171695. lajstromszámú szabadalom • Bevonó keverék vasalapu finomlemezek csomagban történő meleghengerlésekor adódó tapadás csökkentésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1975. XI. 19. Közzététel napja: 1977. VIII. 27. Megjelent: 1978. IX. 30. (VA—1465) 171695 Nemzetközi osztályozás: C 21 D 1/72 Feltalálók: BENKOVICS Ferenc kohómérnök, 40%, dr. PATAKI Balázs elektromérnök, fizikus, 30%, Budapest NYITRAY István vegyész, 30%, Borsodnádasd Tulajdonos: Vasipari Kutató Intézet, Budapest Bevonó keverék vasalapú finomlemezek csomagban történő meleghengerlésekor adódó tapadás csökkentésére i A találmány tárgya keverék — csomagban, több rétegben együttesen — melegen hengerelt vasalapú finomlemezek tapadásának csökkenté­sére. A csomagban kész méretre hengerelt lemeze­ket a szélvágás után szét kell választani. Erős tapadás esetén a táblák szétszedése nehezen megy és sok esetben ez a művelet a lemezek beszakadásával jár, egyes esetekben pedig szét sem lehet választani. Ezzel a selejt nagymérték­ben nő. A tapadás függ az acélminőségtől, a hen­gerlési hőmérséklettől, a hengernyomástól, a hengerek alakjától, továbbá a hengerek és le­mezek felületétől is. A lemezvastagság csökkenésével a tapadás nő, ezért kb. 0,75 mm-nél vékonyabb lemezt vagy az optimálisnál kisebb hőmérsékleten (650—700 °C-örí) kell hengerelni, vagy csak a kevéssé ta­padó, magasabb ötvözőelem (C, P, Si) tartalmú finomlemezek hengerelhetők kisebb tapadási ve­széllyel. A vastagabb lemezeket kis tapadókészségük miatt viszonylag nagy hengernyomással és hő­mérsékleten lehet hengerelni. A lemezek káros összetapadásának elkerülé­sére szokás hengerlés előtt a lemezfelületeket szénporból vagy grafitból készült emulzióval be­vonni. Az eljárást csak vastagabb lemezekre al­kalmazzák és csak akkor, ha a munkafolyamatot valamilyen oknál fogva amúgy is meg kell sza­kítani, pl. minőségi acéllemezek gyártásakor. Más védekezés a lemezek összetapadása ellen, amikor a lemezeket minden új menet előtt át­rakják, a csomagokat levegőztetik. Csak ezután 5 következik a duplázás és a következő hengerlés előtti újramelegítés. Ez többletmunkával jár, csak kézi manipulációnál használható, valamint a levegőztetés során képződő vékony oxidréteg nem elegendő a tapadás megszüntetésére. 10 Jelen találmány a fenti, ismert eljárás során fellépő nehézségeket küszöböli ki. A több rétegben, melegen hengerelt lemezek felületére magas olvadáspontú, magasabb oxid­fokozatú fémoxidokat (pl. MgO, AI2O3, Fe203, 15 Mn02, Mn2Ü3 stb.) viszünk fel vékony rétegben. Hevítés hatására és hengerlés során a magasabb oxidfokozatú fémoxidok önmagukban és ä redu­kálódás következtében felszabaduló „in statu nascendi" oxigén által képződő oxidréteg meg-20 akadályozza a lemezek összetapadását. Mind­emellett, az egyébként kívánatos, lemezek közöt­ti súrlódást is biztosítja. Az oxigén-leadásra képes bevonatok közül előnyösen használhatók a mangán különböző 25 oxidjainak a keveréke. Hasonlóan az MgO, az AI2O3, Fe203 és az Fe30/i a meleghengerlés hőmérsékletén önmagá­ban is tapadásgátló és a diffúzió következtében a 30 lemez felületén tapadást csökkentő oxidréteget 171695 1

Next

/
Thumbnails
Contents