171769. lajstromszámú szabadalom • Eljárás n-(2-furfuril)-4-klór-5-szulfamoil-antranilsavat tartalmazó nyújtott hatású gyógyászati készítmények előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. VIII. 27. (HO—1710) Elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság: 1973. VIII. 28. (P 23 43 218.0) Közzététel napja: 1977. X. 28. Megjelent: 1978. X. 31. 171769 Nemzetközi osztályozás: A 61 K 9/22 A 61 K 31/34 A 61 K 31/18 -/ V, >. '.' I Feltalálók: dr. Dahlhausen Gebhard gyógyszerész, Kronberg/Taunus, dr. Diebbern Hans-Werner gyógyszerész, Kelkheim/Taunus, dr. Fülberth Werner gyógyszerész, Kelkheim/Taunus, dr. Ross Gerhard gyógyszerész, Liederbach/Taunus, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Hoechst AG., Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás N-(2-furfuril)-4-klór-5-szulfamoiI-antranilsavat tartalmazó nyújtott hatású gyógyászati készítmények előállítására i A találmány N-(2-furfuril)-4-klór-5-szulfamoil-antra­nilsavat tartalmazó új gyógyászati készítmények elő­állítására vonatkozik. Az N-(2-furfuril)-4-klór-5-szulfamoil-antranilsav (fu­roszemid) sókiválasztó hatású és a humángyógyászatban 5 szájon át adagolva — az adagolás után néhány óra leforgása alatt — számottevően fokozza a vizelethajtást. A kifejtett hatás ezt követően még egy ideig folytatódik, majd gyorsan megszűnik. A diuretikus hatás gyors be­állása azzal függ össze, hogy a vizelethajtó gyógyszer 10 beadása után azonnal felszívódik a gyomor-bél-huzam­ban. A magas vérnyomás kezelésénél a vizelethajtó gyógy­szereket általában más vérnyomáscsökkentő szerekkel 15 kombinálják, így a szerpinnel, a-metildopával és más hasonló vérnyomáscsökkentő szerekkel. Mivel a kom­binált készítményekkel való kezelést gyakran néhány hónapig folytatják, a furoszemid hatásának gyors be­következése közvetlenül az adagolás után mindig foko- 20 zott vizeletkiürítést okoz a paciensnél. Emiatt célszerű a furoszemid hatékonyságának módosítása olyan ké­szítmény kidolgozásával, amely megelőzi a kedvezőtlen vizeletkiválasztási csúcsot a magas vérnyomás kezelésé­ben közvetlenül a gyógyszer beadása után, azáltal, hogy 25 a hatás kifejlődését hosszabb időtartamon keresztül szabályozza. A magas vérnyomás reprodukálható és biztonságos kezelése nem valósítható meg késleltetett hatású hagyo­mányos összetételű készítmények alkalmazásával, ame- 30 lyekből a hatóanyag felszabadulása 12 óráig terjedő időtartamon belül megy végbe. Ismeretes, hogy késleltetett hatású diuretikus gyógy­szerek szokásos galénusi módszerekkel állíthatók elő akként, hogy a készítményeket olyan bevonattal látják el, amely különböző pH-értéken oldódik, savas pH-ér­tékkel szemben azonban ellenálló. Ilyen típusú furosze­mid-készítményeknél azonban a vizelethajtó hatás idő­tartama nagymértékben ingadozik 10 órás időtartamon belül. A találmány új furoszemid-tartalmú, gyengén késlel­tetett hatású gyógyászati készítményre vonatkozik, amelynél a hatóanyag felszabadulása in vitro a Dibbern­féle sejtáteresztési módszer szerint [„Pharmazeutische Zeitung" Vol. 116, (1971) p. 1848—1853] 1 óra eltelte után 1,5 pH-értékű pufferoldatban legfeljebb 5%-ig, 5,5 pH-értékű pufferoldatban körülbelül 10%-tól leg­feljebb 25%-ig terjed. A találmány szerinti eljárás furoszemid-tartalmú gyógyászati készítmények előállítására azzal jellemez­hető, hogy a furoszemidet olyan módon készítjük ki, hogy a végső készítményből a hatóanyag in vitro fel­szabadulása a Dibbern-féle sejtáteresztési módszerrel meghatározva 1,5 pH-értékű pufferoldatban 1 óra eltelte után legfeljebb 5%, 5,5 pH-értékű pufferoldatban 2 óra után körülbelül 10 és legfeljebb 25% legyen, mi­mellett a gyógyászati készítmény előállításához ön­magában ismert galénusi módszereket alkalmazunk. Ilyen módszerek a „Pharma International" (1971) c. folyóirat 18. oldalán vannak ismertetve. 171769 1

Next

/
Thumbnails
Contents