben elfogadott és szokásos módon tegyék meg. Gyűléseinken a Robert’s Rules of Order szabályait vesszük irányadónak. Visszautasítjuk a személyes támadásokat, az alaptalan vádakat és fenntartjuk a jogot azok kizárására, akik a klub eredményes működését zavaró viselkedésükkel akadályozzák. Az Igazgatóság ismételten megköszöni a tagság bizalmát és támogatását, ami lehetővé tette az elmúlt hat év alatt szervezett rendezvényeink erkölcsi és anyagi sikerét. ADJON ÉRTELMET A NYUGATI MAGYARSÁG FOGALMÁNAK! TÁMOGASSA A KOSSUTH KLUBOT! 3

Next

/
Thumbnails
Contents