172061. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxazolidin-származékok előállítására

3 172061 4 vagy orto-helyzetű metoxicsoport, például orto­helyzetű klóratom, orto-helyzetű metilcsoport, meta-helyzetű metilcsoport vagy orto-helyzetű met­oxicsoport. Különösen előnyösek azok a vegyü­letek, mely képletben A jelentése benzol-gyűrű és R jelentése orto-helyzetű metilcsoport, azaz a 4-/2--[2-oxo-5-(2-toliloximetil)-3-oxazolidinil]-etoxi/-benz­amid. A (II) általános képletű oxazolidin-származékok — mely képletben R és A jelentése a fent meg­adottakkal egyező — előállításánál a (IV) általános képletű vegyületek - mely képletben R és A je­lentése a fent megadottakkal egyező - és az (V) általános képletű vegyületek - mely képletben X jelentése a fent megadottal egyező - reakcióját előnyösen egy bázis, mint amilyen a nátrium­hidroxid, , és valamely oldószer, mint amilyen a dimetilformamid, jelenlétében 20 C° hőmérséklet és az oldószer forrási hőmérséklete közötti hőmérsék­lettartományban a reakció teljessé válásának biz­tosításához szükséges időtartamig végezzük. Azt ta­láltuk, hogy a reakció az alkalmazott hőmérséklet­től függően 2-24 óra alatt lényegileg teljesen vég­bement. Egy másik, a fenti reakciónál alkalmaz­ható oldószer például a dimetilacetamid. Másik, a fenti reakciónál alkalmazható bázis, a kálium­hidroxid és a báriumhidroxid. A fenti reakciót úgy is végrehajthatjuk, hogy a (IV) általános képletű oxazolidinonnak — mely képletben R és A jelen­tése a fent megadottakkal egyező - előnyösen egy alkálifém-származékát készítjük el például úgy, hogy a (IV) általános képletű vegyületet nátrium­hidriddel vagy nátriumamiddal a fent említett oldó­szerekben, vagy egy iners aromás szénhidrogén ol­dószerben, mint amilyen a xilol vagy a toluol, vagy fémnátriummal bármely aromás szénhidrogén oldószerben reagáltatjuk. Az alkálifém-származékot reagáltatjuk ezután a fenti módon az (V) általános képletű vegyületekkel - mely képletben X jelentése a fent megadottakkal egyező. A (II) általános képletű vegyületeket — mely képletben R és A jelentése a fent megadottakkal egyező - általában színtelen kristályok alakjában kapjuk átkristályosítással történő tisztítás után. Minden egyes vegyület szerkezetét meghatároztuk infravörös színkép, mágneses magrezonancia szín­kép, valamint szén, hidrogén és nitrogén elem­analízis segítségével. A találmány szerinti eljárást az alábbi példák szemléltetik közelebbről az új (II) általános képletű vegyületek - mely képletben R és A jelentése a fent megadottakkal egyező — előállítására. 1. példa 4-/2-[2-oxo-5-(2-toliloxi-metil)-3-oxa­zolidinil]-etoxi/-benzamid előállítása (II) általános képletű vegyület, mely képletben A jelentése benzol-gyűrű és R jelentése orto-helyzetű metilcsoport) 20,7 g (0,1 mól) 5<2-toliloximetil)-2-oxazolidin, 20 g (0,1 mól) 4-(2-klóretoxi)-benzamid és 4g (0,1 mól) nátriumhidroxid 200 ml dimetilacet­amiddal készített elegyét egy éjjelen át vissza­folyató hűtő alkalmazása mellett forralunk, majd az oldószert eltávolítjuk, és a maradékhoz etanolt adunk. Az elegyet visszafolyató hűtő alkalmazása 5 mellett forrásig melegítjük, az oldhatatlan részeket kiszűrjük, majd a szűrletet 0 C° hőmérsékletre hűt­jük, és a képződött szilárd anyagot szűrjük. így 27,5 g cím szerinti terméket állítunk elő. Kitermelés: 74%. 0 Olvadáspont: 1S1-153C°. 2. példa 15 4-/2-[2-oxo-5-(2-toliloximetil)-3-oxa­zolidinil]-etoxi-benzamid előállítása (II általános képletű vegyület, mely képletben A jelentése benzolgyűrű és R jelentése orto-helyzetű metilcsoport) 20 27,5 g (0,133 mól) 5-(2-toliloximetil)-2-oxazoli­dinont és 26,5 g (0,133 mól) 4<2-klóretoxi)-benz­amidot 132 ml dimetilformamidban szuszpendá­lunk, és 120C° hőmérsékletre hevítünk. Az elegy -25 hez ezután 6,65 g (0,166 mól) szilárd nátrium­hidroxidot adunk, és a reakcióelegyet 130C° hő­mérsékleten 2 órán át melegítjük. Ezután az ol­dószer túlnyomó részét csökkentett nyomáson el­párologtatjuk. A maradékot technikai metilalko-30 hollal. denaturált etanoUal hígítjuk, visszafolyató hűtő alkalmazása mellett forrásig melegítjük, az oldhatatlan részeket szűréssel eltávolítjuk, a szűr­letet 0 C° hőmérsékletre hűtjük, és a kivált szilárd anyagot szűrjük, így 34 g cím szerinti vegyületet 35 állítunk elő. Kitermelés: 69,1%. Olvadáspont: 151-153 C°. 40 3. példa 4-/2/[2-oxo-5-(2-metoxifenoximetil)-3-oxazo­lidinil]-etoxi/-benzamid előállítása (II általános képletű vegyület, mely képletben A 45 jelentése benzol-gyűrű és R jelentése orto-helyzetű metoxicsoport) 13,38 g 5-(2-metoxi-fenoximetil)-2-oxazolidinon és 12,00g (0,06 mól) 4-(2-klór-etoxi)-benzamid ele-50 gyét 110 ml N,N-dimetilacetamidban oldunk, az oldathoz 3,00 g (0,075 mól) nátriumhidroxidot adunk, és a reakcióelegyet keverés közben vissza­folyató hűtő alkalmazása mellett forrásig mele­gítjük. A visszafolyató hűtő alkalmazása melletti 55 forralást 21 órán át folytatjuk, a reakcióelegyet szűrjük, és az oldószert vákuumban eltávolítjuk, a maradék barna folyadék. A maradékhoz 100 ml forró metanolt adunk, mire krémszínű csapadék válik ki. így 16,74g cím szerinti vegyületet ál-60 Utunk elő. Kitermelés: 72,33% nyers termék. A nyers terméket 18 ml/g metanolból történő átkristályosítással tisztítjuk, így 11,29 g színtelen 65 kristályos cím szerinti vegyületet állítunk elő. 2

Next

/
Thumbnails
Contents