172059. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxo-benzotiazin-dioxid karboxamidjainak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 172059 Bejelentés napja: 1975. IX. 30. (PI-492) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1974.X. 15.(514 570) Közzététel napja: 1977. XII. 28. Megjelent: 1978. XII. 30. Nemzetközi osztályozás: C 07 D 417/12 Wmmá Bejelentés napja: 1975. IX. 30. (PI-492) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1974.X. 15.(514 570) Közzététel napja: 1977. XII. 28. Megjelent: 1978. XII. 30. 1 ORSZÁGOS ALALMANY HIVATAL I Bejelentés napja: 1975. IX. 30. (PI-492) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1974.X. 15.(514 570) Közzététel napja: 1977. XII. 28. Megjelent: 1978. XII. 30. , _,!, r . Feltaláló: Lombardino Joseph George kutató vegyész, Niantic, Connecticut, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Pfizer Inc., New York, N.Y., Amerikai Egyesült Államok Eljárás oxo-benzotiazin-dioxidok karboxamidjainak előállítására 1 A találmány tárgya eljárás benzotiazin-dioxidok előállítására, amelyekről azt találtuk, hogy értékes gyulladásgátló szerek és nem idézik elő a kortikoszteroidok esetében gyakran tapasztalt nem kívánt mellékhatásokat. A találmány tárgya köze- 5 lebbről javított vegyi eljárás olyan N-helyettesített­-3,4-dihidro-2-helyettesített-4-oxo-2H-l,2-benzoti­azin-3-karboxamid-1,1-dioxidok és N-helyettesített­-3,4-dihidro-2-helyettesített-3-oxo-2H-l,2-benzoti­azin-4-karboxamid-1,1-dioxidok előállítására, ame- 10 lyekben az N-helyettesítő heterociklusos maradék. A találmány szerinti új eljárás előnye, hogy egyszerűen előállítható kiindulási vegyületekből indul ki és a célvegyületet magasabb kitermelési 15 százalékkal állítja elő. Mint a 3 591 584 sz. Amerikai Egyesült Álla­mok-beli szabadalmi leírás ismerteti, két út áll rendelkezésre N-helyettesített-benzotiazin-karbox- 20 amidok szintézisére. Az első, amelyet akkor alkalmaznak, ha az N-helyettesítő nem heterocik­lusos maradék, abból áll, hogy egy I vagy II általános képletű vegyületet egy R'NCO általános képletű szerves izocianáttal reagáltatnak - e 25 képletben R'jelentése hidrogénatom, 1-8 szénatomszámú alkil-, az alkilmaradékban legfeljebb 3 szénato­mot tartalmazó fenilalkil-, fenil-, helyettesített 30 fenil- vagy naftilcsoport — egy III vagy IV általános képletű vegyület előállítására. A második módszert olyan vegyületek előállí­tására alkalmazták, amelyekben az N-helyettesítő jelentése heterociklusos maradék, mint helyette­sített vagy helyettesítetlen piridil-, pirimidii-, pirazinil-, piridazinil-, pirazolonil-, tiazolil-, izo­tiazolil-, benzotiazolil-, benzoxazolil- vagy tiadiazo­lilcsoport. Az izocianátos utat nem használták ezeknek a vegyületeknek az "előállítására, mivel a szükséges heterociklusos izocianátok vagy labilisak, vagy rendkívül bonyolultan szintetizálhatok. A 4-karboxamidokat olyan IV általános képletű vegyületekből állították elő, amelyekben R' jelen­tése mono-, di- vagy helyettesítetlen fenilcsoport és a helyettesítők jelentése a következő: fluor-, klór-, brómatom, nitro-, trifluormetil-, 1-3 szénatomos alkil- vagy alkoxicsoport. Ezeket a vegyületeket alkohollal reagáltatták a megfelelő 4-karbonsav-ész­tereknek a szakember számára jól ismert alkoholí­zises módszerrel való előállítására. A 3-karboxami­dokat ismert vegyületekből, például 3-oxo-l,2-ben­zotiazolin-2-ecetsav-észterből állították elő. [Che­mische Berichte 30, 1267 (1897)]. Ezeket a benzotiazolinokat lúgos fémalkoxiddal, például nátrium-metoxiddal kezelik poláros oldószerben, például dimetilszulfoxidban vagy dimetilformamid­ban, mimellett ezek átrendeződnek a megfelelő 172059

Next

/
Thumbnails
Contents