169391. lajstromszámú szabadalom • Eljárás félkész gumiabroncsok készítésére és felépítő dob az eljárás foganatosítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169391 Bejelentés napja: 1972. II. 21. (SE-1610) Ausztriai elsőbbsége: 1971. II. 22. (A 1473/71) V Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VIII. 31. Nemzetközi osztályozás: B 29 H 19/00 i»-* ; * ^M Bejelentés napja: 1972. II. 21. (SE-1610) Ausztriai elsőbbsége: 1971. II. 22. (A 1473/71) V Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VIII. 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1972. II. 21. (SE-1610) Ausztriai elsőbbsége: 1971. II. 22. (A 1473/71) V Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VIII. 31. •1 •• ; : Feltalálók: Galleithner Hans mérnök, Baden, Strauch Kurt tervező, Wien, Ausztria Tulajdonos: Semperit Aktiengesellschaft cég, Wien, Ausztria Eljárás félkész gumiabroncsok készítésére és felépítő dob az eljárás foganatosítására 1 A találmány félkész gumiabroncsok, főként ra­diális erősítősű félkész gumiabroncsok előállítására szolgáló eljárásra, valamint az eljárás foganato­sítására szolgáló felépítő dobra vonatkozik. Ismeretes, hogy radiális erősítésű félkész gumi- 5 abroncsokat úgynevezett kétlépcsős eljárással állí­tanak elő. Első lépcsőben elkészítik a félkész gumi­abroncs egy részét a lapos dobos eljárással. Ezután ezt a félkész gumiabroncs-részt, amely lényegében a perembetétekből és a köpenyvázból áll, a lapos 10 dobos tekercselőgépről leszedik és egy különálló készüléken bombírozzák, majd a még hátralevő rétegeket például a bordabetéteket és a futófelü­leteket hordják fel. Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy főként a csak részben elkészített 15 félkész gumiabroncs átszerelése révén egyenetlen­ségek lépnek fel, amelyek a kész abroncs menet­tulajdonságait igen negatív módon befolyásolják. Ezárt javasolták már, hogy a teljes félkész gumi­abroncsot egyetlen készüléken állítsák elő. Ilyen 20 típusú készülékek például egy dobból állnak, ame­lyek két egymással párhuzamos koaxiális tárcsából vannak felépítve, és e tárcsák közé egy rugalmas borítás van befeszítve. Ezeknek a tárcsáknak egy­mástól való eltávolítása során a rugalmas borítás 25 lényegében hengeralakot vesz fel és belülről saját megtámasztóelemeivel van megtámasztva. Ezután a hengeres rugalmas borításon elkészítik a köpeny­vázrétegeket és a perembetéteket, majd a tárcsák egyidejű egymás felé mozgatása során a rugalmas 30 borítást nyomóközeg segítségével bombírozzák, a rugalmas borításon fekvő félkész gumiabroncs-részre ezután felhordják à hátralevő rétegeket. Ennek a berendezésnek az a hátránya, hogy a rugalmas borítás, amely nyujthatósági tulajdonságait tekintve nem alakítható ki minden szakaszban azo­nosan, a köpenyváznyúlást nagymértékben hátrá­nyosan befolyásolja, miáltal a gyártási folyamat során a félkész gumiabroncsban egész sor nemkí­vánt feszültség keletkezik, amelyek a kész abroncs menettulajdonságait igen kedvezőtlenül befolyásol­ják. A feht felsorolt hátrányok kiküszöbölésére a találmány értelmében olyan eljárást javasolunk, amelynek lényege, hogy egy első eljárási lépcsőben egy lényegében a perembetét-magokból és az erő­sítő vázból álló félkész gumiabroncs-részt a lapos­dobos eljárás végrehajtásához kialakított felépítő dobon önmagában ismert módon előállítunk, majd egy második eljárási lépcsőben a félkész gumi­abroncs-részt a perembetét-magok egyidejű egymás felé mozgatása mellett ugyanerre a felépítő dobra kizárólag folyékony vagy gáznemű nyomóközeg se­gítségével bombírozzuk, majd a félkész gumiab­roncs többi szerkezeti elemeit hordjuk fel. Ennél az eljárásnál tehát a félkész gumiabroncs­-rész bombírozásához nem használunk rugalmas borítást, miáltal a bombázs lényegében azonosan történik. 169391

Next

/
Thumbnails
Contents