169736. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kőzetcsavarok rögzítésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1974. I. 14. Közzététel napja: 1976. VIII. 28. Megjelent: 1977. XII. 31. (ME.-1696) 169736 Nemzetközi osztályozás: B 21 D 20/00 B 21 D 21/00 Feltaláló: DR. RICHTER Richárd oki. bányamérnök, Miskolc Tulajdonos: Mecseki Ércbányászati Vállalat, Pécs Eljárás kőzetcsavarok rögzítésére A találmány eljárás kőzetcsavarok rögzítésére, fő­leg a bányászatban a bányabeli térségeket határoló kőzetek biztosítására, ahol a kőzetcsavar a kőzetfu­rat talpánál műanyagragasztóval, a többi részén pe­dig cementhabarcs és legfeljebb egy súlyszázalék- 5 nyi alumíniumpúder keverékével van beragasztva. A bányászatban, valamint a geotechnikában sza­bad-, vagy szabaddá tett felületek mozgási lehető­ségeinek csökkentésére, mechanikai hatását és en­nek megfelelően kivitelét tekintve kétfajta kőzetcsa- 10 var típust alkalmaznak: fejrögzítésű és folyamatos kőzetcsavarokat. Fejrögzítésű kőzetcsavarok jellemzője a csavar­szár, a furat talpáig benyúló, a kőzethez tapadó, a csavarszáron kiképzett expandáló fej, amely lehet 15 ék hatására szétnyíló bevágott csavarszár, kúp hatá­sára expandáló feszítőhüvely. Fejrögzítésű kőzetcsa­vart ismertetnek például a 148 808 lajstromszámú és a 153 726 lajstromszámú magyar szabadalmi leírá­sok, amelyeknek lényegé, hogy a kőzetcsavar kő- 20 zetbe nyúló részén a csavarfejen kemény gumiból készült hüvely, vagy gyűrűk vannak, amelyek vas­tagsága a csavar meghúzásakor sugárirányban meg­növekszik, ezáltal tapadás jön létre. A 153 726 lajstromszámú szabadalom szerint a gumihüvelyvé- 25 gekre ráhúzott zárósapkák a gumihüvely tengelyirá­nyú tartós folyását megakadályozzák, így fokozott tapadás hozható létre. Fejrögzítésű kőzetcsavarok elengedhetetlen alkat­része a kőzetből kiálló csavarszár, alátétlemez és 30 anya. Ezek segítségével a kőzetcsavart beépítés után előfeszítik. Az előfeszítés hatásaként a kőzetcsavar hosszával determinált vastagságú kőzetrétegben a fellazulást a csavarerő mértékében megakadályoz­zák. A fejrögzítésű kőzetcsavarok gyakorlati alkalma­zásának határt szab az a körülmény, hogy a kőzet­ből kiálló csavarszár, alátétlemez és anya a bányá­szatban a robbantás hatására sérülékenyek. Az alá­tétlemez alól kihulló kőzetdarabok az előfeszítést megszüntetik, a kőzetcsavar elveszti biztosítószerke­zeti szerepét. Az ékes és kúpos expandáló kőzetcsa­varfej csak viszonylag nagy felületi keménységű és szilárdságú kőzetfuratban rögzíthető későbbi elmoz­dulás veszélye nélkül. A gumihüvelyes kőzetcsava­roknál az előfeszítő erő a gumi plasztikus tulajdon­sága miatt idővel csökken. Ezek miatt a hátrányok miatt a fejrögzítésű kőzetcsavarok állandó ellenőr­zést igényelnek. E kőzetcsavarok hátránya az is, hogy csak húzás felvételére képesek, kompresszió­ra meglazulnak. A fejrögzítésű kőzetcsavarok egyet­len előnyös tulajdonsága, hogy a beépítés után azon­nal, de legalább még a jelentős kőzetmozgás meg­indulása előtt előfeszíthetők. Folyamatos kőzetcsavaroknál a kőzetcsavarszár teljes vagy részhossza mentén a befogadásra szolgá­ló kőzetfuratba beragasztásra kerül. A ragasztás ce­menthabarccsal, betonnal vagy műanyaggal történik. A ragasztás megszilárdulása után a kőzetcsavar a csavarszárnyirányú kőzetkömyezeti mozgásokat je-169736 1

Next

/
Thumbnails
Contents