171713. lajstromszámú szabadalom • Görgős hajtású ellenőrző berendezés kerékpárok beállításához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. VII. 24. (BA—3117) Elsőbbsége: Japán: 1973. VII. 24. (48—82662) Közzététel napja: 1977. IX. 28. Megjelent: 1978. X. 31. 171713 Nemzetközi osztályozás: G 01 M 17 00 Feltalálók: MURAKAMI Kunihiko mérnök, Tokio, KANEDA Reiken mérnök, Kanagawa, Japán Tulajdonos: Banzai Jidosha Kabushiki, Kaisha cég, Tokio, Japán Görgős hajtású ellenőrző berendezés kerékpárok beállításához A találmány tárgya görgős hajtású ellenőrző berendezés kerékpároknak, főként járművek kerékpárjainak beállításához, amely berendezés­sel a jármű egyéb tulajdonságait, jellemzőit is lehet ellenőrizni. 5 Járművek kerekeinek dőlésszögét álló vagy forgó kerekeken ellenőrzik. Ismert az úgyneve­zett statikus mérési, ellenőrzési eljárás, amelynél egy buborékos típusú mérőeszközt közvetlenül erősítenek a kerékre és ennek dőlésszögét köz- 10 vétlenül mérik. A járművek kerekei dőlésszögének statikus mérésére másik ismert eljárás, hogy a mérni kí­vánt kerék egyik oldalára egy vetítőkészüléket szerelnek és a vetítőkészülékből származó fény- 15 foltot egy a kerék elején elhelyezett táblára ve­títik. A dőlésszög mérésére alkalmazzák az úgyne­vezett dinamikus mérési, ellenőrzési eljárást is, amelynél a mérni kívánt jármű kereket forgó 20 görgőkre helyezik, a görgők révén a kereket for­gatják és a forgó görgőket addig döntik, amíg a kerék a görgők tengelyeinek párhuzamostól eltérő helyzetei következtében a görgőkben ébre­dő tengelyirányú erők nullává nem válnak. A 25 görgőknek ebben az állapotában mért hajlás­szöge egyenlő a kerék dőlésszögével. A dőlésszög mérésére használt, úgynevezett statikus mérési eljárás jellemzője, hogy a dőlés­szöget a kerék nyugalmi állapotában mérik. En- 30 nek az eljárásnak hátrányos tulajdonsága, hogy a dőlésszög középértékét nem lehet meghatároz­ni. A dinamikus mérési eljárás előnyösebb a sta­tikus mérési eljárásnál, azért, mert a dinamikus mérési eljárásnál a dőlésszöget a kerék forgása közben lehet mérni, ellenőrizni, azonban a dina­mikus mérési eljárás hibája, hogy a kerék dő­lésszögének mérésére a dinamikusan mért dőlés­szög értéket először tengelyirányú erő alakjában kapják, amelyet azután alakítanak át dőlésszög értékké. A szükséges átalakítás következtében nem lehet pontos mérési eredményeket kapni. A kerékösszetartás szögének mérésére lénye­gében hasonló eljárásokat alkalmaznak, mint a kerék dőlésszögének mérésére. A kerékösszetartás szögének mérésére alkal­mazott egyik szokásos mérési eljárás a statikus mérési eljárás, amelynél a jármű első részei kö­zötti távolságot és hátsó részei közötti távolságot a kerékösszetartás szögének meghatározása cél­jából mérőléc révén közvetlenül mérik. A kerékössztartás szögének szokásos dinami­kus mérési eljárásánál ugyanazt a módszert al­kalmazzák, mint a dőlésszög dinamikus mérési eljárásánál, azaz a forgó görgőket mindaddig döntik, amíg a görgőkben levő tengelyirányú erők nullává nem válnak. Ennél az eljárásnál a görgők lejtésszöge adja a kerékösszetartás szö­gét. A kerékösszetartás mérésére szolgáló dina-171713 1

Next

/
Thumbnails
Contents