168804. lajstromszámú szabadalom • Víztelenítő berendezés gépjárművek sűrített levegős készülékeihez

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. XII. 08. (KO-2381) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. XII. ll.(P 19 62 101.3) Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1977. II. 28. 168804 Nemzetközi osztályozás: F 16 T 1/10 I:'. \: i! '<! <# Feltaláló: Honig Hans mérnök, München, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Knorr-Bremse GmbH., München, Német Szövetségi Köztársaság Víztelenítő berendezés gépjárművek sűrített levegős készülékeihez 1 A találmány víztelenítő berendezés gépjárművek sűrített levegős készülékeihez egy a kompresszor által szállított sűrített levegőt hűtő hőcserélővel és egy kondenz leválasztóval és kondenzgyűjtőtérrel. Mint ismeretes, a fenti típusú víztelenítő béren- 5 dezéseknél a kompresszor által szállított és föl­melegített sűrített levegőt hőcserélőben hűtik le és így a bennük levő nedvesség kicsapódik. A kicsa­pódott nedvességet a hőcserélő után kapcsolt kon­denz leválasztó kondenzgyűjtoterében összegyűjtik 10 és bizonyos üzemi körülmények között a szabadba engedik. Téli időben azonban fennáll annak a veszélye, hogy a kondenzgyűjtőtérbe összegyűlő nedvesség megfagy és a víztelenítő berendezés üzemképtelenné válik, aminek következtében a 15 nedvesség a gépjármű sűrített levegős készülékébe kerülhet és ott jégképződést és korróziót okoz. Ez pedig a sűrített levegős készüléknél eredményez üzemzavart. Azonkívül fennáll annak a veszélye, hogy a kondenzgyűjtőtérben bekövetkező jégkép- 20 ződés következtében a víztelenítő berendezés sze­lepei tömítetlenné válnak és így a gépjármű sűrített levegős készüléke teljes egészében kiesik az üzem­ből. Eddig ezen úgy igyekeztek segíteni, hogy a víztelenítő berendezést a gépjármű egy védett me- 25 leg helyén helyezték el, amiazonban nehézségeket okoz a szerelésnél és a vezetékek csatlakoztatásánál. A találmány feladata a fenti hiányosságok ki­küszöbölése és olyan víztelenítő berendezés léte­sítése, amely egyszerűen és kis ráfordítással szerel- 30 hető és amely hideg időben is üzembiztosan mű­ködik. A találmány a feladatot azáltal oldja meg, hogy a kondenzgyűjtőtér legalább alsó tartománya egy fűtőcsővel van ellátva, amely egyrészről a komp­resszorhoz csatlakoztatható, másrészről a hőcserélő bemenetével van összekötve. Ezen intézkedés révén a kondenzgyűjtőtérben a fagyás veszélye ki van küszöbölve, mivel a kondenzgyűjtőteret a komp­resszor által szállított forró sűrített levegő felme­legíti. A találmány szerint előnyös kialakítás érhető el, ha a fűtőcső fűtőkigyóként a kondenzgyűjtőtér falában van kialakítva. A találmány szerint előnyös továbbá, ha a kompresszorral állandóan összekötött bemeneti csatlakozó után a bemeneti csatlakozót vagy a fűtőcső bemenetével, vagy a hőcserélő bemenetével összekötő kétjáratú csap van kapcsolva. Ily módon biztosítva van, hogy a kondenzgyűjtőteret csak szükséges esetben melegítjük, míg nyári időben ki van küszöbölve a hőcserélő által már lehűtött sűrített levegőnek a kondenz leválasztóban történő nemkívánatos újra felmelegítése. A találmányt részletesen kiviteli példa kapcsán, a rajz alapján ismertetjük, amelyen a találmány szerinti víztelenítő berendezés sematikus ábrázo­lásban látható. Egy nem ábrázolt kompresszortól, amely ugyan­csak nem ábrázolt és a jármű hajtására szolgáló 1:68804

Next

/
Thumbnails
Contents