172048. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bisz-(2-metil-3-hidroxi-4-hidroximetil-5- merkapto-metil-piridinium)-etán-1,2 -diszulfonát előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1976. V. 07. (ME-1974) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1975. V. 09. (576 055) Közzététel napja: 1977. XII. 28. Megjelent: 1978. XII. 30. 172048 Nemzetközi osztályozás: C07D 213/66, A 61 K 31/44 Feltalálók: Dorn Peter Conrad vegyész, Plainfield, Jones Howard vegyész, Holmdel, Jacobus Penman David vegyész Princeton, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Merck Co., Inc.,Rahway, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás bisz-(2-metil-3-hidroxi-4-hidroxirnetil-5-merkaptometil-piridiniurri)­-etán-1,2-diszuIfonát előállítására 1 2 A találmány tárgya eljárás az új bisz(2-metil-3--hidroxi-4-hidroximetil-5-merkaptopiridiniurn)- etán­-1,2-diszulfonát előállítására, amely a korábban is­mert, gyógyászati készítményként használt 5-mer­kaptopiridoxin-hidrokloridot és -hidrobromidot fe­lülmúlja hatásában. A találmány tehát gyógyászatilag aktív 2-metil-3--hidroxi-4-hidroximetil-5-merkaptometilpiridin etán­szulfonsavas addíciós sója előállítására vonatkozik, amely vegyület fizikailag, kémiailag és gyógyhatás szempontjából is az ismert gyógyászatilag aktív 2-metil-3-hidroxi-4-hidroximetil-5- merkaptometil­piridin (5-merkaptopiridoxin vagy 5—MP) javított formája. Az 5-MP farmakológiai tulajdonságai a 3 852 454 számú Amerikai Egyesült Államok-beli szabadalmi leírásban vannak leírva 10 15 A találmány közelebbről az I képletű -bisz-(2--metil-3-hidroxi-4-hidroximetil-5-merkaptopiridi- 20 nium) etándiszulfonsavas addíciós sója, valamint az új vegyületet hatóanyagként tartalmazó, reumás antritisz kezelésére alkalmas gyógyászati készítmé­nyek előállítására vonatkozik. 25 Az 5-merkaptopiridoxin farmakológiailag aktív sugárvédő hatású és reuma ellenes hatású szer, amelyet előnyösen gyógyászatilag elfogadható sav­val alkotott sója formájában, mint például hidro­klorid vagy hidrobromid formájában alkalmaznak. 30 Azt találtuk, hogy az irodalomban említett sók majd mindegyike és különösen a hidroklorid ké­miai instabilitásuk és más nem-kívánatos tulajdon­ságuk folytán komoly fizikai, kémiai és/vagy gyó­gyászati hátrányokkal rendelkeznek. Meglepően azt találtuk, hogy a bisz-(2-metil-3--hidroxi-4-hidroximetil-5-merkapto-metil-piridinium)­etándiszulfonát (edizilát) nem rendelkezik ezekkel a hátrányokkal és ezért felülmúlja az eddig hasz­nált gyógyszerformákat. Összehasonlító vizsgálatok­kal bizonyítottuk a vegyületek jobb kémiai stabili­tását. A 2-metil-3-hidroxi-4-hidroximetil-5-merkapto­metil-piridin sóinak (etán-l,2-diszulfonát, foszfát, szulfamát, nitrát és a hidroklorid) relatív stablitását úgy értékeltük, hogy a tiszta, még nem kikészített vegyületet magas hőmérsékletnek tettük ki. A 80C°-on és 105C°-on kapott magas hőmérsékleti adatot használjuk általában a gyógyszeriparban, a vegyületek lehető legrövidebb idő alatt történő screenelésére. Ha több vegyület vagy só áll rendel­kezésre, összehasonlító adatot kapunk, amelyek ré­vén a stabilitás szerint rangsoroljuk a vegyületeket. A hőhatásnak kitett sók érintetlen tiolcsoportját kolorimetriásan is megvizsgáltuk. Az etándiszulfonátot, a hidrokloridot és a szul­famátot NMR analízisnek is alávetettük, hogy a kémiai analízis eredményeit ellenőrizzük. Az NMR elemzés adatai megerősítették a kémiai adatokat. A kapott adatokat az 1. táblázat tartalmazza. 172048

Next

/
Thumbnails
Contents