169274. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 2-aminoetil-pirrolidin előállítására - gyógyszerintermedier

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975. III. 03. (SQ-1136) Franciaország-beli elsőbbsége: 1974. III. 04. (74/07342) Közzététel napja: 1976. V. 28. Megjelent: 1977. VII. 30. 169274 Nemzetközi osztályozás: C07D 207/08 Feltalálók: Bulteau Gérard vegyészmérnök, Párizs, Acher Jacques vegyészmérnök, Itterville, Monier Jean-Claude vegyészmérnök, Lardy, Franciaország Tulajdonos: Société d'Études Scientifiques et Industrielles de PIle-de-France, Párizs, Franciaország Eljárás 2-aminometil-pirrolidin előállítására 1 A találmány tárgya új eljárás az (V) képletű 2-aminometil-pirrolidin, továbbá e vegyület ásványi vagy szerves savakkal képezett sóinak előállítására. Az 1 236 842 sz. angol szabadalmi leírásban is­mertetett eljárás l-alkil-2-amino-metil-pirrolidin-szár­mazékok előállítására szolgál. Az 544 753 sz. svájci szabadalmi leírás 2-aminometil-pirrolidin és 1-alkil­-2-aminometil-pirrolidin-származékok előállítását is­merteti 3-hidroxi-piperidinből, illetve l-alkil-3-hidr­oxi-piperidin-származékokból, 45% és 54% közötti termelésekkel. 10 Eljárásunk fő előnye az ismert eljárásokkal szemben, hogy több, mint egy nagyságrenddel ol- !5 csóbb kiindulási anyagot használ, és az rövidebb reakcióidő alatt alakítja át a kívánt végtermékké. 20 A találmány szerint úgy járunk el, hogy az (I) képletű 2-pirrolidont valamely X-CH2-C6H 5 álta­lános képletű reakcióképes benzil-vegyülettel - ahol X reakcióképes atomot vagy csoportot, előnyösen halogénatomot vagy tozil-csoportot jelent - reagál­tatjuk, a kapott (II) képletű N-benzil-2-pirrolidont valamely rövidszénláncú alkil-szulfáttal, alkálifém- 25 -alkoholáttal és nitrometánnal reagáltatjuk, majd a kapott (III) képletű N-benzil-2-nitrometilén-pirro lidint redukcióval a (IV) képletű N-benzil-2-amino metil-pirrolidinen keresztül az (V) képletű 2-amino metil-pirrolidinné alakítjuk. 30 A találmány szerinti eljárást az 1. reakcióvázla­ton mutatjuk be. A képletekben X jelentése a fenti, Rí rövidszénláncú alkil-csoportot jelent, R2 alkil-csoportot jelent, és M jelentése alkálifématom. A találmány szerinti eljárás első lépésében reak­cióképes benzil-vegyületként például benzil-haloge­nideket, így benzilkloridot, benzilbromidot vagy benziljodidot, továbbá benzil-p-toluolszulfonátot al­kalmazhatunk. A reakcióképes benzil-vegyületet ol­dószeres kötegben, így benzolban, toluolban vagy xilolban, bázikus anyag, például valamely alkálifém­-alkoholát jelenlétében reagáltatjuk az (I) képletű 2-pirrolidonnal. Ezután a kapott (II) képletű N-benzil-2-pirroli­dont valamely rövidszénláncú alkil-szulfáttal, alkáli­fém-alkoholáttal és nitrometánnal reagáltatva a (III) képletű N-benzil-2-nitrometilén-pirrolidinné ala­kítjuk. Rövidszénláncú alkil-szulfátként például di­metilszulfátot, dietilszulfátot, dipropilszulfátot vagy di-izopropilszulfátot alkalmazhatunk. A reakcióban felhasznált alkálifém-alkoholátot valamely alkohol, például metanol, etanol, propanol, izopropanol vagy butanol és egy alkálifém, például nátrium vagy kálium reakciójával alakítjuk ki. A reakcióban közbenső termékként képződő (VI) általános kép­letű vegyületeket - ahol Rj és R2 jelentése a fenti - kívánt esetben elkülöníthetjük és tisztíthat­juk, eljárhatunk azonban úgy is, hogy e közbenső termékeket közvetlenül a képződési reakcióelegy­ben reagáltatjuk nitrometánnal. 169274

Next

/
Thumbnails
Contents