171730. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tetraetoxi-izokinolin-származékok előllítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1975. XII. 12. Közzététel napja: 1977. X. 28. Megjelent: 1978: XI. 30. (Cl—1628) 171730 Nemzetközi osztályozás: C 07 D 217/14 C 07 D 217/20 Feltalálók: TURCSÁN ISTVÁN vegyészmérnök 36%, JELINEK István vegyészmérnök, 33,5%, CSÍK István vegyészmérnök 9%, UGRICS József vegyészmérnök, 8,5%, Dr. SOMFAI Éva vegyészmérnök, 7%, CSÁSZÁR Jánosné vegyésztechnikus, 6%, Budapest Tulajdonos: Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Rt., Budapest Eljárás tetraetoxi-izokinolin-származékok előállítására 1 2 Csaknem fél évszázad telt el azóta, hogy ki­dolgozták az első iparilag is megvalósítható Pa­paverin szintézist (108865 sz. magyar szabadalmi leírás). A 6, 7, 3', 4'-tetraetoxi-l-benzál-l, 2, 3, 4-tet­rahidroizokinolin-hidrogénklorid (a továbbiak­ban Drotaverin-hidroklorid) és a 6, 7, 3', 4'-tet­raetoxi-1-benzil-izokinolin (a továbbiakban Ethaverin) termelés felfutása, a termékek iránti növekvő kereslet és ezekkel szorosan összefüggő költségtényezők szükségessé tették e termékek szintézisének ismételt kémiai felülvizsgálatát a mind gazdaságosabb gyártás szempontjából. A jelenleg legfejlettebb gyártási technológiák értelmében dietoxibenzol klórmetilezésével, majd a kapott l,2-dietoxi-4-klórmetil-benzol al­kálicianiddal való reagáltatásával, az így kapott 3,4-dietoxi-benzilcianid frakcionálásával, majd etanol és Raney-nikkel katalizátor jelenlétében történő hidrogenezesevel, a kapott l,2-dietoxi-4--amino-etil-benzol és 3,4-dietoxi-fenil-ecetsav reagáltatásával, az így kapott N-(3', 4'-dietoxi­-fenil-acetil)-3,4-dietoxi-fenil-etilamin foszfor­oxiklorid jelenlétében történő gyűrűzárásával és a kapott IA képletű izokinolin-származék kívánt esetben Raney-nikkel katalizátor jelenlétében való dehidrogénezésével dolgoznak (149740., 150535., 150372. sz. magyar szabadalmi leírások, valamint CHEMIE-INDUSTRIE 92, (1964) 232. old.). 10 15 20 25 30 A hozam és a minőség javítására a szintézisút egy-egy lépésében több új megoldást vezettek be. Így pl. a 155539 sz. magyar szabadalmi leírás szerint 3,4-dietoxi-ß-fenil-etilamin és 3,4-dietoxi­-fenil-ecetsav kondenzációjakor a primer módon kapott amin-só közvetlen foszforoxikloridos gyűrűzárását alkalmazták. Az eljárás összkiter­melése 83%-os volt. A klórmetilezési és nitrilezési lépések javítását szolgálta a 156817 sz. magyar szabadalom. A bisz-klórmetil-származék kelet­kezésének visszaszorítására a klórmetilezés ma­gasabb hőmérsékleten lényegesen rövidebb idő alatt való végzését javasolták. Így 65%-os kiter­meléssel kapták meg a nyers nitrilszármazékot laboratóriumi méretben. A termék azonban kis mennyiségben még mindig tartalmazott bisz­-klórmetil-származékot, különösen nagyipari mennyiségeknél. A találmány alapja az a megfigyelés, hogy a fent felsorolt irodalomból ismert gyártástechno­lógiát vizsgálva egy addig ismeretlen szennyező mellékterméket sikerült izolálnunk. Az elvégzett szerkezetfelderítő vizsgálatok alapján (preparatív V. R. K.; oszlopkromatográ­fiás tisztítás; tömegspektrum; I. R. színkép; NMR spektrum; szerkezet bizonyító szintézis) az irodalomban addig le nem írt N-(3', 4'-dietoxi­-fenil-acetil)-3-hidroxi-4-etoxi-fenil-etilamint izoláltuk. A talált melléktermék egyik etoxicso­portja tehát dezalkilezett formában van jelen. 171730 1

Next

/
Thumbnails
Contents