169541. lajstromszámú szabadalom • Gyorsító áttétel nyomatékváltóhoz

SZABADALMI 169541 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS £mm%: A bejelentés napja: 1974. III. 13. (HI­-377) Nemzetközi osztályozás: w A bejelentés elsőbbsége: Nagy-Britannia: 1973. V. 14. 22840/73. 1973. III. 21. 13598/73. F 16 H 45/00 ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI A közzététel napja: 1976. VII. 28. HIVATAL Megjelent: 1977. augusztus ^eltaláló: iHLEN Karl Gustav mérnök, tockholm, védország Szabadalmas: S. R. M. Hydromekamik AB., Stockholm-Vallingby, Svédország Gyorsító áttétel nyomatékváltóhoz "2 A találmány súrlódó tengelykapcsolós típus, tfokozatú gyorsító áttételre vonatkozik, amely :t irányban és mindkét fokozatban nyomaték tvitelére alkalmas, és amelynek például a köz­tlen hajtási fokozathoz súrlódó tengelykap­olója van, a másik hajtási fokozathoz pedig ;y második súrlódó tengelykapcsolója vagy .' :je van. Ilyen gyorsító áttételek számos típusát alkal­azzák hidromechanikus áttétellel kombinálva, aely nagy teljesítményt biztosít, azonban jel­ízetességük, hogy ha szervoműködtetésű súr­• ló tengelykapcsolókkal vannak ellátva, álta­oan igen nehéz kivitelűek a tengelykapcsoló •' a fék működtetéséhez szükséges nagy telje­.tmény következtében, és (vagy legalábbis az ;yik hajtóműben nélkülözik a kétirányú nyo­atékátvitel lehetőségét, ha szabadonfutót al­úmaznak tengelykapcsoló helyett. Ugyanez a lyzet, ha a sebességváltót nem gyorsító, ha­rn lassító áttételként alakítják ki, amelynek bolygómű egyik elemét visszafelé forgással emben megtartó szabadonfutó kereke van. A találmány célja általánosságban az, hogy lindkét fokozatban és mindkét irányban nagy lyomaték átvitelére képes, viszonylag kis egy­éget hozzon létre, amely ugyanakkor az ismert legoldásokhoz képest olcsó. A találmány célja az is, hogy az áttételek, agy tengelykapcsolók működtetéséhez szüksé­ges erő biztosításának problémájára különösen előnyös megoldást szolgáltasson. A találmány célja továbbá, hogy olyan meg­oldást adjon, amely lehetővé teszi viszonylag 5 kis súrlódó felülettel rendelkező tengelykap­csolók és fékek használatát. Ezenkívül olyan megoldást kell nyújtania, amely legalább az egyik fokozatban nem igényli egy áttétel szer­vomotoros működtetését. 10 Ezenkívül a találmány célja az is, hogy olyan kétfokozatú gyorsító áttételt szolgáltasson, amely az egyik fokozatban közvetlen kapcso­latot alkot a bemenő és kimenő tengely között, amikoris a sebességváltó forgó részei egy egy-15 ségként forognak, és a csapágyazást kivéve ezen az egységen kívül további csapágyerők nem lépnek fel, a második sebességfokozatban pedig a fék működtetéséhez szükséges erő kifejtése az álló házon belül történik. 20 A találmány értelmében a kitűzött célt olyan gyorsító áttétellel érjük el, amelynek bemenő­tengelye és kimenőtengelye, bolygómű-tartón elhelyezett és a tengelyek egyikével összekap­csolt bolygókerekei, a másik tengellyel össze-25 kapcsolt napkereke és külsőgyűrűje, a napke­rék és a külsőgyűrű össze- és szétkapcsolására alkalmas első tengelykapcsolója, és a napkere­ket egy álló ütközőtaghoz kapcsoló és attól szétkapcsoló második tengelykapcsolója van, és 30 amelynek lényege, hogy a megfelelő tengellyel Í69541

Next

/
Thumbnails
Contents