171751. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csövek, rudak vagy hasonló alakos, rúdszerű tömör fémtárgyak előállítására, valamint az eljárás foganatosítására szolgáló tok és préstuskó

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1975. III. 26. (GA—1182) Elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság 1974. IV. 19. (P 24 19 014.5) Közzététel napja: 1977. X. 28. Megjelent: 1978. IX. 30. 171751 Nemzetközi osztályozás: B 22 F 3/20 B 21 C 23/00 Feltaláló: ASLUND Christer mérnök, Torshälla, Svédország Tulajdonos: GRANGES NYBY AB, Nybybruk, Svédország Eljárás csövek, rudak vagy hasonló alakos, rúdszerű, tömör fémtárgyak előállítására, valamint az eljárás foganatosítására szolgáló tok és préstuskó A találmány tárgya eljárás csövek, rudak vagy hasonló alakos, rúdszerű, tömör fémtárgyak, el­sősorban rozsdamentes acélból egy vagy több lé­pésben extrudálással történő előállítására, vala­mint az eljárás foganatosítására szolgáló tok és préstuskó. A találmány szerinti eljárás során a különböző rúdszerű fémtárgyakat fémből, fémötvözetből vagy keverékből álló porral, vagy fémből, és/vagy fémötvözetekből álló por- és keramikus anyagból álló por keverékével töltött és lezárt tokot extru­dálunk ismert módon. Hasonló eljárások jelenleg is ismertek. Az egyik ilyen eljárásnál a fémport közvetlenül az extruderprés állványára szerelt tartályba adagol­ják és egylépéses technológiával közvetlenül a kí­vánt alakra sajtolják. Az eljárás végezhető több lépésben is, amikor a kívánt terméket több lépés­ben közbülső félkésztermékek előállításával gyártják. A fenti eljárás egy módosított foganatosítási módjánál először olyan préstuskót állítanak elő, amelyet a prés recipiensében helyeznek és kisaj­tolnak. A préstuskó előállítása többféle módon történhet: a) a port hidegen sajtolják, majd színterelik; b) a port melegen sajtolják; c) a port egy tokba töltik, amelyet ezután le­zárnak. Ismert olyan eljárás is, amelynél a feldolgo­zandó port tokba töltik és a tokban komprinált anyagot az extrudálás előtt színterelik. Ilyen el­járás található például az 500 777 sz. svájci sza­badalmi leírásban, amely szerint a port több ré-5 tegből álló tokba töltik, és ezután végzik az izo­statikus tömörítést. A tömörítés után a tokot részben vagy teljesen eltávolítják és a tömörített anyagot védőgázban színterelik. A színterelés mintegy 12 órát vesz igénybe. Az extrudálást ez-10 után olyan hőmérsékleten lehet elvégezni, amely az ötvözet legalacsonyabb olvadáspontú fázisá­nak olvadáspontja alatt van, annak mintegy 90— 95%-a. Az extrudálás előtt még mintegy 4 órás izzítás szükséges. Jellemzője még ezen eljárásnak, 15 hogy a feldolgozandó anyagban legfeljebb 40%­nyi gömbalakú szemcse lehet, ennél nagyobb mennyiség az eljárást károsan befolyásolja. Az eljárás hátrányai közül megemlítjük, hogy a többrétegű tok alkalmazása és a tok eltávolítá-20 sa, valamint az idő- és költségigényes színterelés az eljárás gyakorlati alkalmazhatóságát hátrá­nyosan befolyásolja. A találmány szerinti eljárás a c) pontban is­mertetett technológia továbbfejlesztése. Az eljá-25 rás során a feldolgozandó port tokba töltjük, majd a megtöltött és lezárt tokot préstuskóként egy vagy több lépésben extrudáljuk. Az eljárásnál gazdasági és gyártástechnológiai okok miatt a tok anyagát minél vékonyabbra 30 kell készíteni. Az extrudálás során ugyanis a 171751 1

Next

/
Thumbnails
Contents