168796. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés előhívó folyadékból, különösen ammoniumhidroxid oldatból, kiválasztott előhívó gázban, különösen vízgőz és ammónia elegyében előhívódó másolóanyagok előhívására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG <#r^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. IV. 25. Közzététel napja: 1976. II. 28. Megjelent: 1977. II. 28. (10-195) 168796 Nemzetközi osztályozás: G 03 D 7/00 fii." ^> 6' Feltalálók: Keresztes István gépészmérnök 45%, Csősz László elektrotechnikus 25%, Fodor András gépészmérnök 7,5%, Ladies Lászlóné vegyészmérnök 7,5%, Ruszkai János üzemmérnök 7,5%, Mészáros István gépésztechnikus 7,5%, Kecskemét Tulajdonos: Irodagépipari és Finommechanikai Vállalat, Budapest Eljárás és berendezés előhívó folyadékból, különösen vizes ammóniumhidroxid oldatból, kiválasztott előhívó gázban, különösen vízgőz és ammónia elegyében előhívódó másolóanyagok előhívására 1 A találmány tárgya eljárás és berendezés előhívó folyadékból, különösen vizes ammóniumhidroxid oldatból, kiválasztott előhívó gázban, különösen vízgőz és ammónia elegyében előhívódó másoló­anyagok előhívására. Előhívó gázban előhívódó másolóanyagok elő­hívásánál ismert módon. Ugy járnak el, hogy az előhívó folyadékot, főképpen 25%-os ammónia-víz oldatot az elpáro­logtató térbe (tankba) csepegtetik és ott elektro­mos fűtőtestekkel teljesen elpárologtatják, ami gőz az elpárologtató teret kitölti. A másolóanyagot heveder (manson) vagy hengerpárok segítségével az elpárologtató tér perforált fedőlemeze fölött, fény­érzékeny oldalával a perforáció felé fordítva el­mozgatják, miközben az a gőzzel érintkezve elő­hívódik. Az ismert eljárásoknak és a megvalósításukhoz alkalmazott ismert berendezéseknek több hiányos­sága van. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a 25% ammóniakoncentrációjú víz-ammónia oldat teljes mennyiségének intenzív elpárologtatásával a szükséges hőmennyiség a gázt, — a kevésbé illékony alkotó, a víz forráspontja fölé —, 100 C° feletti hőmérsékletre hevíti. Az így kapott gőz összetéte­lében és hőmérsékletében nagymértékben eltér az előhíváshoz szükséges optimális gáz összetételétől, rontja az előhívás minőségét, károsodást okoz a másolóanyagban, és előállítása nagy energia veszte­séggel jár. A másolóanyagot az által rongálja, hogy az előhívórendszerben, a gőznél alacsonyabb hőmér­sékletű másolóanyagon, valamint az előhívó kamra perforált lemezén -a gőz kevésbé illékony al-5 kotója - a vízgőz kondenzálódik, ez feloldja a másolóanyag színezékvegyület rétegének, ragasztó­anyagát, ami a másolat foltosságát, rosszabb eset­ben a másolatnak az előhívó rendszer elemeire történő felragadását eredményezi. A másolat fel-10 tapadása esetén a másológépet le kell állítani, és a gép szétszerelése után lehet eltávolítani az össze­roncsolódott másolóanyagot. Ez a hiányosság az újabban használatos, nem nedvszívó, műanyaggal impregnált fénymásolópapíroknál, vásznaknál, és 15 műanyagfilmeknél fokozottabb mértékben jelent­kezik. További hiányossága az ismert berendezéseknek, hogy a nagymennyiségű vízgőznek a másolóanya-20 gon történő icondenzációja révén sok ammónia kerül ki a gépből, ami növeli a másoló terem szennyezettségét, és kellemetlen szagot eredményez. Hiányossága az ismert megoldásoknak, hogy az 25 előhívó-gáz kedvezőtlen és változó koncentrációja hőmérséklete miatt, a másolat minősége nem ál­landó, és a másolási teljesítmény alacsony, továbbá nagy szerkezeti méretű előhívó íendszert igényel. A találmány célja a fenti hiányosságok meg-30 szüntetése. 168796

Next

/
Thumbnails
Contents