168565. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált 5-benzoil-4-amino-1H-pirazolo- [3,4-b]piridinek előállítására

MAGTAB NEPKOZTARSAÍ SZABADALMI LEÍRÁS 168565 jf Bejelentés napja: 1974. V. 16. (SÜ-862) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1973. V. 17.(361.120) Közzététel napja: 1975. XII. 28. 1 Megjelent: 1977. Hl. 31. jf Bejelentés napja: 1974. V. 16. (SÜ-862) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1973. V. 17.(361.120) Közzététel napja: 1975. XII. 28. 1 Megjelent: 1977. Hl. 31. Nemzetközi osztályozás: jf Bejelentés napja: 1974. V. 16. (SÜ-862) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1973. V. 17.(361.120) Közzététel napja: 1975. XII. 28. 1 Megjelent: 1977. Hl. 31. C 07 D 471/04 -Jé V jf Bejelentés napja: 1974. V. 16. (SÜ-862) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1973. V. 17.(361.120) Közzététel napja: 1975. XII. 28. 1 Megjelent: 1977. Hl. 31. 1 ORSZÁGOS ALALMANY HIVATAL jf Bejelentés napja: 1974. V. 16. (SÜ-862) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1973. V. 17.(361.120) Közzététel napja: 1975. XII. 28. 1 Megjelent: 1977. Hl. 31. ^••'­­: ' Feltalálók: Denzel Theodoi vegyész, Regensbuig, Hoehn Hans vegyész, Tegemheim, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: E. R. Squibb and Sons, Inc. cég, Princeton, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás szubsztituált 5-benzoil-4-amino-lH-pirazolo-[3,4-b]piridinek előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új szubsztituált 5-benzoil-4-amino-lH-pirazolo[3,4-b]piridinek és sav­addíciós sóik előállítására. A 2 225 433 számú német szövetségi köztár­sasági nyilvánosságrahozatali irat 5-acil-pirazolo­[3,4-b]piridin aminoszármazékait és azok sóit is­merteti, amelyek értékes gyulladáscsökkentő szerek, és az IA általános képletnek felelnek meg, ahol 10 R. R 15 hidrogénatomot, kevés szén|tomos alkil­csoportot, fenil- vagy fenil^kevés szén­atomos)-alkilcsoportot jelent^ hidrogénatomot vagy kevés szénatomos alkilcsoportot képvisel, R3 és R4 egymástól függetlenül hidrogénatomot, kevés szénatomos alkil-, kevés szén­atomos alkanoil-, halogén-(kevés szén­atomos)-alkanoil-, R7 -, R 8 -fenil-, fenil­-(kevés szénatomos)-alkil-, di-[(kevés 20 szénatomos)-alkilamino]-(kevés szénato­mos)-alkilcsoportot jelentenek vagy R3 és R 4 a köztük levő nitrogénatommal együtt egy R9 -, Rio-aziridinil-, R 9 -, R 1(r pirro­lidino-, R9 -, R 10 -piperidino-, R 9 -, Rio-pirazolil-, R9 -, R, 0 -pirimidinil-, R 9 -, R10 -piridazinil- vagy R 9 -, R, 0 -piperazi­nilcsoportot jelentenek, kevés szénatomos alkil-, cikloalkil-, fenil­vagy R7 -, R 8 -fenilcsoportot képvisel, R 25 30 RÖ jelentése hidrogénatom, kevés szén­atomos alkilcsoport vagy fenilcsoport, R7 és R 8 egymástól függetlenül hidrogénatomot, halogénatomot vagy trifluormetilcsopor­tot jelent és R9 és R t 0 egymástól függetlenül hidrogénatomot, kevés szénatomos alkil- vagy hidroxi­-(kevés szénatomos)-alkilcsoportot kép­visel. Ezek a vegyületek a leírás szerint gyulladás­csökkentő hatásúak és gyulladáscsökkentő szerek­ként használhatók például helyi gyulladásos álla­potok, így az ödémás jellegű vagy kötőszövet bur­jánzás által okozott gyulladásos állapotok csökken­tésére különféle emlősökben, így patkányokban, kutyákban és hasonlókban, amint ezt a karrage­ninnel kiváltott ödéma próba mutatta patkányokon [Proc. Soc. Exp. Biol. Med. Ill, 544 (1962)]. Az IA általános képletű vegyületeket úgy állít­ják elő, hogy egy megfelelő HNR3 R 4 általános képletű amint az I általános képletnek megfelelő pirazolo[3,4-b]piridin-5-ketonnal reagáltatják, amely a 4-helyzetben klóratomot tartalmaz. A 2 225 433 számú német szövetségi köztár­sasági nyilvánosságrahozatali irat példáiban ismer­tetett vegyületek karrageninnel kiváltott ödéma próbán alapuló gyulladáscsökkentő hatását az alábbi I. táblázatban szereplő adatok mutatják. 168565

Next

/
Thumbnails
Contents