171685. lajstromszámú szabadalom • Készülék testek hőmérsékletének fönntartására adott hőmérsékleti tartományban, valamint ilyen készülékkel ellátott higrométer

MAGYAR SZABADALMI 171685 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS ^JHii. Nemzetközi osztályozás: ipP Bejelentés napja: 1975. X. 14. (SchU—66) Elsőbbsége: Franciaország: 1974. X. 23. (74-35.509) G 05 D 23/19 G 01 N 25/66 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI fflVATAL Közzététel napja: 1977. IX. 28. Megjelent: 1978. IX. 30. ( „ • Vmm * ] Feltaláló: TEMPE Philippe mérnök, Cormeilles-en-Parisis, Franciaország Tulajdonos: Compteurs Schlumberger, Montrouge, Franciaország Készülék testek hőmérsékletének fönntartására adott hőmérsékleti tartományban, valamint ilyen készülékkel ellátott higrométer A találmány tárgya készülék testek hőmérsék­letének fönntartására adott hőmérsékleti tarto­mányban, valamint ilyen készülékekkel ellátott higrométer. Nevezetesen a találmány tárgya olyan készülék, amely lehetővé teszi, hogy vala- 5 mely test hőmérsékletét az állapotváltozás hő­mérsékleti tartományában tartsuk. Ilyen álla­potváltozás például, amikor folyadék halmazál­lapotú közek légnemű halmazállapotba megy át. 10 Ilyen készülékek már ismeretesek, nevezetesen higrométerekben már alkalmazásra kerültek. Többféle megoldásban készülnek. Vannak olyanok, amelyeknél a testet adott hőmérsékle­ten tartó egységben hidegforrás van és ennek 15 hőmérséklete kifejezetten kisebb valamely lehet­séges adott hőmérsékletnél. Van az egységben melegforrás is, amelyet úgy lehet szabályozni és/vagy változtatni, hogy a két energiaforrás ál­tal szállított melegenergia, illetőleg hidegener- 20 gia egymást kiegyenlítsék és ezzel a testet a kí­vánt hőmérsékleten tartsák. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen berendezésnek hiányosságai is vannak. Leginkább a nagy ener­giafogyasztás esik latba. Vannak más készülékek 25 is, nevezetesen olyanok, amelyekben a test hő­mérsékletét ellenőrző mérőfej, valamint két energiaforrás, nevezetesen hidegforrás és meleg­forrás van. Utóbbiakat a mérőfej által adott jel­lel szabályozzák és állítják be. A mérőfej a hi- 30 degforrást és a melegforrást váltakozva vezérli, és ezzel a testet egyensúlyi hőmérsékleten tartja. Az utóbbi készülékek az előbbieknél azért elő­nyösebbek, mert elméletileg sokkal kevesebb energiát igényelnek, minthogy a két energiafor­rás vezérelve van. Ezzel szemben hiányosságuk, hogy megszólalási idejük viszonylag hosszú és ezt nem lehet járulékos energia fölhasználásával kiegyenlíteni. A találmánnyal célunk az ismert készülékek továbbfejlesztése, nevezetesen olyan készülék lé­tesítése, amely szabatos működésével, széles hő­mérséklet-tartományban nagy dinamikus érzé­kenységével, főleg pedig közepes energiaigényé­vel tűnik ki. A találmánnyal megoldandó feladatot testek hőmérsékletét adott hőmérsékleti tartományban fönntartó olyan készülék kidolgozásában jelöl­hetjük meg, amelynek a testtel melegenergiát közlő energiaforrása, a testtel hidegenergiát köz­lő energiaforrása, a test hőmérsékletét megálla­pító hőmérője, valamint a két energiaforrás kö­zül egy első energiaforrás által szolgáltatott energiát az említett hőmérséklet függvényében vezérlő egysége van. A találmány lényege, hogy az első energiaforrás által szolgáltatott energia mennyiségét megállapító egysége, valamint a két energiaforrás közül a második energiaforrásból a test felé irányuló energiaátadást az első energia-171685 1

Next

/
Thumbnails
Contents