171491. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-(helyettesített amino- metil)- tetrahidroizokinolin-származékok előállítáásra

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1976.1. 30. (ME-1942) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1975. II. 01. (P 25 04 250.6) Közzététel napja: 1977. VIII. 27. Megjelent: 1978. VIII. 31. 171491 Nemzetközi osztályozás: C 07 D 217/06, 217/16 Feltaláló: di. Seubert Jürgen vegyész, Darmstadt, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Merck Patent GmbH., Darmstadt, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás l-(helyettesített amino-metil)-tetrahidroizokinolin-származékok előállítására A találmány tárgya új eljárás a csatolt rajz szerinti (I) általános képletnek megfelelő tetra­hidroizokinolin-származékok - e képletben R1 1-4 szénatomos alkilcsoportot, 4-7 szén- 5 atomos cikloalkilcso portot, 4-7 szén­atomos cikloalkenilcsoportot, fenilcsopor­tot, amino- vagy nitrocsoporttal vagy ha­logénatommal helyettesített fenilcsoportot vagy tetrahidropiranilcsoportot, 10 R2 , R 3 és R 4 hidrogénatomot vagy metilcsoportot, R5 ésR 6 hidrogénatomot vagy metoxicsoportot, R7 hidrogénatomot vagy -eO-CH 2 -X álta­lános képletű csoportot és ez utóbbiban X klór-, bróm- vagy jódatomot képvisel - 15 és savaddíciós sóik és optikai izomerjeik előállí­tására. E leírás további részeiben a rövidség érdekében a ,,-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin" megjelölés helyett 20 a ,,-^IK" rövidített megjelölést fogjuk alkalmazni. Ennek megfelelően például az „1-ciklohexilkarbox­amidometil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin" vegyület nevét „1-ciklohexilkarboxamidometil-TIK" alakban fogjuk írni. 25 A 2 362 539 és 2 441 261 számú Német Szövet­ségi Köztársaság-beli közrebocsátási irat eljárást is­mertet 2 -acil-4-oxo-l ,2,3,6,7,1 lb-hexahidro-4H­-pirazino[2,l-a]izokinolinok előállítására, 1-acilami­nometil-2-halogénacetil-l,2^,4-tetrahidroizokinoli- 30 nok kiindulási anyagként való felhasználásával. Ezek az utóbb említett vegyületek az ismert l-ciano-2-acil-l,2-dihidro- vagy -1,2,3,4-tetrahidro­-izokinolin-származékokból állíthatók elő Raney­-nikkel jelenlétében történő hidrogénezés, majd ezt követően valamely halogén-acetil-halogeniddel való reagáltatás útján. Kitűnt azonban, hogy már ennek az eljárásnak a kiindulási anyagai, az 1-ciano-2-acetil-l ,2-dihidro­vagy -1,2,3,4-tetrahidro-izokinolinok is gyakran csak technikailag kevéssé kielégítő hozamokkal ál­líthatók elő. így például a fontos kiindulási vegyü­letként szereplő 1 -cián-2-ciklohexilkarbonil-l ,2-dir hidroizokinolin csak igen csekély mennyiségekben képződik az izokinolinból, ciklohexánkarbonsav­-kloridból és cianidokból kiinduló szintézis során. Az l-ciano-2-acil-l,2-dihidro- vagy -1,2,3,4-tetra­hidroizokinolinok Raney-nikkel jelenlétében történő hidrogénezése sem megy végbe kielégítő módon, így például az 1 -ciano-2-benzoil-l ,2-dihidroizokino­lin hidrogénezése során kapott reakcióelegyből az 1-benzamidometil-TIK legfeljebb csak 50%-os ho­zammal különíthető el. A találmány feladatát tehát az képezte, hogy egy új, az ismerteknél előnyösebb eljárást találjunk az 1 -acilaminometil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolinok, különösen az (I) általános képletnek megfelelő ilyen vegyületek előállítására. 171491

Next

/
Thumbnails
Contents