169727. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-fenil-2-oxo-2,4,5,6,7,7a-hexahidro-indolok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. VIII. 5. (LA—872) Nagy-britanniai elsőbbsége: 1974. VIII. 7. (34697) Közzététel napja: 1976. VII. 28. Megjelent: 1978. II. 28. 169727 Nemzetközi osztályozás : C 07 D 209/34 403/12 413/12 C 07 C 91/28 ;/ *• -4 A ;". ^ J Feltalálók: Pesson Marcel vegyész, Párizs, Techer Henri orvos, Avon, Franciaország Tulajdonos: Laboratoire Roger Bellon, Neuilly S/Seine, Franciaország Eljárás l-fenil-2-oxo-2, 4, 5, 6, 7, 7a-hexahidro-indolok előállítására i A találmány tárgya eljárás l-aril-2-oxo-2,4,5,6,7,7a- R3 -hexahidro-indolok és ásványi vagy szerves savakkal ké- R4 pezett nem-toxikus sóik előállítására. A találmány szerinti eljárással előállítható vegyületek az (I) általános képletnek felelnek meg — ahol az 5 co-dialkilamino-alkoxi-lánc a 2', 3' vagy 4' helyzetben kapcsolódik a benzol-gyűrűhöz, és n értéke 2 vagy 3, R] és R2 azonos egyenes vagy elágazó rövidszénláncú alkü-csoportot jelent, vagy Rj és R2 a közbe- 10 zárt nitrogénatommal együtt nitrogéntartalmú, 5- vagy 6-tagú, telített heterociklusos gyűrűt, így pirrolidino- vagy piperidino-gyűrűt alkot­hat, amely gyűrű adott esetben további hetero­atomként egy oxigénatomot tartalmazhat 15 (mint a morfolino-gyűrű esetében), R3 hidrogénatomot vagy halogénatomot, így fluor-, klór-, bróm- vagy jódatomot jelent, és R4 hidrogénatomot vagy fenil-csoportot jelent. A leírásban a „rövidszénláncú alkil" megjelölésen 20 1—4 szénatomos csoportokat értünk. A találmány egy előnyös foganatosítási módja szerint olyan (I) általános képletű vegyületeket állítunk elő," amelyekben az w-amino-dialkoxi-csoport a benzol-gyű­rűhöz 3' vagy 4' helyzetben kapcsolódik, 25 R, és R2 metil-, etil-, propil- vagy izopropil-csoportot jelent, vagy Rt és R 2 a közbezárt nitrogén­atommal együtt piperidino- vagy morfolino­-csoportot képez, n értéke 2, 30 jelentése hidrogénatom vagy klóratom, és hidrogénatomot vagy fenil-csoportot jelent. Az (I) általános képletű vegyületeket a találmány sze­rint úgy állítjuk elő, hogy a) a (II) általános képletű ciklohexanon-2-ecetsav­-származékokat — ahol R4 jelentése a fenti — (III) ál­talános képletű aminofenolokkal — ahol R3 jelentése a fenti — kondenzáljuk, majd a kapott (IV) általános képletű l-hidroxifenil-2-oxo-2,4,5,6,7,7a-hexahidro-in­dolokat — ahol R3 és R 4 jelentése a fenti — (VI) általá­nos képletű w-dialkilamino-1-klór-alkánokkal — ahol Rj, R2 és n jelentése a fenti — alkilezzük; vagy b) a (II) általános képletű ciklohexanon-2-ecetsav­-származékokat — ahol R4 jelentése a fenti — (V) álta­lános képletű co-dialkilamino-alkoxi-anilinekkel — ahol R,, R,, R2 és h jelentése a fenti — kondenzáljuk; és a kapott (I) általános képletű vegyületeket kívánt esetben önmagában ismert módon szerves vagy szervet­len savakkal képezett nem-toxikus savaddíciós sóikká alakítjuk. A találmány szerinti a) eljárásváltozatot az (A), míg a b) eljárásváltozatot a (B) reakcióvázlaton szemléltet­jük. A találmány szerinti a) eljárásváltozat értelmében a következőképpen járunk el: a (II) általános képletű ciklohexanon-ecetsavak és a (III) általános képletű ami­nofenolok keverékét alkalmas forráspontú oldószerek jelenlétében, keverés közben 110—120 °C-ra melegítjük, miközben a reakcióban képződött vizet azeotrop elegy formájában eltávolítjuk a rendszerből. Oldószerként 169727 1

Next

/
Thumbnails
Contents