171263. lajstromszámú szabadalom • Berendezés és kenőfej, valamint eljárás kittmassza felvitelére fényforrásfejek, különsen fénycső- és normállámpafejek belső palástfelületére

lVTAMVAR SZABADALMI 171263 NÉPKÖZTÁRSASÁG ÜL m 1 IC J& -21• SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY yJÉÉte^k w Bejelentés napja: 1973. XII. 30. (EE—2395) Közzététel napja: 1977. VII. 28. Nemzetközi osztályozás: H 01 J 5/58 H 01 J 9/00 H 01 J 9/34 H 01 K 1/42 H 01 K 3/16 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. VI. 30. - : '" lí^' Feltalálók: BÉRDI Elemér oki. gépészmérnök, 20%, KERÉNYI István oki. gépészmérnök, 60%, Budapest, KÚTI Ernő gépésztechnikus, 20%, Budakalász Tulajdonos: Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Budapest Berendezés és kenőfej, valamint eljárás kittmassza felvitelére fényforrásfejek, különösen fénycső- és normállámpafejek belső palástfelületére A találmány tárgya berendezés és kenőfej kittmassza felvitelére fényforrásfejek, különö­sen fénycső- és normállámpafejek belső palást­felületére, amelynek oldható fedéllel hermetiku­san zárható, nyomóközegbevezetővel ellátott 5 kittmasszatároló tartálya, valamint a fényfor­rásfejekkel illeszkedő száj kiképzésű, kúpos sze­leptányérral és az utóbbival illesztett szelepülék­kel bíró legalább egy vezérelt záró-nyitó szelepe van. A találmány tárgyát képezi továbbá kitt- io masszának fényforrásfejek, különösen normál­lámpafejek belső palástfelületére egyenletes ré­tegben történő felvitelére alkalmas eljárás is, amelynek során a megkenendő fejeket adagoló­szelep megfelelően illesztett csőszerű záróülékére 15 helyezik fel, majd a kittmasszát a szelep nyitá­sával nyomás alatt töltik be a felhelyezett fény­forrásfejekbe. Ismeretesek olyan tárgyi jellegű fejkenőberen­dezések, amelyek kittmasszaadágoló rendszere 20 lényegében kittmasszával töltött, alul kúposán keskenyedő fedeles tartály alján elhelyezett, me­chanikusan vagy pneumatikusan vezérelve nyit­ható szeleppel bíró kenőfejből, valamint a tar­tály középtengelyében átmenő, a fedélen töm- 25 szelencén keresztül átvezetett, alternálva mozga­tott, az adagolószelep közvetlen közeléig lenyúló merülődugattyúból áll. A dugattyúmozgatás és a szelepnyitás egymással szinkronizálva van, s az üzembiztos működéshez és az adagolás pon- 30 tosságának betartásához feltételezik, hogy a sze­lep zárt állapotában a dugattyú felsőholtponti ideje alatt a kittmassza az előző dugattyúlökettel kisajtolt masszahányad megüresedett helyét tel­jes mértékben kitölti, azaz „utánfolyik", s így a sorra következő dugattyúlökettel ismét a teljes lökettérfogatnak megfelelő masszamennyiség kerül kisajtolásra. A kittmassza említett Után­folyását általában a tartályban a massza fölötti tér túlnyomás alá helyezésével is igyekeznek elősegíteni. Ilyen fejkenőberendezések a fériyfor­rásgyártó iparban elterjedten alkalmazásra ke­rültek, nagyobb teljesítményekhez adaptált ilyéii jellegű berendezést ismertet pl. á 167 314 sz. ma>­gyar szabadalmi leírás is. A fentiekben körvonalazott ismert berendezé­sek hátrányait a gyakorlat jól tükrözi. Bebizo­nyosodott, hogy különösen az egyre gyakoribb masszavételt igénylő magasabb teljesítménytar-' tományokban a kittmassza konzisztenciája már nem biztosítja a kellő mennyiségű utánfolyast, a dugattyú részben üres térbén dolgozik, az ada­goláspontosság jelentősén lecsökken,' További hátrány, hogy a tartály az ismert konstrukciók felépítési viszonyai következtében tnagásah he­lyezkedik el, az utántöltés, tisztítás nehezen vé­gezhető, ami különösen a magasabb teljesítmé­nyekkel járó megnövelt masszaigény esetén a kezelőszemélyzet szinte állandó nehéz testi, bal­esetveszélyes munkáját igényli. •• 171263 I

Next

/
Thumbnails
Contents