171218. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 6-(alfa,alfa-diszubsztituált-acetamido)-2,2-dimetil-penám-3-karbonsavak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1974. IV. 18. (BA—3063) Elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság: 1973. IV. 19. (P 23 20 039.7) Közzététel napja: 1977. VII. 28. Megjelent: 1978. VI. 30. 171218 Nemzetközi osztályozás: C 07 D 499/64 C 07 D 499/66 C 07 D 499/68 Feltalálók: dr. Schröck Wilfried vegyész, dr. Metzger Karl-Georg mikrobiológus, dr. König Hans-Bodo vegyész, Wuppertal, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Bayer Aktiengsellschaft, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás 6-(«,«-diszubsztituált acetamido)-2,2-dimetil-penám­-3- karbonsavak előállítására i A találmány tárgya eljárás új 6-(a,oc-diszubsztituált acetamido)-2,2-dimetil-penám-3-karbonsavak előállítá­sára. A találmány szerinti eljárásban előállított anyagok a gyógyászatban és az állatgyógyászatban, beteg szár­nyasok, emlősállatok és halak kezelésére, továbbá takar­mányadalékként és növekedésserkentő anyagokként, főleg azonban baktériumok, így Pseudomonas és Aero­monas-baktériumok okozta fertőző megbetegedések ellen orálisan és parenterálisan alkalmazhatók. Ismert, hogy az acetamidocsoport a-helyzetében aril­és acilszemikarbazid-csoporttal szubsztituált 6-acetami­do-2,2-dimetil-penám-3-karbonsavak szintetikusan elő­állíthatók és baktérium elleni anyagokként felhasznál­hatók. Az említett anyagokat az 1 061 335 sz. nagy­britanniai szabadalmi leírásban írták le. Az ott leírt vegyületek között azonban nem szerepel olyan anyag, amelynél az acilszemikarbazidcsoport hidrazin-része egyúttal egy heterociklusos gyűrű része volna. Azt találtuk, hogy az új (I) általános képletű 6-(oc,a­-szubsztituált acetamido)-2,2-dimetil-penám-3-karbon­savak — ahol Rt hidrogénatomot vagy 1—5 szénatomos alkilcsoportot és A valamilyen (II), (III), (IV), (V) vagy (IX) képletű csoportot jelent és ezen belül R2 , R3, R 4 , R 5 , Ré és R 7 jelentése azonos vagy eltérő lehet és hidrogénatom, 1—5 szénatomos alkilcsoport vagy adott esetben nitrocsoporttal helyettesített fenil­csoport, B fenilcsoportot, hidroxifenilcsoportot vagy 1,4-ciklo­hexadién-1-il-csoportot képvisel és E oxigén-vagy kénatomot jelent — niely vegyületek a C+ kiralitási centrumot illetően mind 5 az R-, mind az S-konflgurációban, valamint az ezekből eredő diasztomer-elegyek alakjában lehetnek jelen, és ezen vegyületek nemtoxikus és gyógyászatilag el­fogadható sói erős baktérium elleni hatással rendel­keznek. 10 A fent említett, nemtoxikus, gyógyászatilag elfogad­ható sók közé a savas karboxicsoport sói, így a nátrium-, kálium-, magnézium-, kalcium-, alumínium- és ammó­niumsók tartoznak, továbbá az aminokkal, így di- és trialkilaminokkal, prokainnal, dibenzilaminnal, N,N'-15 -dibenziletiléndiaminnal, N-benzil-a-fenil-etilaminnal, N-metil- és N-etilmorfolinnal, 1-efenaminnal, dehidroa­bietilaminnal, N,N'-bisz-dehidroabietiletiléndiaminnal, N-alkilpiperidinnel meg egyéb, a penicillinek sóinak képzésére használt aminokkal alkotott nemtoxikus 20 szubsztituált ammóniumsók. Azt találtuk továbbá, hogy az (I) általános képletű 6-(a,a-diszubsztituált-acetamido)-2,2-dimetil-penám-3--karbonsavakat úgy állíthatjuk elő, hogy a) valamely (XV) általános képletű vegyületet — ahol 25 B és C+ jelentése a fenti és Ru, R12 és R13 hidrogénato­mot jelent, vagy R13 hidrogénatomot jelent, míg R n és R12 együtt (XVI) általános képletű csoportot alkot (ahol R14 jelentése 1—6 szénatomos alkilcsoport) — valamely (XVIII) általános képletű vegyülettel — ahol 30 A, E és Rí jelentése a fenti és W halogénatomot, azido-171218 1

Next

/
Thumbnails
Contents