169071. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a különféle gumiabroncs alkotórészek egyenletességének megjavítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. IV. 08. (GO-1264) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1973. IV. 09. (349, 162) Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1977. VI. 30. 169071 Nemzetközi osztályozás: B 29 H 17/00 Feltaláló: Reilly J. Patrick mérnök, Akron, Ohio állam, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: The Goodyear Tire and Rubber Company, Akron, Ohio állam, Amerikai Egyesült Államok Eljárás a különféle gumiabroncs alkotórészek egyenletességének megjavítására 1 A találmány tárgya eljárás a gumiabroncs külön­féle alkotórészei egyenletességének megjavítására. A gyártási művelet folyamán a formába préselési és vulkanizálási folyamat alatt a gumiabroncsot a belső nyomás a forma belső kontúrjához való 5 illeszkedésre kényszeríti, a gumi kivulkanizálása cél­jából pedig felmelegítjük a gumiabroncsot. Az abroncsban, amely eredetileg plasztikus, vul­kanizálat)an test és amely különféle erősítő alkat­részeket, így kordokat vagy huzalokat tartalmaz, az 10 erősítő elemek bizonyos mértékig elmozdulnak és a gumi elfolyik. Szükség van arra, hogy ezt az elmozdulást és folyást szabályozni és csökkenteni tudjuk, hogy ily módon egyenletes és tartós szer­kezet alakuljon ki a kész abroncsban. 15 Ha ezt az elmozdulást vagy elfolyást csökken­teni tudjuk, lehetséges annak az extra gumivastag­ságnak az elhagyása, amit az elmozdulás vagy elfo­lyás okozta helyenkénti gumivastagságcsökkenés miatt hagynak rá. 20 Az alakítási és vulkanizálási folyamat alatt be­következő elmozdulás és elfolyás szabályozására a múltban olyan próbálkozások történtek, hogy az abroncs különféle komponenseit elővulkanizálták. Ezek a próbálkozások több szempontból nem jár- 25 tak sikerrel. Például, azok a komponensek, amelye­ket az alakítási és vulkanizálási folyamat előtt elővulkanizáltak, az abroncs végső vulkanizálása alatt túlvulkanizáltak lettek. Továbbá, az abroncs különféle komponensei közti tapadás csökkent, az 30 elővulkanizálási művelet alatt az alkotórészek fe­lületén bekövetkező nagymértékű vulkanizáció miatt, és csökkent a különféle komponensek vagy rétegek közt a kész összetett szerkezet vulkani­zálása alatt lehetséges térhálós kötések száma. A felület elővulkanizálása csökkenti a felépítési tapa­dást is, és ez megnehezíti, hogy a komponensek egymáshoz tapadjanak, a felépítés alatt. A tapadás, mint ahogy ez nyilvánvaló a gumiiparban jártasak számára, olyan tulajdonsága a vulkán izálatlan álla­potú guminak, amely lehetővé teszi azt, hogy egyéb alkotórészekhez tapadjon. Kiválasztott alkotórészek kritikus dózistarto­mányban történő elektronsugárzásos kezelése az alkotórészeket megfelelően merevvé vagy rideggé teheti olyan mértékben, ami befolyásolja az elmoz­dulási és elfolyási jelenségeket, de még jó kötést biztosít a komponensek között és kiküszöböli a komponensek túlvulkanizálását is. Ez a módszer főleg azért használható, mert az elektronsugárzásos vulkanizálás alatt a térhálósodás szén-szén kötés következtében jön létre, szemben a gőzt vagy forró vizet alkalmazó normál hó'vulkanizáláskor létrejövő szén-kén-szén kötéssel. A komponensek ezt köve­tően a teljes szerkezet gőz- vagy forró vizes vul­kanizálásakor áteshetnek további vulkanizáláson és létrejönnek a szén-kén-szén kötések. Az eljárás kihasználja azt a tényt is, hogy ha bizonyos kritikus dózistartományban alkalmazzuk az elektronsugárzásos kezelést, a legnagyobb vul-169071

Next

/
Thumbnails
Contents