169405. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 7-(helyettesített)amino-3- (helyettesített)-piridazinil-tiometil -cef-3-em-4-karbonsav-származékok előállítására

MAGYAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. VI. 25. Japáni elsőbbsége: 1973. VI. 25. (71526/73) 1973. VIII. 18.(92677/73) Közzététel napja: 1976. V. 28. Megjelent: 1977. IX. 30. (TA-1311) 169405 Nemzetközi osztályozás: C07D 501/36, 501/44, 501/46 Feltalálók: Ochiai Michihiko vegyész, Osaka, Aki Osami vegyész, Hyogo, Morimoto Akira vegyész, Osaka, Okada Taichi vegyész, Kyoto, Japán Tulajdonos: Takeda Chemical Industries Ltd.. Osaka, Japán Eljárás 7-(helyettesített)-amino-3-(helyettesített)-piridazinil-tiometil­-cef-3-em-4-karbonsavszármazékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új 7-(helyettesített)­- a mino-3-(helyettesített)-piridazinil-tiometil-cef-3-em­-4-karbonsavszármazékok előállítására. Közelebbről a találmány az új általános képletű 7 -(he ly e 11 e sí tett)-amino-3-(helyettesített)-tiometil-­cef-3-em-4-karbonsavszármazékok - ahol R1 2-fenil-2-hidroxi-acetil- vagy 2-(3-szidnon)-acetil­csoportot jelent, R2 jelentése hidrogénatom, halogénatom, 1-4 szén­atomos alkilcsoport vagy 1—4 szénatomos alk­oxicsoport —, valamint gyógyászatilag elfogadható sóik előállítá­sára vonatkozik. Napjainkig a szintetikus cef-3-em-4-karbonsav­származékokkal kapcsolatos kutatások elsősorban a 7-amino-cef-3-em-4-karbonsav különböző 7-helyzetű acil-származékainak vagy 3-helyzetű, az acetoxi­csoporttól eltérő jelentésű helyettesítőt hordozó származékainak előállítására irányultak annak ér­dekében, hogy széles mikroba-ellenes spektrumú vagy meghatározott mikroorganizmusok ellen hatá­sos vegyületeket állítsanak elő. Az ismert cef-3-em­-4-karbonsavszármazékok azonban mikroba-ellenes hatásukat tekintve nem kielégítően hatásosak szá­mos mikroorganizmussal szemben így a gyógyá­szatban régóta szükség van egy olyan vegyületre, amely széles mikroba-ellenes hatásspektrumú és ha­tásos még kisebb koncentrációkban is. Meglepő módon azt találtuk, hogy a fentiekben említett új I általános képletű vegyületek mikróba­-ellenes hatásspektruma szélesebb, mint az ismert cef-3-em-4-karbonsavszármazékoké. így például az I 5 általános képletű vegyületek hatásosak figyelemre­méltóan kis koncentrációkban a coliticus baktéri­umok, így például az Escherichia coli vagy a Proteus morganii ellen, míg a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható cef-3-em-4-karbonsavszárma-10 zékok nem hatásosak. Megállapítottuk továbbá, hogy az I általános képletű vegyületek hatásosak több más patogén baktériummal szemben kisebb koncentrációkban, mint az ismert cef-3-em-4-kar­bonsavszármazékok. 15 Az I általános képletben - mint említettük -R2 jelentése hidrogénatom, halogénatom, például klór- vagy brómatom, 1-4 szénatomos alkilcsoport, például metil-, etil- vagy propilcsoport, vagy 1-4 szénatomos alkoxicsoport, például metoxi-, etoxi-, 20 propoxi- vagy butoxicsoport. A 3-helyzetű pirida­zingyűrűn az oxigénatom a piridazingyűrű valame­lyik nitrogénatomjához kapcsolódik. Az I általános képletű vegyületek hasznosíthatók önmagukban, (vagyis ebben az esetben a 4-helyzet-25 ben szabad karboxilcsoportot hordoznak) vagy pe­dig alternatív módon nem-mérgező kationokkal, így például nátrium- vagy káliumionnal, továbbá bázi­kus aminosavakkal, például argininnel, ornitinnel, lizinnel vagy hisztidinnel, valamint polihidroxialkil-30 aminokkal, például N-metil-glükaminnal, dietanol-169405

Next

/
Thumbnails
Contents