171635. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vékonyréteg-kromatográfia tökéletesítésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1975. VII. 03. (NE-551) Közzététel napja: 1977. IX. 28. Megjelent: 1978. IX. 30. 171635 Nemzetközi osztályozás: B01D 15/00 Feltalálók: Szalontai Gábor oki. vegyészmérnök 80%, dr. Pfeifer Gyula oki. vegyészmérnök 5%, Németh József technikus 15%, Veszprém Tulajdonos: Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém Berendezés vékonyréteg-kromatográfia tökéletesítésére 1 A találmány tárgya a berendezés a vékonyréteg­-kromatográfia tökéletesítésére, amelynek adszor­bens vékonyréteget hordozó lemeze, emögött el­helyezett hősugárzója és oldószerkádja van. A kro­matográfiás vékonyréteg többszörös kifejlesztése 5 ismert módszer egymáshoz közel eső retenciós té­nyezőjű komponensek szétválasztására. Lényege, hogy a vékonyréteg-kromatográfiás lemezt az oldó­szer front egyszeri végighaladása után kiszárítják és ugyanabban az oldószerben ismételt kifejlesztésnek 10 vetik alá. A vékonyréteg-kromatográfia érzékenységének mintegy hafmadréig lemigfeíhesgnálás mellett keiel tízszeresére viló fekezasara sielgálő ismert médszer m tin, pfegramezett többszörös kifejlesztés 1$ [Ferry, J,AM Haag, K,W„ Glunz, L.J., J, Chroma tegr, Sei, 11, 447 (1973), Thomas, H. Jupille,J,A. Perry., J. Chromatogr. 99, 231 (1974)]. Ennek a módszernek az alapja, hogy a kroma­tográfiás vékonyréteg kapacitása a hagyományos 20 kifejlesztés során szétterített anyagmennyiség által igényelt kapacitást többszörösen meghaladja, így a detektálás érzékenysége a vékonyréteg felületegy­ségére eső molékulasűrűség növelésével fokozható. Ezt oly módon érik el, hogy az oldószer front 25 által megtett bizonyos útszakasz után a front ki­fejlesztését megszüntetik és a lemez melegítésével az oldószer frontot a kezdő szintig visszafejlesztik. Ezt a műveletet többször megismétlik oly módon, hogy az oldószer front minden esetben az előzőnél 30 valamivel hosszabb utat tegyen. Ezáltal kettős ha­tás érhető el: egyrészt a foltok szétválasztásához a hagyományos eljáráshoz képest harmadrésznyi le­mezhossz elegendő, mert az egyes foltok csak retenciós tényezőiknek megfelelő ideig tartózkod­nak az oldószer áramban, s ezáltal az oldószer a foltokat egymás alá sorakoztatja, másrészt a válta­kozva felfelé és lefelé elmozduló oldószer front a foltok alsó részét felfelé, felső részét lefelé moz­gatja el, miáltal a foltok függőleges kiterjedése jelentősen csökken, molekulasűrűsége közel tíz­szeresére növekszik. A pregramezett többszörös kifejlesztés 1 detek= tálai érzékenységének egy nagyságrenddel valé meg' növelése és a mennyiségi analízis pentesságánek fokozása mellett azzal a hátránnyal bír, hogy az eredmény csak az elválasztást követő előhívás után derül ki. Ismeretlen összetételű elegy szétválasztása esetén a megfelelő eluens kiválasztása legalább 3-4 futtatást igényel. Ha pedig a komponensek polari­tása jelentősen eltér egymástól, akkor az alap­vonalon maradó, vagy az oldószer fronton elhelyez­kedő foltról nem állapítható meg, hogy egy vagy több komponenst tartalmaz-e. Végeredményben va­lamennyi komponens szétválasztva egyetlen leme­zen soha nem volt látható. Találmányunk célja a programozott többszörös kifejlesztésű kromatográfiás módszer hatékonysá­gának növelése, az eltérő polaritású rendszerek 171635

Next

/
Thumbnails
Contents