168592. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hidrofil hordozóanyagok előállítására műbőrökhöz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1974. XI. 6. A bejelentés elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság 1973. XI. 7. (P 23 55 537.5) A közzététel napja: 1975. XII. 29. Megjelent 1977. VI. 30. (BA—3166) 168592 Nemzetközi osztályozás; D 06 N 3/04 /' "> Feltalálók: Dr. Bonin Wulf von, vegyész, dr. STRIEGLER Hellmut vegyész, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Bayer AG., Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás hidrofil hordozóanyagok előállítására műbőrökhöz A cipő- és csizmagyártásban bőr helyett növekvő mértékben szintetikus anyagokat alkalmaznak. Nem­csak a bélés, hanem egyre inkább a felsőbőr is szin­tetikus anyagokból készül. Fenti célra a cipőgyártásban főleg vlies-anyago- 5 kat alkalmaznak; a vlies-anyagokat valamilyen mű­anyagból, például polivinilkloridból vagy poliure­tánból álló bevonattal látják el. Az ilyen ún. szin­tetikus bőrből készült cipőknek, csizmáknak lénye­ges hátránya van: viselésük nem túl kellemes, mert 10 a szintetikus bőr vízgőzfelvevő képessége nem ele­gendő ahhoz, hogy a láb transzpirációjából szárma­zó vizet tárolhassa. Ezért a bőrpiacon igény alakult ki olyan bőrpótló anyagok iránt, amelyek nemcsak műszaki paraméte- 15 rekben, például szilárdságban, továbbá kopás, el­görbítés, hajlítás elleni állóságban érik el a bőr tu­lajdonságait, hanem a valódi bőr víztároló képessé­gével is rendelkeznek. Számos kísérlet folyt abból a célból, hogy termé- 20 szetes vagy szintetikus hidrofil anyagok bedolgozá­sa útján a szintetikus bőr víztároló képességét fo­kozzák. Hidrofil anyagként például polivinilalko­holt, adott esetben .védett hidrofil csoportokat, így szulfonsav- vagy karboxilcsoportokat tartalmazó 25 polimerizátumokat, továbbá cellulózt, annak szár­mazékait, polipeptideket, így zselatint alkalmaztak. Ezek az eljárások (lásd: 1951977, 1811593, 1 565 087, 2 043 452 és 1 904 348 sz. NSZK-beli nyil­vánosságrahozatali irat; 3 482 283 és 3 575 753 sz. 30 amerikai egyesült államokbeli szabadalmi leírás) a gyakorlatban azonban nem terjedtek el, mert szá­mos hátránnyal járnak, melyek közül a legsúlyo­sabb az így előállított szintetikus bőr kemény fogá­sa. Ezenkívül sok hidrofilező anyag, így zselatin és cellulóz-származékok esetén 5%-nál magasabb szá­razanyagtartalmú és egyben alacsony viszkozitású oldatok előállítása nem lehetséges. Ezért több lé­pésben kell elvégezni az impregnálást, hogy megfe­lelő mennyiségű hidrofilező anyag épüljön be a mű­bőrbe. Azt találtuk, hogy a valódi bőrhöz hasonló víztá­roló képességű, hasonló fogású és hasonló szilárd­sággal, hajlítás elleni állósággal rendelkező szinte­tikus bőrvlieset egyszerű módon úgy állíthatunk elő, hogy szintetikus kaucsukkal vagy egyéb ismert kö­tőanyaggal előkezelt vliesekbe olyan polimerizátu­mot építünk be, amely (met)akrilsav és adott eset­ben további vinilmonomerek polietiléoxid jelenlété­ben végzett polimerizálása útján készült. Fentiek alapján a találmány tárgya eljárás hidro­fil műbőr-alapvliesek előállítására, amely eljárás az­zal jellemezhető, hogy önmagában ismert kötőanya­gokkal előkezelt vlieseket valamilyen, akrilsav és adott esetben további vinilmonomerek polietilén­oxid jelenlétében végzett polimerizálása útján ké­szült polimerizátumot és adott esetben járulékos tér­hálósító anyagot tartalmazó oldattal impregnálunk, a vlieseket ezután szárítjuk, majd hőkezeléssel tér­hálósítjuk. 168592 1

Next

/
Thumbnails
Contents