171140. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olefinek polimerizálására vagy kopolimerizálására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. I. 10. Közzétel napja: 1977. VI. 28. Megjelent: 1978. VII. 31. (MI-572) 171140 Nemzetközi osztályozás: C 08 F 4/00, 4/52, 4/64 Feltaláló: Kashiwa Norio vegyész, Iwakuni-shi, Yamagushi-ken, Japán Tulajdonos: Mitsui Petrochemical Industries Ltd., Tokió, Japán Eljárás olefinek polimerizálására vagy kopolimerizálására 1 A találmány tárgya új eljárás kiváló minőségű olefin-polimerek és -kopolimerek előállítására alu­mínium szerves vegyületéből és egy nagyon aktív titán-katalizátorkomponensből álló katalizátor alkal­mazásával. Az új eljárásban használt titán-katali­zátorkomponenst a hagyományos hordozóra felvitt titán-katalizátoroknál sokkal könnyebben lehet előállítani, nagy katalitikus aktivitása jó reprodukál­hatósággal párosul, és lényegesen fokozza a katalizátor hatékonyságát. 10 Ezelőtt azzal a szándékkal vitték fel egy katalizátor átmenetifém-komponensét egy bizonyos hordozóra, hogy fokozzák annak olefin-polimeri- 15 zálását katalizáló hatását. Például az 1256 851 számú nagy-britanniai szabadalmi leírás eljárást közöl egy szilárd titán-katalizátorkomponens elő­állítására, amely szerint magnéziumoxidot vagy magnéziumhidroxidkloridot egy szerves alumí- 20 niumvegyülettel impregnálnak, az impregnált mag­néziumoxidot elkülönítik, mossák, és tiszta titán­tetrakloriddal kezelve a titánt a magnéziumoxidra juttatják. A 767 586 számú belga szabadalmi leírás szerint úgy állítanak elő szilárd titán-katalizátor- 25 komponenst, hogy egy adott esetben halogént tartalmazó magnéziumalkoholátot az előbb leírt módon kezelnek. Ezeket a titán-katalizátorkom­ponenseket egy szerves fémvegyülettel kombinálva alkalmazzák olefinek polimerizálására. 30 A titán-katalizátorkomponens előállításának ezekben a hagyományos eljárásaiban azonban lényeges, hogy a hordozót a titánvegyülettel való érintkeztetése előtt egy szerves fémvegyülettel, illetve annak iners hígítóval készült oldatával impregnálják, majd a hígító nyomtalan eltávolí­tására megszárítják. Ennek a többlépéses szilárd­-folyadék-elválasztásból, mosásból és szárításból álló műveletnek káros anyagoktól, például oxigéntől és nedvességtől mentes körülmények között való gondos elvégzése jelentős üzemi hátrányt jelent, és gyakran károsan befolyásolja a katalizátorkompo­nens aktivitásának reprodukálhatóságát. Azonkívül a hagyományos módszerek szerint a tiszta titánvegyülettel érintkezésbe hozott impregnált hordozón a hígítónak nyoma sem maradhat, és a titánvegyületet természetesen nagy feleslegben kell alkalmazni. Ennek következtében a szilárd titán­-katalizátorkomponensre felvitt titán csak kis része a katalizátorkomponens előállítására felhasznált titánvegyületnek. Más szóval, valamennyi hagyo­mányos eljárásnak megvan az a hátránya, hogy elkerülhetetlenül képtelenek az átmenetifémkom­ponens hatékonyságának fokozásához hozzájárulni, ami pedig lényeges fogyatékossága ipari művele­tekben való alkalmasságuknak. Alapos kutatást és sok kísérletet végeztünk a hagyományos módszerek elkerülhetetlen hátrányai­nak kiküszöbölésére és előnyösebb ipari eljárás kidolgozására. Ezek során azt találtuk, hogy az

Next

/
Thumbnails
Contents