168673. lajstromszámú szabadalom • Eljárás réz-hiányállapot megszüntetésére alkalmas, parenterálisan adagolható rézlicinát-oldat előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1974. VII. 21. (Pl—427) Közzététel napja: 1976.1. 28. Megjelent: 1977. VIII. 31. 168673 Nemzetközi osztályozás: A 61 K 31/30 Feltalálók: dr. PETHES György állatorvos, 30%, dr. SAS Barnabás állatorvos, 30%, dr. BARÓCSAI György állatorvos, 20%, dr. TEGZES Lászlóné oki. vegyész, 30%, Budapest Phylaxia Oltóanyag- és Tápszertermelő Vállalat, Budapest Eljárás réz-hiányállapot megszüntetésére alkalmas, parenterálisan adagolható rézglicinát-oldat előállítására A találmány tárgya eljárás réz-hiányállapot meg­szüntetésére alkalmas, parenterálisan adagolható va­lódi-oldatot képező rézglicinát-oldat előállítására. Ismert, hogy a háziállatokban igen gyakori a réz nyomelem hiánya (hypocuprosis). Ennek súlyossága a látszólagos tünetmentességtől a legsúlyosabb és el­hullásra vezető megnyilvánulási formákig terjed. A réz-hiányállapot jellemzője az, hogy számottevően befolyásolja az állatok növekedését, továbbá hús, tej, gyapjú, tojás termelését, vérképzését, csontképzését, középponti idegrendszer fejlődését, szaporodási fo­lyamatait, a szív- és érrendszer molekuláris kapcso­latainak felépítését, az oxido-redukciós folyamato­kat, valamint nagyobbmértékű hiánya pedig csök­kenti a kórokozókkal szembeni általános és specifi­kus ellenállóképességet. A réz-ionok a bélfalon át szívódnak fel a szerve­zetbe. A felszívott mennyiség a szájon át felvett réz kis (5-8) százalékát teszi ki. Ha a takarmányban vagy a táplálékban abszolút értelemben kevés a réz, akkor elsődleges vagy primer rézhiány jön létre. Ez az állapot a táplálék réztartalmának kellő mértékű növelésével gyógyítható. Vannak azonban olyan elemek (Mo, S stb.) és komplexképző-vegyületek, illetve anyagok, amelyek gátolják a réznek a bélfalon át történő felszívódá­sát annak ellenére, hogy a rezet kielégítő mennyi­ségben tartalmazza a táplálék. Ebben az esetben fej­lődik ki a kondicionált vagy szekunder rézhiány. Ez az állapot a szájon át történő rézbevitel fokozásával számottevően nem orvosolható. A kiegészítés egyet­len módja ilyen esetekben csak az injekciós, paren­terális bevitel lehet. A szervezetbe felszívódott réz szérumalbumin-5 komplex formában transzportálódik a szervezetben. A réz fő raktára a máj. Ennek parenchima sejtjei a rezet a mitochondriumok hepatocuprein nevű, nagy rézfelvevő képességű fehérjéhez kötve raktározzák. Ez biztosítja a rezet a különböző élettani funkciók-10 hoz, részben helyben a májban a cerulaplazmin szin­téziséhez, részben pedig az előbb megnevezett transzportfehérje közvetítésével egyéb szövetekben ható enzim szintéziséhez (mint például cytochrom­oxidáz, aszkorbátoxidáz, tirozináz, laccaz, galaktóz-15 oxidáz, urikáz, dopamin-ß-hidroxilaz, diamin-oxidáz, amino-oxidáz stb.). Ezek az enzimek az intermedier anyagforgalom szabályozásának számos lépésében vesznek részt. Ezzel magyarázható a hiányállapot igen szerteágazó megjelenési formája és változó tü-20 nettana. A súlyos hiányállapot már a klinikai tüne­tek alapján valószínűsíthető, de csak a plazma, il­letve egyéb szövetek kémiai vizsgálata alapján diag­nosztizálható. Fokozottabban vonatkozik ez a tünet­szegény vagy klinikai tünetek nélküli hiányállapot-25 ra. Az egyes fajok hepatocupreinjének kötési kapa­citása és sebessége között számottevő különbség mutatható ki. Amíg az ember, a laboratóriumi rág­csálók, sertés, baromfi májának rézkötési sebessége 30 alacsony, ezért a bevitel eredményeként a szérum 168673 1

Next

/
Thumbnails
Contents