172061. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxazolidin-származékok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ^pr^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. IV. 09. (Pl-520) Nagy-Britannia-í elsőbbsége-1974. IV. 10. (16030/74. sz.) Közzététel napja: 1977. XII. 28. Megjelent: 1978. XI. 30. 172061 Nemzetközi osztályozás: C 07 D 263/14 Feltalálók: McLay Grant William kutató vegyész, Sandwich, Kent, Edinberry Michael Neal kutató vegyész, Dover, Kent, Nagy-Britannia Tulajdonos: Pfizer Corporation, Colon, Panama Eljárás oxazolidin-származékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új- oxazolidin-szárma­zékok előállítására, melyek értékes közbenső ter­mékek propanolamin-származékok, különösen az 1 245 148 számú nagy-britanniai szabadalmi leírás­ban ismertetett propanolamin-származékok elő­állítása során. A 169 604 számú magyar szabadalmi leírás (I) által ános képletű propanolamin-származékok - mely képletben R jelentése hidrogénatom vagy halogénatom vagy kevés szénatomos alkilcsoport vagy kevés szénatomos alkoxicsoport, és az A benzolgyűrűt jelent - előállítását ismerteti, mely­nek során valamely (II) általános képletű oxazoli­din-származékot - mely képletben R és A jelentése a fent megadottakkal egyező - valamely savval vagy bázissal hidrolizálnak. • A „kevés szénatomos" kifejezés itt bármely olyan alkilcsoportra vagy alkoxicsoportra vonat­kozik, amely legfeljebb 4 szénatomot tartalmaz, ilyen csoportok például a következők lehetnek: metilcsoport, etilcsoport, n-propil-csoport, izo-pro­pil-csoport vagy a butilcsoport, vagy bármely ezek­nek megfelelő alkoxicsoport. A jelen találmány tárgya eljárás a (II) általános képletű oxazolidin-származékok előállítására, mely képletben R és A jelentése a fent megadottakkal egyező. A (II) általános képletű vegyületeket úgy állíthatjuk "elő, hogy valamely (III) általános kép­letű epoxi-vegyületet - mely képletben R és A jelentése a fent megadottakkal egyező- metil­karbonáttal, etilkarbonáttal vagy karbamiddal rea­gáltatunk, a kapott (IV) általános képletű oxazoli­din-vegyületet - mely képletben R és A jelentése a fent megadottakkal egyező - vagy egy alkálifém-5 -származékát valamely (V) általános képletű benz­amid-származékkal - mely képletben X jelentése egy kilépő csoport, mint amilyen a p-toluol-szulfo­niloxi-csoport, vagy halogénatom, előnyösen klór­atom. 10 A (III) általános képletű epoxi-vegyületeket - mely képletben R és A jelentése a fent megadot­takkal egyező - úgy állíthatjuk elő, hogy valamely (VI) általános képletű fenol-származékot - mely képletben R és A jelentése a fent megadottakkal 15 egyező- 1-klór-2,3-epoxipropánnal nátriumhidroxid jelenlétében reagáltatunk. A fenol-származékokból kiinduló teljes szintézist a mellékelt reakció ábrán személtetjük. A (II) általános képletű vegyületekből előállít-20 ható (I) általános képletű vegyületek - mely kép­letben R és A jelentése a fent megadottakkal egyező - értékes gyógyászati hatással rendelkeznek, és különösen a szívbetegségek, mint amilyen az angina pectoris és a szív szabálytalan ritmusának 25 gyógyításában és megelőző kezelésében, valamint a magas vérnyomás kezelésében hasznosak. A (II) általános képletű vegyületek közül azok a vegyületek előnyösek, amikor A jelentése benzol­-gyűrű, R jelentése hidrogénatom, orto-helyzetű 30 klóratom, orto- vagy meta-helyzetű metilcsoport, 172061

Next

/
Thumbnails
Contents