171276. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas felfüggesztőelem motorokhoz, különösen járműmotorokhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1974. XI. 4. (IA—717) Elsőbbsége: Német Demokratikus Köztársaság, 1974. III. 14. (WP F 16 f/177 172) Közzététel napja: 1977. VII. 28. Megjelent: 1978. VI. 30. 171276 Nemzetközi osztályozás: F 16 F 1/30 Feltalálók: Feltaláló: ROSSBACH Horst oki. mérnök, Ludwigsfelde, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB IF A-Automobilwerke Ludwigsfelde, Ludwigsfelde Kreis Zossen, Német Demokratikus Köztársaság Rugalmas felfüggesztőelem motorokhoz, különösképpen járműmotorokhoz A találmány rugalmas felfüggesztőelemekre vo­natkozik, amelyek motoroknál, elsősorban járműmo­toroknál nyernek alkalmazást. A felfüggesztő elem ék alakú középrészből és két csapágybakból áll, amelyeknek tapadófelületei kö­zött a belső égésű motornak a járműkeretre való fel­függesztésére alkalmas vulkanizált gumitestek he­lyezkednek el. Ismeretesek olyan rugalmas felfüggesztőelemek, amelyek a motorfelfüggesztés megkívánt alacsony önfrekvenciájának elérése érdekében nyomásra és nyírásra terhelt gumikötegeket foglalnak magukban és egyidejűleg jól tompítják a motor által létreho­zott ún. testhangot. Annak érdekében, hogy a motor nagy elmozdulásait, amelyek a nyomásra-nyírásra terhelt gumikötegekkel és azok lágy lineáris erő­út-jelleggörbéivel együtt járnak, a pályából eredő gerjesztéseknél le lehessen bontani, a két hatóirány vertikális fő terhelési irányában elasztikus ütközők vannak elhelyezve. Ezek az ütközők biztosítják, hogy a motorfelfüggesztő elem működési tartomá­nyán belül az erő-út-jelleggörbék a megkívánt lágyságot elérjék, és azt, hogy ezen túlmenően a jel­leggörbe úgy terhelési, mint tehermentesítési irány­ban erősebb felszálló jelleget mutasson a lágy üze­melési tartományhoz képest, ami által a motor túl nagy elmozdulásai behatárolhatók. Ezen túlmenően az ismert és javasolt megoldások­nál egy előfeszítő berendezést alkalmaznak, amely lehetővé teszi a felfüggesztő elem motor felőli ré-10 15 20 25 30 szenek előfeszítését a keret felőli részhez képest, ami a legtöbb esetben megfelel a felfüggesztő elem statikus terhelésének. A beépítésre kész felfüggesz­tőelem arra az üzemelési pontra van beállítva, ami a statikus terhelésnek megfelel. Az ismert megoldásoknál ugyan el lehet érni a motorfelfüggesztőelem erő-út^jelleggörbéjének prog­resszivitást biztosító kiegészítőelemek elhelyezésére való építési ráfordítás a magasság növeléséhez vezet és elsősorban a motorfelfüggesztő elemet teszi szé­lesebbé, mivel a kiegészítőrésznek a keret felőli csapágybakon való közvetlen alátámasztása az épí1 tési magasságot növeli, a hosszanti járomokóíi tör­ténő alátámasztás pedig a csapágy összélességét nö­veli anélkül, hogy ezt a felfüggesztőelem gumiköte­geinek méretezése szempontjából hasznosítani le­hetne. További hátrányként mutatkozik, hogy az építő­elemekkel való előfeszíthetőség, ami az erő-út-jel­leggörbe progresszivitásának a felfüggesztőelem üzemelési pontjári kívül történő elérését szolgálja, nem mindig biztosítható. Ugyancsak hátrányosnak tekinthető, hogy a felfüggesztőelemek szériagyártá­sára történő fejlesztéséhéi a gumíkontúroknak a progresszivitás elérésére szolgáló többszörös össz­hangba hozatala az erő-út-jelleggörbék optimalizá­lására az üzemelési pontban levő lágy hányad és progresszivitás tekintetében nem realizálható. Ez az összhangba hozatal igen nagy mértékű kontúrválto­zásokat von maga után a gumifröccsöntő-formánál 171276 1

Next

/
Thumbnails
Contents