168413. lajstromszámú szabadalom • Berendezés diesel-villamos mozdonyok vontatómotorjait tápláló generátorok automatikus áram-, feszültség és teljesítményszabályozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. II. 21. (LI-250) Közzététel napja: 1975. XI. 28. Megjelent: 1977. III. 31. 168413 Nemzetközi osztályozás: H 02 P 9/02 G 05 F 1/00 ' ÍSt LIPOVKA Vilen Ivanovich mérnök, Kharkov, Szovjetunió Berendezés Diesel-villamos mozdonyok vontatómotorjait tápláló generátorok automatikus áram-, feszültség- és teljesítményszabályozására 1 A találmány villamos gépek automatikus szabályo­zására és különösen Diesel-villamos mozdonyok vontatómotorjait tápláló generátorok automatikus áram-, feszültség- és teljesítményszabályozó beren­dezéseire vonatkozik. Ismeretes egy berendezés Diesel-villamos moz­donyok említett generátorainak automatikus áram-, feszültség- és teljesítményszabályozására, amelynél a szabályozási folyamat a generátor áramával, fe­szültségével és teljesítményével arányos visszacsatoló jelek segítségével történik és ezen jelek a generátor gerjesztő áramát befolyásolják. Ennél az ismert berendezésnél, amely Diesel­villamos mozdonyok generátorainak automatikus áram-, feszültség- és teljesítményszabályozására szol­gál, a generátor gerjesztőtekercselésének áramával arányos áramot szolgáltató áramérzékelő kimenetei és a generátorfeszültséggel arányos áramot szolgáltató feszültségérzékelő kimenetei egy potenciométer bemenetére vannak kötve; a potenciométer hurkolt áramkörbe kötött három ellenállásból áll; az első és második ellenállás kivezető kapcsainak összekötő pontja az áramérzékelő és a feszültségérzékelő negatív kimenetére van kötve, továbbá az első ellenállás és a harmadik, középleágazással ellátott ellenállás szélső kapcsainak összekötő pontja az áramérzékelő pozitív kimenetére van kötve, a második és a harmadik ellenállás szélső kapcsainak összekötő pontja pedig a feszültségérzékelő pozitív kimenetére van kapcsolva; a generátor áram-, ill. feszültség-, ill. teljesítmény­alapjeleit szolgáltató egysége diódákon keresztül az első és harmadik ellenállás összekötő pontjára, il­letve a második és harmadik ellenállás összekötő pont­jára, illetve a harmadik ellenállás középelágazásá-5 ra van kötve, míg a generátor gerjesztőtekercsére egy erősítő kimenete csatlakozik, amelyet a potencio­méter kimenetén levő jel és az alapjel közötti jel­különbség vezérel, oly módon, hogy a jelkülönbség növelésével a generátor gerjesztőárama csökken, és a 10 generátor áramának, feszültségének és teljesítményé­nek állandó értékét biztosítják. A Diesel-villamos mozdonyok generátorai áram-, feszültség- és teljesítményszabályozására szolgáló ezen ismert berendezés legnagyobb hiányossága, hogy a 15 teljesítményszabályozásnál nagy szabályozási hiba adódik. Itt ugyanis a teljesítményjelet a generátor­áramból és a generátorfeszültségből származtatott jelek összegezésével képezik a ponteciométerben és a generátorfeszültséget a generátoráram függvényében 20 egy ferde egyenes vonal adja. Az áram és a feszültség nagyobb változási tartományában ez a függvény lényegesen eltér a szükséges hiperbola alakú függ­vénytől, amely konstans teljesítmény esetén a feszült­ség és áram összefüggését jellemzi. 25 Ezen megkövetelt függőség biztosítására az ismert berendezésben egy korrekciós tagot alkalmaznak a primer motor (Diesel-motor) szabályozójában, amely­nek azonban nagy tehetetlensége van, és ezért rosszak a szabályozási tulajdonságai. Ennek következtében 30 előfordulhatnak olyan üzemi állapotok, amelyeknél a 168413 1

Next

/
Thumbnails
Contents