168999. lajstromszámú szabadalom • Diuretán alapú szelektív herbicid szer

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. II. 28. (SchE-462) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1973. III. 01. (P 23 10 649.2) Közzététel napja: 1976. II. 28. Megjelent: 1977. IV. 30. 168999 Nemzetközi osztályozás: A 01 N 9/00, C 07 C 125/06 Jír,í**i.':«-ii.*C*-iSí«Ja*3 Tfc _ I Feltalálók: Dr. Boroschewski Gerhard vegyész, dr. Arndt Friedrich vegyész, Nyugat-Berlin Tulajdonos: Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen, Német Szövetségi Köztársaság, és Nyugat-Berlin Diuretán alapú szelektív herbicid szer 1 A találmány tárgya eljárás diuretán-alapú szelek­tív herbicid szer előállítására, amely különösen a gyapotültetvényeken levő gyomirtásra alkalmas. A diuretánok herbicid hatása már ismert 5 (1 567 151 és 1 568 621 számú NSZK-beli nyilvá­nosságrahozatali irat). Ezekben túlnyomórészt a szelektív herbicideknek a répaültetvényekben tör­ténő alkalmazásáról van szó. Ezek a herbicidek nem mutatnak a gyapotnövényekkel szemben sze- 10 lektivitást. A jelen találmány célja egy olyan gyomirtószer előállítása, amely különösen a gyapotültetvényeken kerülhet alkalmazásra. 15 Ezt a feladatot a találmány szerint egy olyan szerrel oldottuk meg, amely legalább egy (I) álta­lános képletű diuretán-származékot tartalmaz - mely képletben 20 Rí jelentése propil-, butil-, izobutil- vagy benzil­csoport, R2 jelentése fenilcsoport vagy metilcsoporttal és/vagy etilcsoporttal és/vagy klóratommal 25 és/vagy metoxicsoporttal és/vagy metilmerkapto­csoporttal egyszeresen vagy többszörösen he­lyettesített fenilcsoport, R3 jelentése metil- vagy etilcsoport és X jelentése oxigén- vagy kénatom. 30 A találmány szerinti szer meglepően nagy össze­férhetőséget mutat a gyapottal szemben, mimellett a növényültetvény még a csíraállapotban sem káro­sodik a találmány szerinti szer alkalmazása esetén. Ez rendkívüli technikai előnyt jelent, mivel ezáltal az ilyen ültetvényen történő gyomirtás a növény fejlődési szakaszaitól függetlenül bármely kívánt időpontban elvégezhető, amely a jelenlevő gyom optimális irtását teszi lehetővé. Ilyen lehetőség a gyapot gyomirtásánál alkalmazott fenilkarbamid­-alapú herbicidek esetén eddig nem kínálkozott, mivel eddig ezeket a gyapot növekedési szakaszá­ban alkalmazták, amikor is a gyom már szintén erős fejlődésben volt és ily módon azt már nehezen lehetett irtani. A találmány szerinti szer a legkedvezőbb hatást akkor fejti ki, ha azt az utólagos növekedési (post-emergens) szakaszban alkalmazzuk. Ily módon a szer nemcsak a már kinőtt gyomra, hanem a talajon bekövetkezett maradék-hatás következtében a csírázó gyomra is hat, ily módon hosszantartó irtást eredményez. A találmány szerinti szert a gyapotültetvényen kívül a földimogyoró-, rizs- és sárgarépaültetvé­nyeken is alkalmazhatjuk gyomirtásra, mivel ezeken szintén rendkívüli módon és szelektíven hatásos. A találmány szerinti szer herbicid hatása sok gyommal szemben megnyilvánul, melyek közül pél­dául az alábbiakat nevezhetjük meg: Setaria verti­cillata, Amarantus spinosus, Datura stramonium, 168999

Next

/
Thumbnails
Contents