168480. lajstromszámú szabadalom • Eljárás acilamino-fenil-acetamidin-származékok, valamint e vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. IX.16. (BA-3140) Elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság: 1973. IX.18. (P 23 46 939.8) Közzététel napja: 1975. XII.29. Megjelent: 1979. IV.30. 168480 Nemzetközi osztályozás: C 07 C 123/00 Feltalálói k): Dr. Wollweber Hartmund, vegyész, dr. Niemers Ekkehatd, vegyész, Schulz Hans Peter, állatorvos, Thomas Herbert, biológus, Andrews Peter, zooló­gus, Wuppertal, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás acilamino-fenil-acetamidin-származékok, valamint e vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új acilamino-fenil-aceta­midin-származékok, azok szervetlen savakkal alkotott savaddiciós sói, valamint az e vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények előállítására. Ismert, hogy az N',-fenil-N,N-dimetil-acetamidin- 5 -származékok parazita férgekkel szemben hatékonyak (lásd: 2 029 289 és 2 029 299 sz. német szövetségi köztársaságbeli nyilvánosságrahozatali irat). Az emlí­tett vegyületek a gyakorlatban ugyan alkalmazhatók, terápiás indexük azonban viszonylag alacsony. Ezt a 10 hátrányt a terápiás index javításával lehetne kiküszö­bölni. Azt találtuk, hogy az új (I) általános képletű acilamino-fenil-acetamidin-származékok - ahol R 15 egyenes vagy elágazó szénláncú, adott esetben 1—4 szénatomos alkoxicsoporttal vagy fenilcsoporttal helyettesített, 3—8 szénatomos alkoxialkil- vagy alkeniloxi-alkilcsoportot jelent— és azok szervetlen savakkal képezett sói bélparaziták- 20 kai szemben erős hatással rendelkeznek, és amellett terápiás indexük is kiváló. Azt találtuk továbbá, hogy az új (I) általános képletű acüamino-fenil-acetamidin-származékokat 05 úgy állíthatjuk elő, hogy a) a (II) képletű aminofenil-acetamidint valamely (III) áltáános képletű acüező vegyülettel - ahol R jelentése a fenti és Z jelentése halogénatom vagy R-COO- általános képletű csoport, amelyben R 30 jelentése a fenti - adott esetben valamilyen oldószer jelenlétében és adott esetben valamilyen savmegkötő­szer és/vagy kondenzálószer jelenlétében reagáltatjuk, vagy b) valamely (IV) általános képletű acilaminoani­lint - ahol R jelentése a fenti - N,N-dimetil-acetamiddal, annak tioanalógjával vagy rövidszérjláncú acetáljával rea­gáltatunk adott esetben kondenzálószer jelenlété­ben, és a fenti a) vagy b) eljárás szerint kapott amidint elkülönítjük és adott esetben szervetlen sav hozzáadá­sával gyógyászatilag elfogadható sóvá alakítjuk. Meglepő módon a találmány szerinti acilamino-fe­nil-acetamidin-származékok terápiás indexe jobb, mint a fent említett német szövetségi köztársaságbeli nyüvánosságrahozatali iratokból ismert N'-fenil-NJí­-dimetil-acetamidin-származékoké. Parazitás fertőzé­sek kezelésére a találmány szerinti vegyületekből kisebb mennyiség is elegendő, egyben a toxikus túladagolás veszélye lényegesen csökken. A találmány szerinti anyagok tehát gazdagítják a farmakológiát. Ha az a) eljárásváltozat szerint dolgozva kiindulási anyagként etoxiacetil-kloridot és N'-(4-aminofenil) -N,N-dimetü-acetamidint alkalmazunk, a reakciót az A) reakcióvázlattal szemléltethetjük. Ha a b) eljárás­változat foganatosításakor kiindulási anyagként 4--etoxi-acetilamino-anilint és N,N-dimetil-acetamidot alkalmazunk, a reakció a B) reakcióvázlat szerint zajlik le. A (III) általános képletben R-CO- jelentése előnyösen az alábbi csoportok valamelyike: etoxia­cetil-, propoxiacetil-, butoxiacetil-, izobutoxiacetil-, 168480

Next

/
Thumbnails
Contents