168895. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hidraulikus kötésű heterogén testek belső szerkezeti hibáinak megszüntetésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. XI. 20. (BA-2999) Közzététel napja: 1976. III. 27. Megjelent: 1977. IV. 30. 168895 Nemzetközi osztályozás: B 28 B 11/00, 19/00, C 04 B 25/00, 41/20, 41/32 Feltalálók: Bálint István oki. építészmérnök 30%, dr. Kollár György oki. vegyészmérnök kandidátus 30%, Lippay István üzemmérnök 30%, Havass Imre oki. betontechn. mérnök 10%, Budapest Tulajdonos: Beton és Vasbetonipari Művek, Budapest Eljárás hidraulikus kötésű heterogén testek belső szerkezeti hibáinak megszüntetésére 1 A találmány folyékony közeg, elsősorban víz szállítására, vagy tárolására szolgáló hidraulikus kö­tésű heterogén testek, mint amilyen a beton vagy vasbeton, különösen előfeszített vasbeton létesít­mények, vagy előregyártott elemek, szivárgást 5 okozó belső szerkezeti hibáinak, valamint belső üregesedéseinek — táskásodásainak — megszünteté­sére vonatkozó eljárás. Hidraulikus kötésű, heterogén testeken, tág ér­telemben minden hidraulikus anyaggal, például 10 cementtel, trasszal, puzolánnal, kötött tetszőleges adalékanyagú testet, létesítményt, például tárolót, vagy elemet, például nyomócsöveket értünk, így eternit csöveket és hasonló elemeket is. A továb­biakban azonban csak betont említünk. 15 Ismeretes, hogy folyékony közegek tárolására, vagy szállítására szolgáló betontesteket, tároló­medencéket, csatornacsöveket, a tárolt vagy szállí­tott közeg, például víz, átszivárgásának megakadá­lyozására, igyekeznek minél tömörebb betonból ké- 20 szíteni. E célból, biztonság kedvéért, gyakran még külső vagy belső szigetelő réteggel vagy egyéb, például habarcs, műanyag vagy kerámia bevonattal vagy burkolattal is ellátják. A beton tömörségének fokozására és egyéb tu- 25 lajdonságainak, például kötési idejének, szilárdsá­gának befolyásolására, vagy kedvezőbbé tételére számos javaslat ismert. A nyersanyag arányt írja elő a 146 704 lajstrom­számú magyar szabadalom leírása. 30 Adalékanyagokra vonatkozóan szulfitszennylúg'ot javasol a 130 345 és a 149 913 lajstromszámú ma­gyar szabadalmi leírás, bitument, illetőleg bitumen emulziót javasolnak a 110 237, 155 027 lajstrom­számú magyar, a 31 966 lajstromszámú NDK és az 1 152 965 lajstromszámú angol szabadalmi leírások, a vízáteresztőképességet latex oldattal csökkentik az 1 198 267 lajstromszámú nyugat-német szabadal­mi leírás szerint. Műanyag adalékokkal rugalmas, ellenálló, ún. plasztbetonokat állítanak elő. Ilyen eljárásokat is­mertetnek a 149 913 és a 153 434 lajstromszámú magyar, az 1185 971, 1189 435, 1198 267, 1 226 475, 1 671 017, 2 048 127 lajstromszámú nyugat-német, a 406024, 428 539, 450 990, 478 069, 485 012, . 493 438, 493 439 és 497 531 lajstromszámú svájci, továbbá az 1 150 376, 1 152 965, 1 158 592, 1 192 864 lajst­romszámú angol, valamint a 29 589 és 37 595 lajst­romszámú NDK szabadalmi leírások. A különböző, hőre lágyuló műanyag adalék mennyisége nagyon változó, néhány %-tól egészen a beton mennyiségének 50%-áig is terjed. Ez azt jelenti, hogy ezek az eljárások már nem azonosak a hagyományos betongyártással, és többnyire rend­kívül költségesek. A külső felületi hibákat kívülről felvitt kittek­kel, vagy habarccsal javítják, ill. a felületet neme­sítik. A kittek vagy habarcsok azonban valóban csak felületi hatásúak, a beton belső repedéseibe 168895

Next

/
Thumbnails
Contents