171525. lajstromszámú szabadalom • Modulelem pneumatikus szabályozó vagy vezérlőberendezéshez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. III. 14. (TE-812) Franciaország-beli elsőbbsége: 1974. IV. 11.(74 12 897) Közzététel napja: 1977. VIII. 27. Megjelent: 1978. VIII. 31. 171525 Nemzetközi osztályozás: G05B 11/44 \ " .—••*<-J Feltalálók: Bouteille Daniel mérnök, Marnes la Coquette, Hardouin Pierre mérnök, Asniéres Nicolas Michel szerkesztő, Plaisir, Franciaország Tulajdonos: La Telemecanique Electrique, Nanterre, Franciaország Modulelem pneumatikus szabályozó vagy vezérlőberendezéshez 1 A találmány tárgya modulelem, amelyet célsze­rűen pneumatikus úton működtetett szabályozó vagy vezérlőberendezésekbe lehet beépíteni és úgy van kialakítva, hogy rajta legalább egy eltávolítható kapcsoló szerelvény továbbá olyan nyílások vannak 5 kialakítva, amelyek révén a vele szomszédos modul­elemek azonos rendeltetésű nyílásaival jól tömítet­ten összekapcsolható, s így a modulelemeken belül áramló közeget és/vagy ebből leszármaztatható in­formációkat tud továbbítani. A kapcsolószerelvény 10 mechanikus kialakítású, amely egyúttal az egyes modulelemeket egymáshoz rögzíti. Az ilyen jellegű modulelemeket különösen auto­matikus szabályozó vagy vezérlőrendszerekbe építik be, különösen pedig olyan berendezésekbe, ame- 15 lyek egymást követő szabályozást valósítanak meg. Ezeknek a berendezéseknek kis helyen kell el­férniük, legtöbbször valamilyen szekrénybe vannak beépítve, amelyet fémből készült profilelemekből állítanak elő. 20 Kapcsolószerelvényekkel kialakított modulelemek már ismeretesek. Többek között a 2 154 372 lajs­tromszámú francia szabadalmi leírásból ismerhető meg egy ilyen modulelem, amely integrált áramkör­rel kialakított pneumatikus működtetésű logikai 25 berendezés felépítéséhez alkalmas modulelemekre vonatkozik. Az ilyen típusú modulelemek rögzí­tését egy olyan kapocsvassal oldják meg, amely az egy sorban elrendezett valamennyi modulelem alját rögzíti, végei pedig menetes anyával vannak lezárva. 30 Ennek a szerelvénynek azonban sok hátránya van, egyrészt a kapocsvasat az egymás mellett elhelye­zett modulelemekből álló sor hosszúságára kell levágni - emiatt körülményes a modulelemek szá­mának későbbi növelése, vagy csökkentése, s a szekrényből történő kiszerelés egyszerűen lehetetlen a szekrény megbontása nélkül. Ha például egy közbülső modulelemet kell kiszerelni, ezt csak a teljes sor leszerelésével hajthajtuk végre. A modul­elemek illesztési felületein levő nyílások között tömítés van, amelyek leszereléskor elveszhet­nek, ezeket azonban mindenképpen pótolni kell, különösen a sor végén levő modulelem zárószerel­vényét, amelyre a tápvezeték csatlakozik, nem be­szélve arról, hogy a sor végén levő modulelem alján levő nyílást speciális szerelvénnyel kell le­zárni. Ismeretesek továbbá olyan pneumatikus szabá­lyozóberendezések, melyek összeszerelhető, olyan modulelemekből vannak felépítve, melyeken oldalt kapcsoiófülek vannak felerősítve. Ezeket a szom­szédos modulelemek azonos szerkezeti elemeivel hengeres csavarokkal lehet összefogni. Ennek a berendezésnek összeszerelése és szétszerelése rend­kívül körülményes, meghatározott helyigényük van, tehát nem lehet szabványburkolaton belül elhe­lyezni. A találmány szerinti megoldásnak megfelelő mo­dulelem alső része funkcionálisan az ismert beren­dezések modulelemeihez hasonló módon van kiala-171525

Next

/
Thumbnails
Contents