171776. lajstromszámú szabadalom • Eljárás keményfémekből levő hüvelyek és hasonló munkadarabok előállítására

MAGYAR SZABADALMI 171776 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY JÉÉk Nemzetközi osztályozás: föf Bejelentés napja: 1976. II. 3. B 22 F 3/04 B 22 F 5/00 •^jnr Közzététel napja: 1977. IX. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. XI. 30. Feltaláló: TÖTH László oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Ipari Szerelvény- és Gépgyár, Budapest Eljárás keményfémekből levő hüvelyek és hasonló munkadarabok előállítására A találmány tárgya eljárás keményfémekből levő hüvelyek, csövek, gyűrűk vagy hasonló mun­kadarabok előállítására, amely révén ezek alak­hűen, nagy méretpontossággal és gazdaságosan készíthetők. A keményfém anyagokból levő hüvelyeket, csöveket vagy hasonló munkadarabokat, például csavarverő hüvelyeket az iparban általában úgy készítik, hogy a keményfém poranyagot izostati­kus sajtolás révén homogén sűrűségű idommá formálják, ebben az állapotban előzsugorítják, ezt követően széntárcsára vagy hasonlóra téve kemencébe helyezik és végzsugorításnak vetik alá. Ez az eddig használt eljárás az ilyen munka­darabok készítésénél csak sok selejt árán alkal­mazható. A selejt oka, hogy végzsugorításnál a munkadarabok hossztengelyre merőleges kereszt­metszete, furata oválissá válik. Nagyobb karcsú­sági tényezőjű, azaz a keresztmetszeti méretük­höz Viszonyítva aránylag hosszú munkadarabok a végzsugorításnál meghajlanak. E hibajelenség kiküszöbölésére az eddigi eljá­rásnál igyekeznek a végzsugorítási hőmérsékle­tet és időt pontosan betartani, ami azonban csak aránylag ritkán sikerül. A selejt elkerüléséhez szükséges, kellő hőmérsékletet és hőntartási időt sok esetben csak hosszú, selejtképződéssel járó kí­sérletsorozattal lehet meghatározni, mert a ke­ményfém anyag összetételétől és tulajdonságaitól, a munkadarab egyes méreteitől és ezek egymás-10 15 20 25 30 hoz való viszonyától függően az ideális hőmér­séklet és hőntartási idő aránylag nagymértékben változik. A pontos hőmérsékleti érték és kellő hőntartási idő betartásához drága műszerek és nagy gyakorlattal rendelkező, kiválóan képzett szakemberek szükségesek, ami a gyártást meg­drágítja. A nagy karcsúsági tényezőjű munkadarabok­nál legalább a hibák egy részét úgy próbálják ki­küszöbölni, hogy a munkadarabokat végzsugorí­tás folyamán nem valamely végfelületükre állít­va, hanem fektetve tartják. A belapulás, oválissá válás ekkor sem kerülhető el. Az eddigi eljárásoknál előforduló hibák, selej­tek kiküszöbölésére a munkadarabok falvastagsá­gát gyakran nagyobbra választják annál, mint amit a szilárdsági követelmények kívánnak. E nagy falvastagságok csökkentik ugyan az ová­lissá válás és kihajlás veszélyét, azonban a nagy falvastagságokhoz sok anyag szükséges. A mun­kadarabok anyaga gyakorlatilag egészében drá­ga wolframkarbidból és kobaltból áll, tehát a nagy falvastagságok eredményeként a munkada­rabok előállítási költsége nagymértékben megnő. Az eddig ismert eljárás hátrányos következmé­nyeinek kiküszöbölésére próbálnak úgy is eljár­ni, hogy a falvastagságot nem növelik lényegesen, azonban a megmunkálási ráhagyásokat a forgá­csolási megmunkálásoknál általában szokásosnál nagyobbra választják. A nagyobb ráhagyások kö-171776 1

Next

/
Thumbnails
Contents