168346. lajstromszámú szabadalom • Többpólusú csatlakozó

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. IV. 13. (KO-2588) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977. II. 28. 168346 Nemzetközi osztályozás H 01 r 13/12 J Feltatálók: ANGYAL István oki. gépészmérnök, KALOCSAY Károly oki. gépészmérnök, SZEBÉNYI Károly oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Kontakta Alkatrészgyár, Budapest Több pólusú csatlakozó 1 A bejelentés tárgya több pólusú csatlakozó szige­telő testben rögzített rugalmas érintkezőhüvelyekkel, amelyek lemezből sajtolt érintkezőelemekből, kiveze­tésből, valamint az érintkezőelemeket és a kivezetést tartó gerinclemezből állnak, elsősorban 4 mm vagy annál kisebb rasztertávolságú sokpólusú, hengeres érintkezőcsappal ellátott csatlakozóféllel történő csat­lakoztatásra. Az elektronikában egyre fokozottabb mértékben kerülnek felhasználásra miniatűr és szubminiatűr méretű rack, subrack és interface csatlakozórendsze­rek. Az új tervezésű műszer- híradástechnikai és elekt­ronikai berendezésekbe és a számítástechnikai terüle­ten már csak a nagyobb érintkezősűrűségű csatlako­zók kerülnek alkalmazásra. Ezek a miniatűr csatlakozók rendszerüket tekintve tűérintkezős megoldásúak, tehát az alkalmazható áramerősség függvényében különböző átmérővel ren­delkező hengeres keresztmetszetű tűérintkezők, és hozzá illeszkedő forgácsolt vagy szalagból sajtolt hüvelyérintkezők képezik az érintkezőrendszert. Az érintkezőcsapok kialakítása lényegében minden megoldásnál azonos. Az érintkezőhüvelyek kialakítása azonban lényegesen eltérő lehet: 1. Forgácsolással és felhasítással előállított változa­tok: a) Egyszeres felhasítással (például Harting) b) Kétszeres felhasítással 2. Forgácsolással előállított, felhasítás nélküli változa­tok: a) Rátűzött lemezrugós b) Huzalrugós (hipertac) 5 3. Sajtolással előállított változatok: a) Hossztengelyre merőleges síkban rugózó (Tuchel) b) Hossztengellyel párhuzamos síkban rugózó. A felsorolt típusok mindegyike önbeálló jellegű, a 10 csatlakozótestben kialakított fészekben nagy játékkal illeszkedik. Ez az önbeállás geometriai jellegű, tehát a szigetelő házban megfogott érintkezőhüvelyek megfogásának lazasága engedi meg, illetve biztosítja az önbeállást. 15 Ez a lehetőség a felhasználás során visszájára fordul, mert az érintkezők kivezetéseire forrasztott vezetékek — melyek akár 1 mm2 keresztmetszetű tömör rézve­zetékek is lehetnek — óhatatlanul egyirányba húzzák az érintkezőket. 20 A helyes csatlakoztatással ellentétes irányba hat az érintkezők tengelytávolságának szórása is. Ez a szórás az IEC, az RSZ ajánlások és a KGSZ szabványok szerint is ±0,1 mm lehet. Természetesen ez a szórás a megengedettnél is nagyobb lehet és szélső esetben 25 ±0,15 mm tűréssel a hüvely és dugósáv felerősíti, illetve vezetőhüvely tartó furatainak tengelytáv szórása is növelheti az egytengelyűségtől való eltérést. A vezetőhüvely furatainak és a vezetőcsapoknak esetleges szórása a csatlakoztatás kritikus, de nagy 30 valószínűséggel előforduló szélső értékeit eredmé-168345 1

Next

/
Thumbnails
Contents