172048. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bisz-(2-metil-3-hidroxi-4-hidroximetil-5- merkapto-metil-piridinium)-etán-1,2 -diszulfonát előállítására

3 172048 4 1. Táblázat 5-MP sók hőstabilitásának összehasonlítása Megmaradó hőstabilitás % 5 5-MP só 105 C° 80 C° 3 nap 7 nap 1 hét 3 hét Etándiszulfonát 97,3 99,4 101,0 100,2 10 Hidroklorid 57,3 - 70,5 57,3 Szulfamát 13,0 8,8 94,0 75,7 Foszfát 93,0 58,0 - - 15 Nitrát - - 87,2 -Az adatok világosan mutatják, hogy az etán- 20 diszulfonát az alkalmazott hőmérsékleteken a leg­stabilabb só. A hőstabilitási összehasonlító adatok alapján tehát a legalkalmasabb sónak az etándi­szulfonát mutatkozik. 25 A vegyületet a találmány szerint úgy állítjuk elő, hogy 2 mól 2-metil-3-hidroxi-4-hidroximetU-5--merkapto-metilpiridint (5-merkaptopiridoxint) vagy egy oldékony sav-addíciós sóját, előnyösen a hidro­kloridot és 1 mól III képletű etán-diszulfonsavat 30 vagy ennek egy alkáli vagy alkáli földfém sóját, előnyösen nátrium sóját olyan folyékony közegben elegyítjük, amely bizonyos fokig feloldja a kiindu­lási anyagokat, szobahőmérséklettől a reflux hő­mérsékletig terjedő hőmérsékletet alkalmazunk. A 35 terméket a folyadékból hűtés és/vagy bepárlás ha­tására történő kristályosítással izoláljuk szükség ese­tén. Egy előnyös foganatosítási mód szerint az 5-merkaptopiridoxin-hidrogénhalogenidet, előnyösen a hidrokloridot vagy az etán-diszulfonát egy alkáli 40 fém, előnyösen nátrium sóját, vagy alkáli földfém sóját a fent megadott mól-arányban szobahőmér­sékleten minimális mennyiségű vízben feloldjuk és az oldatot lehűtjük. 45 Az új vegyület adagolása orálisan, parenterálisan, inhalálással vagy rektálisan történhet, a dózis egy­ségek szokásos, nem-toxikus gyógyászatilag elfogad-­ható hordozókat, segédanyagokat és oldószereket 50 tartalmazhatnak. A parenterális fogalmat itt szub­kután, intravénás, intramuszkuláris, intraszternális injekció, vagy infúziós úton történő beadagolásra értjük. A vegyület a melegvérű állatokon, így pél­dául egéren, patkányon, lovon, kutyán, macskán 55 történő kezelésen kívül humán kezelésnél is hatá­sos. A gyógyszerkészítmények általában orális alkal­mazásra felelnek meg, például tabletta, szögletes 60 tabletta, vizes, vagy olajos szuszpenziók, diszpergál­ható porok, vagy granulátumok, emulziók, kemény vagy lágy kapszulák, szirupok vagy elixirek formá­jában használatosak. Az orális alkalmazásra szánt elő, és tehetünk még a készítményekhez édesítő-, ízesítő-, illatosító-, színező- és bevonóanyagokat, tartósítószereket, például antioxidánsokat is, hogy gyógyászatilag elfogadható, kellemes ízű gyógyá­szati készítményeket kapjunk. A hatóanyag mennyisége önmagában, vagy más hordozókkal kombinálva a kezelendő alanytól és az adagolás módjától függ. így például az orális ada­golásra alkalmas humán dózis hatóanyagtartalma előnyösen 5 mg-5 g, az adott esetben alkalmazott hordozóanyag mennyisége az összmennyiség 0-95%-át teheti ki. A dózis egység formák általá­ban 50mg-l g, előnyösen 500 g mennyiségben tar­talmazzák a hatóanyagot. Az új vegyülettel történő kezelésnél olyan arányt használunk, hogy naponta 1 mg-100 mg/testsúlykilogramm, előnyösen 1-3 g/testsúly­kilogramm. napi adagot alkalmazunk. Egy bizonyos látens periódus elteltével a kezelés hasznossága a klinikai és szerológiai tünetek javulásában, például a keringési reumaszerű faktor (RF) titer csökken­tésében nyilvánul meg. A dózis azonban esetenként a beteg korától, testsúlyától, általános egészségi állapotától, nemé­től, diétájától, az adagolás idejétől, módjától, a kiválasztás arányától, a gyógyszer kombinációtól, az előző terápiától és a kezelendő betegség súlyos­ságától függ. 1. példa Bisz-(2-metil-3-hidroxi-4-hidroximetil-5--merkaptometil-piridinium)-etán 1,2--diszulfonát 11,1 g (0,05 mól) 2-metil-3-hidroxi-4-hidroxime­til-5-merkaptometil-piridinium)-hidrokloridot felol­dunk 40 ml vízben és az oldatot szobahőmérsék­leten összekeverjük 5,85 g (0,025 mól) dinátrium­-etán-l,2-diszulfonát 40 ml vízzel készített olda­tával. Az elegyet jeges fürdőben lehűtjük, amíg a kiválás be nem fejeződik. Az 1. csapadékot szűrőn gyűjtjük össze, a szűrletet 40 ml-re sűrítjük be, majd jeges fürdőn ismét lehűtjük, amíg a kiválás nem teljes. A 2. csapadékot szűrőn összegyűjtjük, a szűrletet 20 ml-re koncentráljuk és jeges fürdőn addig hűtjük, amíg a kiválás be nem fejeződik. A 3. csapadékot szűrőn összegyűjtjük. Az 1., 2. és 3. csapadékot összegyűjtjük és metanolból átkris­tályosítjuk, így 6,5 g bisz-(2-metil-3-hidroxi-4-hidr­o x i me t i 1 - 5-merkaptometilpiridinium-etán-1,2-diszul­fonátot kapunk. Op.: 178-180 C°. 2. példa 1. Tabletták előállítása A következő komponensekből 10 000 osztott, orális adagolásra alkalmas, 500 mg hatóanyagot tar­készítmények önmagában ismert módon állíthatók 65 talmazó tablettát állítunk elő 2

Next

/
Thumbnails
Contents