168838. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új prosztaglandinF2-származékok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 168838 Bejelentés napja: 1972. IV. 29. (OO-180) Japáni elsőbbségei: 1971. IV. 30. (29096/71), 1971. XI. 17.(92113/71), 1971. XII. 10.(99936/71) Közzététel napja: 1976. II. 28. Megjelent: 1977. III. 31. Nemzetközi osztályozás: C 07 C 177/00, Bejelentés napja: 1972. IV. 29. (OO-180) Japáni elsőbbségei: 1971. IV. 30. (29096/71), 1971. XI. 17.(92113/71), 1971. XII. 10.(99936/71) Közzététel napja: 1976. II. 28. Megjelent: 1977. III. 31. C 07 D 309/12 1 ORSZÁGOS ALÄLMÄNY HIVATAL I Bejelentés napja: 1972. IV. 29. (OO-180) Japáni elsőbbségei: 1971. IV. 30. (29096/71), 1971. XI. 17.(92113/71), 1971. XII. 10.(99936/71) Közzététel napja: 1976. II. 28. Megjelent: 1977. III. 31. -Feltalálók: Hayashi Masaki vegyész, Tanouchi Fusako vegyész, Takatsuki, Miyake Hajimu vegyész, Suita, Tanouchi Tadao vegyész, Takatsuki, Iguchi Sadahiko vegyész, Hyogo-ku, Kobe, Iguchi Yoichi vegyész, Amagasaki, Kori Seiji vegyész, Takatsuki, Nagahama Yukio vegyész, Mimatsu Keiko vegyész, Ibaraki, Chiba Takeshi vegyész, Takatsuki, Kurono Masayasu vegyész, Osaka-fu, Japán Tulajdonos: Ono Pharmaceutical Co. LTD., Osaka, Japán Eljárás új prosztaglandin-F2 -származékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új prosztaglandin-F2 --származékok előállítására. Részletesebben, a találmány tárgya eljárás I álta­lános képletű új prosztaglandin-származékok elő­állítására, mely képletben R2 jelentése az a—i 5 képletű csoportok egyike és THP tetrahidropiranil­-csoportot jelent. E prosztaglandin-származékokat úgy állítjuk elő, hogy egy II általános képletű vegyületet 4-karboxi­-n-butilidén-trifenil-foszforánnal reagáltatunk, ahol 10 THP és R2 jelentése a fenti. A találmány szerinti vegyületek értékes köz­benső termékek más, gyógyászatilag értékes prosz­taglandin-származékok előállítása során. így ezek 15 PGF2a , PGE2 , PGA 2 , PGF ia , PGEj és PGA t -tí­pusú vegyületekké alakíthatók át. Az I általános képletű prosztaglandin-származé­koknak a találmány szerinti eljárással történő elő- 20 állítását a következőkben részletesen tárgyaljuk. A találmány szerinti eljárás kiindulási anyagait, a II általános képletű vegyületeket a következő módon állíthatjuk elő: 25 Az első kiindulási vegyület, a 2-oxa-3-oxo-6-szin­-formil-7-anti-acetoxi-cisz-biciklo[3,3,0]oktán ismert vegyület (Journal of the American Chemical Society, 92, 397. /1970/). Ha ezt a vegyületet tetrahidrofuránban, Wittig-reakcióval dietil-2-oxo-l -30 -metil-heptilfoszfát nátrium-származékával reagáltat­juk, sztereospecifikusan a Illa képletű vegyület keletkezik. A dietil-2-oxo-l-metil-heptilfoszfátot úgy állítjuk elő, hogy dietil-etil-foszfonátot butillítiummal rea­gáltatunk, amikor dietil-a-litio-etilfoszfonát kelet­kezik, ezt azután etilhexanoáttal reagáltatjuk. Ha dimetil-2-oxo-3(R)-metil-heptilfoszfonátot vagy dimetil-2-oxo-3(S)-rnetil-heptilfoszfonátot haszná­lunk, a Illb, illetve IIIc képletű vegyület kelet­kezik. Továbbá, ha dimetil-2-oxo-4-metil-heptilfosz­fonátot és dimetil-2-oxo-3,6-etano-heptilfoszfonátot használunk, sorrend szerint a Ilid, és a Ulf képletű vegyületek keletkeznek. A dimetil-2-oxo-3(R)-metil-heptilfoszfonátot a dimetil-metil-foszfonátból származó dimetil-a-litio­-metilfoszfonát és az ismert (Beilstein, 2. kötet, 3. számú melléklét, 774. oldal) etil-2-metil-hexanoát reagáltatásával állítjuk elő. Ha a dimetil-a-litio-me­tilfoszfonátot az ismert (Beilstein, 2. kötet, 2. számú melléklet, 297. oldal) etil-2(R)-metil-hexa­noáttal reagáltatjuk, a dimetil-2-oxo-3(R)-metil-hep­tilfoszfonát keletkezik, illetve ha ugyanazt az a-li­tio-metilvegyületet etil-2(S)-metil-hexanoáttal (Beilstein, 2. kötet, 2. számú melléklet, 296. oldal) reagáltatjuk, dimetil-2-oxo-(3S)-metil-heptilfoszfo­nátot kapunk. Ha az ismert (Beilstein, 2. kötet, 3. számú kiegészítés, 776. oldal) 3-metil-hexánsav is­mert módon történő észterezésével kapott etil-3--metil-hexanoátot, etil-2,2-dimetil-hexanoátot (Beil-168838

Next

/
Thumbnails
Contents