171874. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 5,6-benzo delta-piron származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 171874 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1974. XII. 23. (EA—142) Elsőbbsége: Olaszország 1973. XII. 27. (32089 A/73), 1974. VII. 4. (24777 A/74), 74. VII. 17. (25244 A/74). Közzététel napja: 1977. XI. 28. Megjelent: 1978. XI. 30. Nemzetközi osztályozás: C 07 D 311/22, 405/00, 407/00, 409/00, 411/00, 413/00, 417/00 Feltalálók: Doria Gianfederico, Giraldi Pier-Nicola, Lauria Fran­cesco, Tibolla Marcello vegyészek, Corno Maria Luisa gyógyszervegyész, Milánó, Sberze Piero, vegyész, Varese Olaszország. Tulajdonos: Carlo Erba S. p. A. Milánó, Olasz­ország. Eljárás 5:6-benzo-y -piron származékok előállítására i A találmány tárgya eljárás az új 5: 6-benzo-y-piron származékok előállítására, amelyek az (I) általános kép­letnek felelnek meg, ahol: n jelentése egész szám, melynek értéke 0 vagy 1; n! jelentése egész szám, melynek értéke 0 vagy 1; R jelentése: a) ciano-, karboxil- vagy az (1) képletű csoport b) —COR9 általános képletű csoport, ahol R 9 jelentése: R 10 -NHOH-csoport, vagy —N R, általános képletű csoport lehet, mely utóbbiban R10 és Rn hidrogénatom vagy 1—6 szénatomos alkilcsoport, vagy ha R10 jelentése hidrogénatom, Ru jelentheti az (1) képletű csoportot vagy a —CH—COOH R 10 15 20 halogénatom, karboxil- és hidroxilcsoport, szubsztitu­ált vagy szubsztituálatlan fenilcsoport, 12 általános képletű csoportot, melyben R12 jelentése hid­rogénatom vagy 1—-6 szénatomos alkilcsoport, vagy RJ0 és Ru a nitrogénatommal együtt N-pirrolidinil-, 25 piperidino- vagy morfolinocsoportot képvisel; c) —COOR13 általános képletű csoport, ahol R13 je­lentése 1—12 szénatomos alkil- vagy alkenilcsoport, amely vagy szubsztituálatlan, vagy az alábbi szubszti­tuensek közül eggyel vagy többel szubsztituált lehet: 30 -N /R io / ^R íi általános képletű csoport, ahol RJ0 és R lt jelentése az előzőekben megadott, —ORj4 és —OCOR 14 általános képletű csoportok, ahol Rí4 1—6 szénatomos alkilcso­port, vagy egy (2), (3), (4) képletű, vagy (5) általános képletű csoport, mely utóbbiban R13 jelentése az elő­zőekben megadott; Rj és R2 , azonos vagy különböző jelentésű, közelebb­ről hidrogénatom vagy metilcsoport lehet; R3 és R 4 — amelyek azonosak vagy különbözőek lehetnek — jelentése hidrogénatom vagy 1—6 szénato­mos alkilcsoport lehet; R5 , R 6 , R 7 és R g — melyek szintén azonosak vagy különbözőek lehetnek — jelentése a') hidrogénatom, halogénatom, hidroxil-, nitrocso­port, R, M0 —N általános képletű csoport, ahol Rí R10 és R tl jelentése az előzőekben megadott; b'J —(0)m —Ru általános képletű csoport, ahol m jelentése egész szám, melynek értéke 0 vagy 1 le­het, R13 jelentése pedig az előzőekben megadott; 171874 1

Next

/
Thumbnails
Contents