169669. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2,3- dihidro-1H-dibenzo-(2,3:6,7)tiepino (4,5-c) pirrol- és 2,3-dihidro-1H-dibenzo (2,3:6,7)oxepino (4,5-c)pirrol-származékok előállítására

MAGYAR SZABADALMI 169669 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS Nemzetközi osztályozás: ^, Bejelentés napja: 1975. II. 20. (CI-1548) Svájci elsőbbsége: 1974. II. 22. (2545/74) C 07 D 491/04 Bejelentés napja: 1975. II. 20. (CI-1548) Svájci elsőbbsége: 1974. II. 22. (2545/74) C 07 D 495/04 Ggf Bejelentés napja: 1975. II. 20. (CI-1548) Svájci elsőbbsége: 1974. II. 22. (2545/74) ORSZÁGOS Közzététel napja: 1976. VIII. 28. TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1977. IX. 30. Feltaláló: BLATTNER Hans vegyész, Riehen, Svájc Tulajdonos: Ciba-Geigy Ag, Basel, Svájc Eljárás 2,3-dihidro-lH-dibenzo[2,3;6,7]tiepino[4,5-c]pirrol- és 2,3-dihidro-lH-dibenzo[2,3;6,7]oxepino[4,5-c]pirrolszármazékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás I általános képletű új 2,3-dihidro-lH-dibenzo[2,3:6,7]tiepino[4,5-c ]pirrol-és 2,3-dihidro-lH-dibenzo-[2,3:6,7]oxepino[4,5-c] pirrol-származékok előállítására — ahol X oxigén- vagy kénatomot, 5 R adott esetben 1-9 szénatomos alkanoilcsoporttal észterezett hidroxilcsoportot és Rí kisszénatomszámú alkilcsoportot jelent — és e vegyületek sóinak, valamint e vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények 10 előállítására. Az R szubsztituens elsősorban hidroxilcsoportot jelent, de jelenthet 1—9 szénatomos alkanoil-oxicso­portot is, ahol az alkanoilcsoport legfeljebb 9 szénato­mos alkánkarbonsav acilrésze, és például acetil-, pro- 15 pionils butiril-, pivaloü-, kaproil- vagy heptanoilcso­portot jelent. Az Rí kisszénatomszámú alkilcsoport legfeljebb 4 szénatomos és például metil-, etil-, n-propil-, izo­propil-, izobutil- vagy terc-butil-csoportot jelent. 20 Az I általános képletű vegyületek sói elsősorban savaddiciós sók, különösen gyógyszerészetileg hasz­nálható, nem mérgező savaddiciós sók, például szer­vetlen savakkal, mint hidrogén-kloriddal, hidrogén­bromiddal, kénsawal vagy foszforsawal, vagy pedig 25 szerves savakkal, mint szerves karbon- vagy szulfonsá­vakkal, mint metánszulfonsawal, etánszulfonsavval, 2-hidroxi-etánszulfonsawal, ecetsavval, almasawal, borkősawal, citromsawal, tejsavval, oxálsawal, boros­tyánkősavval, fumársawal, maliensawal, benzoesav- 30 val, szalicilsawal, fenil-ecetsawal, mandulasawal vagy embonsawal képezett sók. A 3 636 045 sz. amerikai egyesült államokbeli szabadalmi leírás más, helyettesített 2,3-dihidro-lH-dibenzo[2,3:6,7]tiepino[4,5-c]pirrolvegyületeket és ezek oxepin-analógjait ismerteti, mely vegyületek csillapító hatást gyakorolnak a központi idegrendszer­re. Az új vegyületek értékes farmakológiai tulajdonsá­gokkal rendelkeznek. Elsősorban csillapíó, izgalom­csökkentő (amphetamin-antagonista) hatást gyakorol­nak a központi idegrendszerre, ami farmakológiai kísérletekkel igazolható. így patkányoknál az amphet­amin-antagonizmus-próbában [Nilmegeers és Janssen, Arzneimittelforsch. 24, 45 (1974)] izgalomcsökkentő hatásúak 3-10 mg/kg szübkután vagy 10-40 mg/kg per os dózistartományban. Ugyanakkor a katalepszia­próbában (izom-tónus megszűnése) [Wirth és munka­társai, Arch. Int. Pharmacodyn. 115, 1 (1958)] patkányoknál, orálisan adagolva, csak mintegy 20-100 mg/kg dózisoknál mutatnak katáeptikus hatást; így a kataleptikus (extrapiramidális) és az amphetamin-antagonista hatás aránya az izgalomcsök­kentő hatás javára tolódik el. Az új vegyületek ezért nyugtató, pszichózisellenes és izgalomcsökkentő ve­gyületekként használhatók feszültségi és izgalmi álla­potok kezelésére. A találmányunk szerinti új vegyületek előnyös farmakológiai hatását az alábbi táblázat is szemlélteti. Az amphetamin-stereotypia-antagonista hatást 5-10 169669 1

Next

/
Thumbnails
Contents