171517. lajstromszámú szabadalom • Eljárás acne vulgaris kezelésére használható, orálisan adagolható készítmény előállítására

3 171517 4 használt helyi kezelés minden esetben sikertelen volt. Több mint 60 évvel ezelőtt már javasolták a Corynebacterium acnes-ből előállított oltóanyag használatát (Fleming, Lancet, 1035-1038. oldal, (1909). 1910 és 1921 között kísérletképpen alkal­mazták az oltóanyagot az acne vulgaris kezelésére, egyesek sikerrel, mások eredmény nélkül, minden­esetre 1921 óta az irodalomban nem találunk ilyen kezeléssel kapcsolatos utalásokat. Az acne vulgaris oltóanyaggal való ezideig ismert kezelését injekcióval adagolható készítménnyel fo­ganatosítjuk, így azonban az elpusztult Coryne­bacteriumokat nem lehet megbízhatóan adagolni. Ennek oka az, hogy a Corynebacterium acnes erősen összetapadó, száz- több ezer számú sejtből álló sejtcsoportokban szaporodik. Az oltóanyaggal való kezelés további hátránya, hogy a Coryne­bacterium inaktivált törzsei ilyen esetben allergiát okoznak. Az injekciózás után meglehetősen nagy területeken megjelenik az acne-kiütés. A bakteriális eredetű antigéneket ezenkívül a szervezet nehezen tűri el. Ennek oka, hogy összecsapódott antitestek képződnek, amelyek azután a szövetekben levő antigénnel reagálva artusz-tünetet okoznak, illetve az acnés kiütésre jellemző artuszos gyulladást erő­sítik, így az oltóanyag adagolását 6—8, kismennyi­ségű oltóanyagot tartalmazó injekcióval kell kez­deni, majd fokozatosan növeljük az adagolást, az egyes injekciók törzsenkénti sejtszáma ugyanakkor nem haladhatja meg a 10 000-et. Ebben az esetben is először allergiás érzékenység lép fel, ennek megfelelően óvatos kezeléskor is gyulladásos tünetek mutatkoznak az arc acnés te­rületein, a gyulladásos területek összefüggővé is válhatnak és igen rossz esetben immunogetikus (allergiás eredetű) polineuritisz jön létre. Ugyan­akkor az adagolt oltóanyag mennyiségének csök­kentése kérdésessé teszi a kezelés eredményeit. Kísérleteket végeztek a kismennyiségű acne-bak­tériumot tartalmazó oltóanyag más antigénekkel, a szokványos szaprofita baktériumok, például a bő­rön élő Streptococcusokból készült kivonatokkal való kiegészítésére (a Merieux cég oltóanyaga). Ilyen esetben az összetett acnés megbetegedési fo­lyamatban résztvevő másodlagos baktériumok nö­vekedése gátolt. Ezen kísérletek eredményei sem kielégítőek. Az oltóanyaggal való kezelés további hátránya, hogy amíg a hasonló Beck- és a Gerrath-törzsek együttesen jól alkalmazhatók, a Vogel-törzs, külön­bözősége miatt nehézségeket okoz, további hát­rányt jelent az is, hogy a karbamid nem használ­ható adalékanyagként. A nem ellenőrizhető hatékonyság, a változó gyógyulási siker, az acnes vulgaris akut gyulladásos tünetekkel és nem kívánt komplikációkkal együtt­járó átmeneti erősödése miatt a betegség injekciós oltóanyaggal való kezelése nem látszik előnyös te­rápiának. A találmány tárgya eljárás orálisan adagolható, a fentiekben ismertetett hátrányos hatásokkal nem rendelkező, az acne vulgaris kezelésére előnyösen használható készítmény előállítására. Ugy találtuk, hogy a fenti oltóanyag használata­kor jelentkező hátrányos tünetek a találmány sze­rinti eljárással előállított készítményt adagolva meg­lepő módon megszűnnek, ugyanakkor a kezelés 5 hatékonysága lényegesen növekszik. A készítmény orálisan adagolható, és előnyösen egy immunizáló és egy deszenzibilizáló összetevőből áll. A készítmény immunizáló összevetőként az inaktivált Coryne-bacterium acnes-t, deszenzibilázó-10 ként pedig ugyanezen mikroorganizmus anyagcsere­termékeit tartalmazza. A készítményt adott esetben adalékanyagokkal, hordozó- és/vagy segédanyagok­kal egészítjük ki. Immunizáló anyagként előnyösen a Beck-, 15 Gerreth- és Vogel-törzseket használjuk, mivel ezek kevéssé toxikusak gyenge allergiás tüneteket válta­nak ki és jól immunizárnak. A törzseket a müncheni Országos Oltóanyagtermelő Állomáson (Bayerische Landesimpfanstalt, München), a kölni 20 egyetem Higiéniai Intézetében (Hygieneinstituten der Universitäten, Köln) [Beck CA 1/69 (No. 17), Gerrath CA 11/69 (No. 13), Vogel CA 111/69 (No. 19)], a svájci törzsgyűjteményben [Inter­national Center for Information on a Distribution 25 of Type Cultures, Lausanne, 19 Ave. Cesar Roux, Beck La 1159, Gerrath La 1162, Vogel La 1166], valamint a washingtoni törzsgyűjteményben (Ame­rican Type Culture Collection, Washington) a be­jelentők nevén letétbe helyeztük. 30 A Corynebacterium acnes morfológiai és rend­szertani leírását a „Bergey's Manual of Determina­tive Bacteriology" VII. kiadásának [Bailliére, Tin­dall and Cox Ltd., London, (1957)] 595. oldalán találjuk. 35 A Corynebacterium acnes Gram-pozitív mikro­organizmus, tenyészete mozdulatlan pálca alakú sej­tekből áll, a sejtek nem savtűrőek. Szaporodása néha egy- vagy kétoldali duzzanatokból indul ki, gyakran granuláció előjelei figyelhetők meg. A 40 Corynebacterium acnes Neisser metilénkék és kris­tályibolya oldatával festhető. A szemcsék sötét színűre festődnek. A Corynebacterium acnes te­nyészetében csoportokban álló sejtek figyelhetők meg, a szélességüknél ötször-hétszer hosszabb pál-45 cikák gyakran V-alakban, hegyes szögben kapcso­lódnak. Ez a csoportosulási képesség megnehezíti a tenyészetben levő Corynebacterium acnes sejtek megszámlálását (számolás előtt ultrahangos kezelés szükséges). Mindhárom Corynebacterium törzs mor-50 fológiai képe alapvetően változhat: tiszta tenyé­szetekben kókusz alakú és pálcika szerű képződ­mények mellett poláris testecskék is találhatók. Régebbi tenyészetekben a kókusz alakú bak­tériumhalmaz gyakoribb, mint a pálcika alakú bak-55 térium. A Corynebacterium acnes kultúra tulajdonságai jellemző növekedési sajátosságaiból és fajlagos ag­lutinációs képessegeiből adódnak. A Coryne-csoport fő képviselői, a diftéria-bak-60 tóriumokkal ellentétben az acne-baktériumok sa­vanyú szérum-agáron, illetve glicerint tartalmazó 6,8-as pH-jú húslevesben növekszenek. Az acne-bak­tériumok elfolyósítják a zselatint, a diftéria-bakté­riumokkal ugyanez nem figyelhető meg. Az 65 acne-baktériumok tenyészlevében ezenkívül kataláz

Next

/
Thumbnails
Contents