171719. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új antibiotikum előállítáásra

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1976. III. 8. Elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság 1975. III. 8. (P 25 10 161.5) Közzététel napja: 1977. X. 28. Megjelent: 1978. X. 31. (BA—3379) 171719 Nemzetközi osztályozás: C 12 D 9/14 C 07 G 11/00 A 61 K 35/74 Feltalálók: dr. Bauer Klaus vegyész, Wuppertal, prof. Frommer Werner mikrobiológus, Wuppertal, dr. Kaufmann Wilfried mikrobiológus, Wuppertal, dr. Metzger Karl Georg mikrobiológus, Wuppertal, dr. Scheer Martin állatorvos, Wuppertal, dr. Schmidt Delf vegyész, Wuppertal, dr. Schröder Theo vegyész, Wuppertal, dr. Schäfer Dietmar biológus, Marburg/Lahn, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Bayer AG-, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás új antibiotikum előállítására i A találmány tárgya eljárás Gram-pozitív és Gram­negatív baktériumok ellen hatékony antibiotikum elő­állítására. Az új antibiotikum a humán- és állatgyó­gyászatban gyógyászati hatóanyagként, főleg mikróba­ellenes hatóanyagként, valamint az állatgyógyászatban 5 a növekedést és takarmánykihasználást serkentő anyag­ként alkalmazható. Ismert, hogy mikroba-eredetű antibiotikumok egész sora mikróbaellenes hatással rendelkezik. Az antibioti­kumok hatásspektruma egyes esetekben nem teljesen 10 kielégítő, gyakran egyéb hátrányok is jelentkeznek. így a ß-laktam-antibiotikumok penicillin-aciláz hatására gyakran inaktiválódnak, míg a klóramfenikol, tetracik­lin és sztreptomicin nemkívánatos mellékhatásokat mu­tat (vö.: Walter Heilmeyer: antibiotika Fibel, Georg 15 Thieme Verlag, Stuttgart, 3. kiadás, 1969, 248., 278— 280. és 311—319. old.). Azt találtuk, hogy új antibiotikumot kapunk, ha a CBS 432.74 számú Actinoplanes törzset vagy a CBS 20 434.74 számú Actinoplanes törzset vagy e két törzset együttesen aerób feltételek mellett asszimilálható szen­es nitrogénforrást és ásványi sókat tartalmazó tápkö­zegben tenyésztjük, majd az antibiotikumot a tenyész­léből és/vagy a micéliumból vízzel elegyedő szerves oldó- 25 szerrel végzett extrakció újtán elválasztjuk és extrakciós, kicsapásos és/vagy kromatográfiás eljárások segítségével izoláljuk és tisztítjuk. Azt találtuk továbbá, hogy az új antibiotikum erős mikróbaellenes hatással rendelkezik, állatoknál a nőve- 30 kedést gyorsítja, illetve a takarmány kihasználását ja­vítja. Az új antibiotikumra az alábbi tulajdonságok jellem­zők: (l)Az elemzési adatok (C=50,8%; H=7,2%; 0 = 42%) a CJ8 H 98 0 3c tapasztalati képletet adják. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az ilyen nagy molekulák esetén az elemzés hibahatára (±0,8%) a pontos összképlet megállapítását nem mindig teszi le­hetővé (R. B. Woodward, Angew. Chem. 69, 50—51. old. [1957]). (2) Talált mólsúly: 1340—1390, valószínűleg 1370. (3) ultraibolya színkép: lásd az 1. ábrát; 13 C—NMR-színkép: lásd a 2. ábrát; infravörös színkép: lásd a 3. ábrát; 'H—NMR-színkép: lásd a 4. ábrát. (4) Az antibiotikum vízben és rövidszénláncú alko­holokban (C]—C4 ) oldható, kloroformban és acetonban szintén oldható; dietiléterben, petroléterben és ciklö­hexánban nehezen oldható; etilacetátban mérsékelten oldható. (5) A molakula jellemző módon savérzékeny. Szoba­hőmérsékleten pH 2 mellett az antibiotikus aktivitás 1 órán belül nullára csökken. Ezzel egyidejűleg az ultra­ibolya színképben 267 nm hullámhossznál levő jelleg­zetes sáv eltűnik. Lúgos közegek szintén lebontják a találmány szerinti antibiotikumot. Ha az antibiotikumot n/10 nátriumhidroxid-oldatban 30 percen át 100 °C-on tartjuk, olyan vegyületet kapunk, amely az ultraibolya tartományban már csak végabszorpciót mutat. Ez a vegyület in vitro Gram-negatív baktériumok ellen még 171719 1

Next

/
Thumbnails
Contents