169430. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az új 6-dezoxi-6-azido- 14-hidroxi-7,8- dihidro-izomorfin (14 hidroxiazidomorfin) előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. IX. 04. (AA-750) Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. XII. 31. 169430 Nemzetközi osztályozás: C 07 D 489/08 i : :r, Feltalálók: Prof. dr. Bognár Rezső vegyész 15%, Kiss Géza technikus 5%, dr. Makiéit Sándor vegyész 15%, Berényi Sándor vegyész 2,5%, Mile Teréz vegyész 2,5%, Debrecen, Prof. dr. Krioll József orvos 40%, Budapest, Elek Sándor vegyész 7%, Gyökér István vegyész 5%, Zoltai Attila vegyész 4%, Tóth György vegyész 2%, Litkei László vegyész 2%, Tiszavasvári Tulajdonos: ALKALOIDA Vegyészeti Gyár, Tiszavasvári Eljárás az új 6-dezoxi-6-azido-14-hidroxi-7,8-dihidro-izomorfin (14-hidroxi-azidomorfin) előállítására. 1 Találmányunk tárgya eljárás az új 6-dezoxi­-6-azido-7,8-dihidro-14-hidroxi-izomorfín (3,14béta­- d ih i d r o xi-4,5-alfa-epoxi-6béta-azido-17-metü-morfi­nán) és e vegyület sói előállítására oly módon, hogy valamely 3-R1 -6-R 2 -7,8-dihidro-14-hidroxi­-morfint ahol R1 jelentése 2—6 szénatomos alkanoil-, 1—7 szén­atomos alkoximetilén- vagy tetrahidro-piranil­-csoport, R2 jelentése 1-4 szénatomos alkilszulfonil- és alkil­-fenilszulfonil- vagy fenilszulfonil-csoport-egy fémaziddal reagáltatunk, majd a molekula 3 helyzetében adott esetben még jelenlevő védő­-csoportot híg lúggal vagy híg savval lehasítjuk, és a kapott vegyületet kívánt esetben egy szer­ves vagy szervetlen savval reagáltatva sóvá ala­kítjuk. A találmányunk szerint előállított új vegyületek elsősorban fájdalomcsillapító hatásuk következtében alkalmazhatók a humán-gyógyászatban, önmaguk­ban, további morfin-származékokkal vagy más ve­gyületekkel kombinálva. Találmányunk e gyógy­szerek előállítására is vonatkozik. 10 15 20 25 A találmányunk szerint előállított új vegyület kiindulási anyaga a 7,8-dihidro-morfin, illetve a 14-hidroxi-7,8-dihidro-morfin ismert. [L. F. Small: 30 „Chemistry of the opium alkaloids" (1932) 159. old, és 7. Med. Chem. 8, 123 (1965)], gyógy­szerként nyertek felhasználást. A 14-hidroxi-vegyü­let . 3-as helyzetű hidroxil-csoportját, különféle módszerekkel védhetjük, a 6-os hidroxil-csoport azidolízisre alkalmas továbbalakítása előtt. A 3-as helyzetű hidroxil-csoportot előnyösen acil-, tetra­hidropiranil- vagy alkoximetilén-csoporttal védjük, majd a 6-os helyzetű hidroxilcsoportot egy aril­szulfonsawal vagy alkilszulfonsawal észterezve kap­juk a találmányunk szerinti eljárás közvetlen kiin­dulási anyagait. A 3-as helyzetű észterezéshez cél­szerű az anhidridek alkalmazása, míg a 6-os hely­zetű észterezést előnyösen szulfonsavkloriddal vé­gezhetjük el. Célszerű fogánatosítási mód a talál­mányunkhoz előnyösen alkalmazható kiindulási ve­gyületek egyikének előállítására a 14-hidroxi-7,8--dihidro-morfin ecetsav anhidriddel, majd p-toluol­-szulfonsavkloriddal történő reagáltatása. A 6-os helyzetű csoportként a talámányunk szerinti kiindulási anyagok esetében alkalmazhatunk a toziloxi-csoporton kívül meziloxi- vagy egyéb csoportokat is. Közvetlen kiindulási vegyületeink is újak. Találmányunk értelmében a molekula 6a-hely­zetében levő, szubsztituált hidroxil-csoportot |3-azi­do-csoportra cseréljük. E reakciót fémaziddal tör­ténő reagáltatással végezzük el. Előnyös ha nát­rium- vagy kálium- vagy lítium-azidot alkalmazunk. 169430

Next

/
Thumbnails
Contents